Objavljen javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

Mar 16, 2021 | Ne smijes propustiti, SUPER MLADI

Federalno ministarstvo kulture i sporta informisalo je javnost da je objavljen Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, za transfere:

  • Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa
  • Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH
  • Transfer za sport od značaja za Federaciju BiH
  • Transfer za mlade
  • Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem, može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta, na sljedećem linku:

www.fmks.gov.ba/2015-02-22-15-05-56/financiranje/javni-pozivi-i-konkursi/obavjestenje-2

Rok za dostavljanje prijava je 31.03.2021. godine.

Također pročitajte