VMFBiH: Javni poziv/Fakat je vakat da nagradimo lidere

Apr 12, 2021 | Vijesti iz zajednice

U društvu punom izazova, kakvo je Bosna i Hercegovina, postoje zajednice koje strateški i kontinuirano rade na poboljšanje uslova i kvaliteta života mladih ljudi u njima. Krovne organizacije mladih u BiH žele da odaju priznanja za ukupan doprinos lokalnih samouprava unaprjeđenju položaja mladih na lokalu i taj doprinos načine vidljivim široj javnosti.

Pored toga, kroz dodjelu nagrada želimo podstaći druge lokalne samouprave da učine više na unaprjeđenju položaja mladih u njima. Fakat je vakat da nagradimo lidere … jer pozitivne priče zajednica su nam važne.

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, s ciljem odavanje priznanja za ukupan doprinos jedinica lokalnih samouprava na unapređenju položaja mladih u Bosni i Hercegovini, raspisuju JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja jedinicama lokalne samouprave za unapređenje položaja mladih u BiH.

Član 1.

Javnim pozivom se pozivaju sve jedinice lokalne samouprave u BiH da apliciraju za nagradu koju krovne organizacije za mlade u BiH dodjelju liderima među zajednicama na polju unaprijeđenja položaja mladih.

Član 2.

Objavljuju se kategorije i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja krovnih tijela mladih u Bosni i Hercegovini za postignuća u 2020. godini, i to:

 • Lider u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih
 • Lider u oblasti obezbjeđivanja prostora za mlade i rad sa mladima
 • Lider u oblasti lokalnih politika za mlade
 • Lider u podršci razvoja potencijala mladih
 • Lider u oblasti zapošljavanja mladih
 • Lider u oblasti inovativnosti / odgovora na COVID-19

Kriterijumi koje jedinice lokalne samouprave moraju ispuniti kako bi konkurisale u nekoj od kategorija u kojima se dodjeljuju javna priznanja detaljno su definisane kroz obrasce za podnošenje prijedloga za svaku pojedinačnu kategoriju.

Rok za podnošenje prijave je 14. maj 2021. godine do 23:59h.

Član 3.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja iz člana 2. ovog poziva mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave može podnijeti prijedloge u maksimalno dvije kategorije iz poziva.

Nije potrebno da jedinica lokalne samouprave ispunjava sve uslove iz kategorije na koju aplicira, a kako bi se prijavila na Javni poziv.

Član 4.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku, elektronskim putem i obvezno sadrži sljedeće podatke:

 • naziv jedinice lokalne samouprave,
 • naziv javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog,
 • odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

Član 5.

Prijedlozi se podnose popunjavanjem obrazaca za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja koji su objavljeni na www.vijecemladih.ba u kategoriji PREUZMI ili direktno na linkovima:

 • Lider u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih – LINK
 • Lider u oblasti obezbjeđivanja prostora za mlade i rad sa mladima – LINK
 • Lider u oblasti lokalnih politika za mlade – LINK
 • Lider u podršci razvoja potencijala mladih – LINK
 • Lider u oblasti zapošljavanja mladih – LINK
 • Lider u oblasti inovativnosti/odgovora na COVID-19 – LINK

Popunjeni obrasci se skenirani šalju putem elektronske pošte na adresu konkurs@vijecemladih.ba

Član 6.

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Član 7.

Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Komisija za dodjelu javnih priznanja, koju će činiti predstavnici krovnih organizacija mladih u Bosni i Hercegovini.

Komisija zadržava pravo da usljed neispunjenosti uslova propisanih Javnim pozivom ne dodijeli nagrade u jednoj ili više kategorija.

Odluke Komisije su konačne, i neopozive.

Član 8.

Podnosioci zahtjeva će o rezultatima Javnog poziva biti obaviješteni putem elektronske pošte, te će rezultati biti javno dostupni na stranici www.vijecemladih.ba najkasnije 10 dana po zatvaranju Javnog poziva.

Član 9.

Nagrada koja se dodjeljuje jedinicama lokalne samouprave podrazumijeva:

 • Javno priznanje u vidu statuete te prateća plaketa.
 • Dobitinici nagrada će biti promovisani javnosti putem društvenih mreža i medija u BiH.
 • Dobitnici nagrade imaće priliku da u narednih godinu dana aktivno promovišu svoje aktivnosti na društvenim mrežama krovnih udruženja.

Član 10.

Javna priznanja se dodijeljuju u sklopu projekta Fakat je vakat za mlade 2.0.

Tekst Javnog poziva preuzmite OVDJE 

Također pročitajte