PORTAL KREIRAO

PORTAL FINANSIRA

Grad Tuzla: Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija

Grad Tuzla: Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle, objavila je u četvrtak, 06.05.2021. godine

JAVNI POZIV za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija

Predmet Javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu za projekte neprofitnih organizacija sa sljedećih grantovskih pozicija:

 1. „Grantovi neprofitnim organizacijama – udruženja, organizacije i fondacije“
 2. „Grantovi za realizaciju Lokalnog akcionog plana za RomeGrada Tuzla“
 3. „Grantovi za ostale nacionalne manjine“
 4. „Grantovi neprofitnim organizacijama – sport“
 5. „Grantovi za projekte za mlade“

Podrška će se pružiti za projekte neprofitnih organizacija, koji se realizuju u prioritetnim oblastima određenim važećim strateškim dokumentima Grada Tuzle. Dodjela finansijskih sredstava se vrši prema usvojenoj LOD metodologiji. Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a krajnji rok za predaju aplikacija je 27.05.2021. godine.

Za ovaj Javni poziv u Budžetu Grada Tuzle za 2021. godinu planirano je ukupno 282.705,68 KM.

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija  (Datum objave:06.05.2021.)
Prilog 1-Projektni prijedlog
Prilog 2-Pregled budžeta
Prilog 3-Logički okvir rada
Prilog 4-Plan aktivnosti i promocije
Prilog 5-Administrativni podaci o aplikantu
Prilog 6-Finansijska identifikaciona forma
Prilog 7-Izjava o podobnosti
Prilog 8-Lista za provjeru
Prilog 9-Obrazac za narativni izvještaj
Prilog 10-Obrazac za finansijski izvještaj
SMJERNICE za aplikante

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u radionici: Organizacijska samoodrživost

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u radionici: Organizacijska samoodrživost

Institut za razvoj mladih KULT, kroz aktivnost Snaga lokalnog, uz podršku USAID u Bosni i Hercegovini provodi poseban program podrške jačanja organizacijskih kapaciteta nevladinih organizacija u BiH.

Svi zainteresirani za učešće na radionici Organizacijska samoodrživost mogu se prijaviti putem ovog linka, najkasnije do 5. maja do 23.59 sati. Radionica će biti održana putem ZOOM platforme 7. maja 2021. godine, sa početkom u 9.00 sati.

Ova radionica odlična je prilika da zajednički počnemo promišljati i razgovarati o održivost organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Neke od tema koje će se obraditi tokom radionice vezane su za:

 • procjenu organizacijskih kapaciteta,
 • strateško planiranje,
 • izgradnju kulture i brenda organizacije,
 • kreiranje organizacijskih razvojnih planova.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Broj učesnika ograničen je na maksimalno 30 osoba. Za potrebe treninga bitno je da svi prijavljeni učesnici imaju stabilnu internet konekciju kako bi mogli neometano pratiti cijeli trening.

Napominjemo da je riječ o pojedinačnim prijavama.  Ukoliko se iz neke organizacije prijavi više osoba, u razmatranje će se uzeti prijava koja je prva pristigla, a ukoliko bude raspoloživih mjesta na trening će biti pozvane i ostale osobe.

DODATNE INFORMACIJE

Za sva dodatna pitanja u vezi treninga možete se javiti putem mail adrese samir.mahmic@kultbih.org ili putem telefona 033 778 772.

Izvor: mladi.org

Fondacija tuzlanske zajednice: Fond „Volim Svoj Grad“ – Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama

Fondacija tuzlanske zajednice: Fond „Volim Svoj Grad“ – Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama

Fondacija tuzlanske zajednice (u daljem tekstu: Fondacija) poziva građane, udruženja i institucije sa područja Tuzlanskog kantona da pokažu koliko vole mjesto u kojem žive i predlože projekte za dobrobit svih, koji će omogućiti rješavanja ključnih problema u zajednici i napraviti pozitivne promjene u okruženju.

U partnerstvu sa USAID-om, u okviru programa „Snaga lokalnog“ Fondacija objavljuje Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Podrška se realizuje kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na samoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi.

Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku projektima u ovom javnom pozivu iznosi 38.000,00 KM.

CILJEVI POZIVA

 • Povećati učešće građana u razvoju zajednice na području svih gradova Tuzlanskog kantona;
 • Unaprijediti uslove življenja u lokalnim zajednicama u TK;
 • Ojačati civilni sektor i kapacitete lidera u civilnom sektoru u TK;
 • Uspostaviti međusektorska partnerstva i promovisati važnu ulogu civilnog sektora i građanskih inicijativa u razvoju zajednice.

KO MOŽE APLICIRATI?

 • nezavisne organizacije i udruženja sa područja Tuzlanskog kantona;
 • nezavisne javne institucije sa područja Tuzlanskog kantona (biblioteke, obdaništa, škole, formalno registrovane mjesne zajednice, itd);
 • neformalne grupe građana od najmanje 3 punoljetna člana sa područja Tuzlanskog kantona.

ROK ZA PRIJAVU

Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 15. aprila do 16. maja 2021. godine.

ŠTA PODRŽAVAMO?

 • Inovativne projekte iz različitih oblasti života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno unapređuju uslovi življenja u Tuzlanskom kantonu.
 • Projekte koji promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su na volonterskom angažmanu aplikanata i promociji međusektoralne saradnje;
 • Projekte koji su usmjereni na rješavanje konkretnog i prioritetnog problema u lokalnoj zajednici ili zadovoljenje određene potrebe u zajednici;
 • Podržavamo projekte koji traju od 1 mjesec do maksimalno 1 godinu.
 • Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 500,00 KM do 3.000,00 KM; (više u Kriterijima Fonda „VOLIM SVOJ GRAD“).

NAPOMENA: Sredstva iz ovog Javnog poziva ne uključuju troškove poreza na dodanu vrijednost, PDV. Sva pravna lica koja dobiju ova sredstva mogu ostvariti pravo na povrat PDV-a preko Uprave za indirektno oporezivanje. Shodno prethodno navedenom, aplikanti su obavezni prilikom popunjavanja budžeta projekta da unose isključivo cijene i vrijednosti robe bez PDV-a.

KAKVE PROJEKTE PODRŽAVAMO?

Shodno rezultatima istraživanja Vitalni znaci 2019., prednost dajemo projektima koji su usklađeni sa prioritetnim potrebama lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu, te izazovima na globalnom nivou definisanim UN Globalnim ciljevima održivog razvoja. U okviru ovog poziva, želimo podržati projekte koji potiču inovativna međusektoralna partnerstva i koji će unaprijediti slijedeće oblasti življenja:

 • OČUVANJE PRIRODE, BRIGA O OKOLIŠU I KLIMI;
 • KVALITETNO OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE;
 • SMANJENJE NEJEDNAKOSTI I LJUDSKA PRAVA.

U prilogu su Kriteriji Fonda „VOLIM SVOJ GRAD“ u kojima su detaljne informacije o pozivu i oblastima koje možemo podržati.

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potvrdu o prijemu na mail. Nakon uvida u projektnu aplikaciju od strane grant tima, aplikant će putem e-maila dobiti potvrdu prijema (pdf dokument ispunjene aplikacije), koji ste dužni u roku od 7 dana dostaviti, potpisan i ovjeren u dva štampana primjerka, na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831 ili u putem mail-a: inicijative@fondacijatz.org sa naznakom „Fond Volim svoj grad˝ – Javni poziv: 3  FVSG – 1/2021

Od formalno registrovanih organizacija se traži da pored ispunjene aplikacione forme (putem online modula), dostave i sljedeću dodatnu dokumentaciju i to:

 • rješenje o registraciji (kopija), statut Udruženja (kopija),
 • finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha-kopija), dokaz o otvorenom žiro računu u banci (kopija), i
 •  izjavu o partnerstvu, ako se radi o partnerskim projektima.

Finansijska podrška projektima mladih neće biti dodijeljena projektima koji su nepotpuni, kao ni onima koji pristignu nakon navedenog roka ili ne budu dostavljeni na prethodno navedeni način, kao i onima koji dostave prijave na neodgovarajućim obrascima.

USLOVI ZA DODJELU FINANSIJSKE PODRŠKE

Aplikanti su dužni omogućiti grant timu Fondacije da, prije dodjele granta, izvrši procjenu rada i poslovanja organizacije u prethodnom periodu. Ovakva procjena podrazumijeva analizu organizacijskih, finansijskih, administrativnih i ljudskih resursa podnosioca projektnog prijedloga. Samo organizacije koje zadovolje proces ove procjene mogu dobiti novčanu podršku.

Neformalne grupe koje dobiju podršku za svoj projekat, će realizovati aktivnosti tako što će sva plaćanja za troškove nastale u toku trajanja projekta plaćati direktno Fondacija, a dužnost neformalne grupe je da pripremi predračune i dostavi ih Fondaciji.

Po finalnom odabiru projekata i objavljivanju rezultata na web stranici Fondacije, bit će otvoren rok za žalbe u trajanju od 7 radnih dana. Pravo na žalbu imaju svi aplikanti koji nisu zadovoljni svojom pozicijom na rang listi odobrenih grantova. Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.

Preporuka svim aplikantima je da pročitaju detaljne informacije i upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije koji se nalaze na web stranici Fondacije (www.fondacijatz.org).


Izvor: fondacijatz.org

Grad Tuzla: Objavljen javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Grad Tuzla: Objavljen javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Na osnovu člana 4. Odluke o  subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 7/19) i Rješenja o imenovanju Prvostepene komisije broj 02/04-A-5089-2021  od 07.04.2021.godine Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih objavljuje:

Javni oglas za  podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava  na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Kompletan tekst Javnog poziva kao i pripadajuće izjave i obrazac možete pronaći na sljedećim linkovima:

Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Izjave i prijavni obrazac

Očisti svoje drago mjesto i osvoji vrijedne nagrade!

Očisti svoje drago mjesto i osvoji vrijedne nagrade!

Let’s Do It tim Bosne i Hercegovine kao najveći ekološki pokret u našoj zemlji uvijek obilježava sve važne ekološke datume kroz različite vrste aktivnosti. Obzirom da smo zbog pandemije ograničeni i teže je izvoditi akcije čišćenja u grupama, za građane BiH pokrenuli smo takmičenje „Očisti svoje drago mjesto“ koje za cilj ima da animira sve pojedince, potakne ih da postanu eko heroji, očiste svoja draga mjesta, uslikaju stanje prije i poslije te osvoje vrijedne nagrade.

Ukoliko želite da učestvujete u takmičenju potrebno je da nam pošaljete dvije fotografije na mail ekoheroj@gmail.com.

Prva fotografija prikaz odabrane lokacije prije čišćenja, a druga fotografija prikaz očišćene lokacije.

Svi oni koji nam pošalju fotografije automatski ulaze u bubanj za nasumičnu dodjelu nagrada.

Nasumičnim odabirom, korištenjem random.org odabrat ćemo 10 sretnih dobitnika, od kojih će pet biti nagrađeno poklon bonom knjižare Buybook, a drugih pet eko paketima koje je dodjeljuje zlatni sponzor Let’s Do It projekta Eko život d.o.o.

Jedna osoba treba poslati isključivo dvije odabrane fotografije na mail. Poželjno je da obje fotografije stanja prije i poslije fotografišete sa iste pozicije.

Fotografije možete slati do 21. aprila do 20 sati.

22. aprila ćemo objaviti imena sretnih dobitnika na našoj FB stranici „Let’s Do It Bosna i Hercegovina“.

Ovo je prilika za sve nas da (p)ostanemo eko heroji i damo svoj doprinos očuvanju naše planete. Radujemo se svim individualnim akcijama čišćenja koje će uljepšati našu okolinu.

Izvor: letsdoit.ba