PORTAL KREIRAO

PORTAL FINANSIRA

Grad Tuzla: Javni poziv za raspodjelu finansijskih sredstava sa pozicije “Grant za neprofitne organizacije – podrška radu udruženjima”

Grad Tuzla: Javni poziv za raspodjelu finansijskih sredstava sa pozicije “Grant za neprofitne organizacije – podrška radu udruženjima”

Na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijima i postupku raspodjele finansijskih sredstava sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije – podrška radu udruženjima“ („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 8/21) i Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima“, broj: 17-353/21 od 19.07.2021. godine, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla, dana 23.07.2021. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV
za raspodjelu finansijskih sredstava sa pozicije „Grant za neprofitne
organizacije-podrška radu udruženjima“

I – Predmet javnog poziva
Predmet javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima“ u iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva se dodjeljuju za podršku u radu za neprofitne organizacije čije članstvo čine osobe sa invaliditetom te roditelji djece koja boluju od teških ili trajnih oboljenja.
Iz odobrenih budžetskih sredstva aplikanti mogu finansirati osnovne troškove rada koji su nastali u toku tekuće godine a koji se odnose na zakup poslovnih prostorija, režijske troškove i angažovanje administrativno-tehničkog osoblja.

II – Minimalan i maksimalan iznos sredstava koja se mogu dodijeliti neprofitnoj organizaciji
Minimalan iznos sredstava za dodjelu po jednoj aplikaciji u okviru ovog Javnog poziva je 2.000,00 KM a maksimalan 10.000,00 KM.

III – Pravo učešća
Pravo na dodjelu sredstava po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti neprofitne organizacije sa sjedištem na području grada Tuzle čija je osnovna djelatnost, u skladu sa rješenjem o upisu u Registar, usmjerena na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom te djece koja boluju od teških i trajnih oboljenja (u daljem tekstu: aplikanti) koje ispunjavaju sljedeće opće uslove:
a) da su osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini,
b) da su vođeni od strane državljana Bosne i Hercegovine,
c) da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija,
d) da svoje aktivnosti realizuju na području grada Tuzle.

Javni poziv za raspodjelu finansijskih sredstava sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima“(datum objave: 23.07.2021.)
– Prijavni obrazac za raspodjelu finansijskih sredstava sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima“
– Obrazac pregleda budžeta

MATRA 2021: Javni poziv za projekte

MATRA 2021: Javni poziv za projekte

MATRA stands for maatschappelijke transformatie, meaning ‘social transformation’. Itis part of the Netherlands Fund for Regional Partnerships (NFRP) that supports current and potential EU candidate countries and the countries of the Eastern Partnership in their attempts to fulfil conditions required by the EU accession processes (e.g. Copenhagen Criteria and/or Association Agreements with EU). The partnership supplements the European Commission’s efforts and aims to help countries on the fringes of the European Union to strengthen democracy and the rule of law, thus enhance stability.

OBJECTIVE AND PRIORITIES OF MATRA IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

The objective of MATRA is to contribute to social transformation, leading to a sustainable relationship between government and the citizens in the areas of plural democracy, the rule of law and human rights, using Dutch experience where possible. 

With this objective in mind, support is provided to civil society organizations to promote constructive dialogue between government and civil society through demand-driven projects.

The aim is to increase accountability and transparency of BiH authorities, influence policies and legislation, and/or monitor their implementation in the following fields:

 • Rule of Law, including  reform of the judiciary and public administration, and fight against corruption and organised crime;
 • Respect for human rights and fundamental freedoms, with a special focus on human rights defenders, equal rights for LGBTI persons and freedom of religion and belief;
 • Freedom of expression and independent media, including a safe working environment for journalists in traditional and digital media.
 • Social and economic reforms in light of EU accession path of Bosnia and Herzegovina;
 • Stability and security, with a focus on migration, counter-terrorism and countering violent extremism.

The following activities and types of projects are not eligible for funding under MATRA:

 • Projects related to other than above listed themes;
 • Projects with a predominantly academic focus, i.e. research and feasibility studies;
 • Projects that largely or exclusively involve the delivery of goods or materials;
 • Infrastructural or construction projects;
 • Bursaries or education programmes;
 • Humanitarian aid;
 • Projects which are primarily a continuation of previous or ongoing projects, funded by the MATRA or by other donors.

WHO CAN APPLY FOR MATRA?

MATRA is open for applications by local non-governmental organizations.

WHEN TO APPLY FOR MATRA?

The embassy of the Kingdom of the Netherlands publishes at the beginning of the year a MATRA open call for proposals. Applications can be submitted after this publication, throughout the year. Submitted proposals will be assessed in three rounds (1st round by April 1st; 2nd round by July 1st; and 3rd round by October 1st).

If you are interested in submitting your project proposal for MATRA support, please visit the links below for additional information.

HOW TO APPLY FOR MATRA?

Proposals must be submitted both on paper and in electronic form (in Word, PDF or Excel format), state the name(s) of the applicant(s), the date and be signed by an authorized person from the organization with ultimate responsibility. Proposals must be written in English.

QUESTIONS?

If you have questions, do not hesitate to contact Ms. Leila Fetahagic or Ms. Viktorija Ruzicic from the Embassy of the Kingdom of Netherlands through  leila.fetahagic@minbuza.nl or viktorija.ruzicic@minbuza.nl

Documents

Obrazovanje gradi BiH: Otvoren je konkurs za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola i studente

Obrazovanje gradi BiH: Otvoren je konkurs za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola i studente

Otvoren je konkurs za dodjelu stipendija Udruženja “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu” za učenike srednjih škola i studente u školskoj/akademskoj 2021/2022. godini.

Prijave kandidata koji su u školskoj 2020/2021. godini primali stipendiju, a nisu ispunili obaveze volonterskog rada prihvaćene potpisanim ugovorom, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave kandidata iz kategorija B, C i D kod kojih je prosjek primanja po članu domaćinstva 350 KM i više neće se uzimati u razmatranje. Datum slanja prijave i dokumenata Udruženje uzima sa otisak pečata pošte. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane i bit će vraćene na adresu aplikanta.

Konkurs, obrazac prijave na konkurs za dodjelu stipendija korisnicima u školskoj/akademskoj 2021/2022. godini kao i izjave možete preuzeti na linku.

Prijave

Pojedinačnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa i traženim dokumentima dostaviti isključivo poštom na adresu: Udruženje “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu”, Dobojska 4, 71000 Sarajevo
s naznakom “Prijava na konkurs – ne otvaraj” i slovnom oznakom pripadajuće kategorije kandidata:

 • A (student/učenik iz porodica ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata)
 • B (učenik/student – osoba sa invaliditetom)
 • C (talentovani učenik/student)
 • D (učenik/student u stanju socijalne potrebe).

Konkurs za učenike srednjih škola ostaje otvoren do 20.09.2021. godine, a za studente do 11.10.2021. godine.

Više informacija o konkursu i prijava pronađite na linku.

Izvor: studomat.ba

Foto takmičenje #MojeKulturnoBlago

Foto takmičenje #MojeKulturnoBlago

Kultura i umjetnost pružaju spas i utočište od svakodnevnice nudeći svakom pojedincu jedinstvenu viziju života, budućnosti i suštine. Koliko često se zapitamo da li znamo dovoljno o kulturnoj baštini naše zemlje? Da li smo dovoljno upoznati sa njenom bogatom tradicijom, naslijeđem, kulturnim i prirodnim ljepotama?

Evropska unija kontinuirano djeluje na osnaživanju kulturnih i kreativnih sektora i uvažavanju značaja kulture u povezivanju zajedničkog identiteta, vrijednosti i evropske budućnosti.

U skladu s tim, Info centar Evropske unije u Bosni i Hercegovini poziva sve zainteresovane građane da učestvuju u nagradnom foto tamičenju #MojeKulturnoBlago i prikažu značaj kulture u svojim životima!

Propozicije i pravila nagradnog takmičenja

ČLAN 1: ORGANIZATOR

Info centar Evropske unije u BiH, Skenderija 3a, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, (u daljem tekstu: Organizator) ovim putem javno objavljuje pravila za Nagradno foto takmičenje #MojeKulturnoBlago u 2021. godini (u daljem tekstu: Nagradno takmičenje). Učešćem u ovom Nagradnom takmičenju, učesnici prihvataju ova Pravila.

ČLAN 2: TRAJANJE NAGRADNOG TAKMIČENJA

Nagradno foto takmičenje će se realizovati od 22.7.2021. od 12:00 sati do 31.8.2021. do 23:59 sati.

ČLAN 3: PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u Nagradnom takmičenju imaju svi građani, koji su državljani Bosne i Hercegovine i s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, osim uposlenika Info centra Evropske unije u BiH i Ureda Evropske unije u Bosni i Hercegovini, te članova njihovih užih porodica (u daljem tekstu: Učesnik).

ČLAN 4: KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOM TAKMIČENJU

Rok za prijavu na takmičenje je 31. august 2021. Prijave pristigle poslije navedenog datuma se neće uzeti u razmatranje;

Fotografije: Minimalan broj fotografija po učesniku je tri (3), dok je maksimalan broj fotografija po učesniku pet (5).

Prateći tekst (minimalno 150 riječi, maksimalno 750 riječi).

Fotografije i prateći tekst je potrebno objaviti na vlastitom Facebook profilu, obavezno koristiti #MojeKulturnoBlago, tagovati @euinfo.ba, naznačiti lokaciju na kojoj su fotografije napravljene i provjeriti da je objava javna kako bismo vas mogli pronaći.

Fotografije donose 70% finalne ocjene, a ocjenjivat će se: povezanost sa temom, originalnost i vizuelni dojam.

Prateći tekst donosi 30% finalne ocjene, a ocjenjivat će se: povezanost sa temom, originalnost i književni izričaj.

Tema fotografije i pratećeg teksta je značaj kulture, tradicije i baštine u životu pojedinca i lokalne zajednice te važnost poštivanja i promocije kulturne baštine. Originalnim i kreativnim prijavama potrebno je prikazati značaj kulture za unapređenje kvalitete života.

Fotografije i prateći tekst moraju biti autentični i originalni. Svi oblici plagiranja vode do diskvalifikacije.

Samo fotografije koje ranije nisu objavljene i koje nisu učestvovale u drugim takmičenjima mogu biti prijavljene u ovom takmičenju.

Svi učesnici takmičenja trebaju pratiti Facebook profil EUIC @euinfo.ba

Sve prijave pristigle nakon isteka roka za predaju neće se uzimati u razmatranje.

Sve prijave automatski postaju vlasništvo Organizatora. U razmatranje će se uzimati samo one prijave koje budu pripremljene i predate u skladu s ovdje navedenim Pravilima.

Nakon 31. augusta 2021., komisija će izabrati 10 finalista koji će se takmičiti u završnom krugu glasanja, te izabrati tri pobjednika. Izložba pobjedničkih radova i dodjela nagrada će biti održana u septembru 2021. godine.

Radovi finalista će biti objavljeni na internet stranici Info centra Evropske unije u Bosni i Hercegovini (www.euinfo.ba).

ČLAN 5: NAGRADNI FOND

Na osnovu odredbi ovih Pravila, nagrade će biti dodijeljene za tri najbolje prijave koje osvoje najveći broj glasova komisije.

Autori prva tri mjesta će imati priliku da dobiju digitalne fotoaparate ili pametne telefone.

Vrijednost nagrada je: 1 mjesto – 1.300,00 KM; 2 mjesto – 1.000,00 KM i 3.mjesto – 700,00 KM.

Finalisti takmičenja će osvojiti poklon pakete.

ČLAN 6: IZBOR I PROGLAŠENJE POBJEDNIKA

Komisija za procjenu prijava na Nagradno takmičenje će bodovati svaku važeću pristiglu prijavu, ocjenjujući tekstualni i vizuelni sadržaj Učesnika.

Pobjednici će biti proglašeni najviše 7 dana od isteka roka za prijavu. Pobjednici će biti kontaktirani putem Facebook profila te će njihova imena (bez osobnih podataka) biti oglašena na društvenim mrežama i internet stranici EUIC.

ČLAN 7: PONAŠANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA U SKLADU S PRAVILIMA

Učesnici Nagradnog takmičenja i pobjednici trebaju se pridržavati pravila ponašanja na društvenim mrežama i drugim oblicima i kanalima Internet i javnih komunikacija.

Organizator zadržava pravo da isključi Učesnika iz takmičenja ili diskvalifikuje pobjednika bez navođenja posebnog razloga, ako taj učesnik osobno ili kroz njegove/njene profile na društvenim mrežama pokaže znakove neprimjerene komunikacije ili prekrši navedena pravila.

Organizator nije odgovoran za bilo kakve tehničke probleme u vezi sa učešćem u takmičenju.

ČLAN 8: PUBLICITET I OBRADA PODATAKA

Učešćem u ovom Nagradnom takmičenju, Učesnici su saglasni da se, ako postanu pobjednici, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u online, štampanom, zvučnom i video materijalu. Učestvovanjem u ovom nagradnom takmičenju, Učesnici su saglasni da pristaju na obradu svih ličnih podataka unesenih u aplikaciju. Obrada ličnih podataka podrazumijeva arhiviranje podataka u svrhu kontaktiranja pobjednika te dokaza o učešću u Nagradnom takmičenju. Organizator se obavezuje postupati s ličnim podacima u skladu s Općom uredbom Evropske unije o zaštiti podataka i privatnosti osoba.

ČLAN 9: IZMJENE I PREKID NAGRADNOG TAKMIČENJA

Nagradno takmičenje može se izmijeniti ili prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Učesnici će o izmjenama ili prekidu Nagradnog takmičenja biti obavješteni putem društvenih mreža i internet stranice Organizatora.

ČLAN 10: POREZI

Pobjednici ne snosi nikakve troškove poreza, obaveza niti naknade direktno povezane s nagradama dodijeljenim na ovom Nagradnom takmičenju.

Konkurs za promotere, saradnike i Let’s Go Academy škola za vodiče za 2021

Konkurs za promotere, saradnike i Let’s Go Academy škola za vodiče za 2021

Živi Let’s Go Fun i ostvari svoj san!

Konkurs za promotere,  saradnike i Let’s Go Academy  škola za vodiče za 2021

Ne propusti jedinstvenu priliku da postaneš dio velike porodice, da putuješ na jedinstvena mjesta, i da doživiš sve ono o čemu maštaju mladi!
Putuj besplatno, upoznaj nove ljude i nova mjesta, i ne zaboravi najbitniju stvar – da život nema reprizu!

Prijavi se i postani dio velike porodice!

Live for the story.

Izvor: hocu.ba

POZIV ZA UČESNIKE/CE: PRONI Akademija Omladinskog Rada 2021

POZIV ZA UČESNIKE/CE: PRONI Akademija Omladinskog Rada 2021

PRONI Centar za omladinski razvoj objavljuje poziv za online PRONI Akademiju Omladinskog Rada (PAOR) za 120 učesnika/ca od 18-30 godina iz Bosne i Hercegovine.

PRONI Akademija Omladinskog Rada ima za cilj pružiti mladim ljudima osnovna znanja iz oblasti omladinskog rada kako kako bi doprinijeli ličnom i društvenom razvoju mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, te ih uključili u različite društveno – političke procese koji se tiču mladih ljudi.

Program se sastoji iz 6 modula koji će biti realizovani u periodu od 6 mjeseci:

 • Uvod u omladinski rad; Omladinski rad u praksi
 • Individualni rad sa mladima; Osnove rada sa grupama i izgradnja tima
 • Menadžment i organizacija omladinskog kluba
 • Nenasilna komunikacija i Transformacija konflikta
 • Radikalizam i ekstremizam kod mladih u savremenom društvu
 • Praktični rad
 • Učesnici će prisustvovati na 6 digitalnih modula. Trening će se održati putem Discord-a.

Učesnici koji uspješno polože program imaće pirliku dobiti grant sredstva u visini od 800 dolara za pokretanje sopstvenih aktivnosti.

Prijave su otvorene do 30.07.2021. na ovom linku.

Projekat “Digital response” je podržan od strane Balkan Trust for Democracy i USAID-a.