PORTAL KREIRAO

PORTAL FINANSIRA

Prijavi se za drugu Školu tranzicione pravde

Prijavi se za drugu Školu tranzicione pravde

Udruženje „PRAVNIK“ i UNDP Bosne i Hercegovine najavljuju

DRUGU ŠKOLU TRANZICIONE PRAVDE U BOSNI I HERCEGOVINI

SARAJEVO, 18. – 24. FEBRUAR 2022. 

ŠTA?

Udruženje „PRAVNIK“ uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Regionalni Projekt o Ratnim Zločinima (RWC) uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva organizuje potpuno novu vrstu edukacije o tranzicionoj pravdi za mlade osobe kroz 2. Školu tranzicione pravde na temu „Uloga tranzicijske pravde u obnovi ljudskih prava i vladavine prava u postkonfliktinim društvima” u periodu 18. – 24. februar 2022. godine. 

GDJE?

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

ZAŠTO?

 • Osnažiti buduće donosioce odluka da uspostave vladavinu prava i sistem ljudskih prava u zemljama u tranziciji.
 • Proširiti teorijske i praktične vještine učesnika o tranzicionoj pravdi
 • Utjecati na promjene u našoj zemlji prema održivosti vladavine prava i poštivanju ljudskih prava.

PREDNOSTI

Program omogućava prijave do 25 mladih osoba ne starijih od 30 godina iz Bosne i Hercegovine koji su studenti dodiplomskih, postdiplomskih i doktorskih studija prava i srodnih disciplina, mladi stručnjaci zaposleni u različitim institucijama ili nevladinim organizacijama koje zanima tema tranzicione pravde. Sva predavanja će biti na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. Prevoz za sve izabrane učesnike Škole je obezbijeđen od strane organizatora.

Poziv za prijavu na ovaj program otvoren je od 20. decembra 2021. godine do 20. januara 2022. godine. Prijavni obrazac je dostupan na na našoj web stranici www.pravnik-online.info u online formi, a prijavu treba poslati najkasnije do 23:59 sati 20. januara 2022. godine putem on-line prijavnog obrasca. Samo prijave poslane na jednom od službenih jezika u BiH bit će uzete u razmatranje. Uspješni kandidati bit će obaviješteni do 25. januara 2022. godine.

NAPOMENA: Konačna odluka o organizaciji i formatu Druge Škole tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini i učešću budućih polaznika ovisit će o statusu COVID19 mjera u Bosni i Hercegovini, te ćemo izabrane učesnike o svemu blagovremeno obavještavati. Organizatori su posvećeni tome da se Druga Škola tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini organizuje na najbolji i najsigurniji mogući način.

JAVNI POZIV: Tuzlanski otvoreni centar – Tražimo glavnu/og istraživačicu/a

JAVNI POZIV: Tuzlanski otvoreni centar – Tražimo glavnu/og istraživačicu/a

Tuzlanski otvoreni centar objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava zainteresiranih osoba na poziciju GLAVNE/OG ISTRAŽIVAČICE/A, a koji/a će obavljati poslove u sklopu istraživanja problema i potreba LGBTI+ zajednice u Tuzlanskom kantonu u trajanju od 6 mjeseci.

Više detalja se može pronaći na: https://www.toc.ba/post/poziv-tražimo-glavnu-og-istraživačicu-a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LGBTI+ osobe se susreću sa diskriminacijom, uznemiravanjem i nejednakošću u različitim sferama života u bosanskohercegovačkom društvu kojim prevladavaju heteroseksizam i heteronormativnost, što rezultira zanemarivanjem njihovih problema i potreba, a to u konačnici za posljedicu ima nezadovoljstvo i smanjen kvalitet života LGBTI+ osoba. Strah od homofobije, bifobije i transfobije dovode do ustezanja pripadnika_ca zajednice da se uključe u mnoge aspekte javnog i političkog života, kao i nevoljnosti ili nemogućnosti ekspresije sopstvene seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.
Tuzlanski otvoreni centar je jedina organizacija koja se bavi LGBTI+ pitanjima na području sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, a njegov programski rad je usmjeren ka unaprijeđenju društvenog i pravnog položaja LGBTI+ osoba u Tuzlanskom kantonu.

Neophodno je sprovesti detaljno istraživanje problema i potreba LGBTI+ osoba većeg razmjera, kako bi se omogućilo dalje razvijanje i jačanje programskog rada TOC-a usmjeravanjem fokusa rada organizacije na ključne stavke identifikovane istraživanjem, izgradnja organizacionih kapaciteta a samim time i osnaživanje LGBTI+ zajednice koji predstavljaju presudne elemente unaprijeđenja prava i kvaliteta života LGBTI+ osoba na ovom području.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Javni poziv je objavljen uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj javnog poziva isključiva je odgovornost Tuzlanskog otvorenog centra i nužno ne održava stavove USAID-a niti Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Konkurs Fondacije Hastor za dodjelu stipendija studentima i studenticama za akademsku 2021/2022. godinu

Konkurs Fondacije Hastor za dodjelu stipendija studentima i studenticama za akademsku 2021/2022. godinu

Na osnovu Pravila i kriterija Fondacije Hastor raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija za redovne studente/ice – upisane prvi put u akademskoj 2021/2022. godini.

Pravo na prijavu imaju redovni/e studenti/ice koji se školuju na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u BiH.

Kandidati/kinje koji/e žele aplicirati za stipendiju mogu to uraditi isključivo putem on-line prijave na web-stranici Fondacije Hastor (www.fondacijahastor.ba/aplikacija-studenti).

Krajnji rok za apliciranje je 25.01.2022. godine do 16:30 sati.

USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE:

 • državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
 • redovno upisani/e studenti/ice druge i treće godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji dodiplomski/bachelor studij traje 3 godine);
 • redovno upisani/e studenti/ice druge, treće i četvrte godine dodiplomskog/bachelor studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji dodiplomski/bachelor studij traje 4 godine);
 • redovno upisani/e studenti/ice prve godine diplomskog/master studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji master studij traje 2 ili više godina);
 • redovno upisani/e studenti/ce druge, treće i četvrte godine integrisanog studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji integrisani studij traje 5 godina);
 • redovno upisani/e studenti/ce druge, treće, četvrte i pete godine integrisanog studija na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji integrisani studij traje 6 godina);
 • ostvareni prosjek ocjena tokom studija: 8.0 i više (3.5 ili više);
 • da kandidat/kinja nije stariji/a od 24 godine;
 • da kandidat/kinja nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije ili je spreman odreći se iste u slučaju pozitivnog selekcijskog ishoda po ovom konkursu;
 • da brat/sestra kandidata/kinje nisu stipendisti Fondacije Hastor.

Prije donošenja konačne odluke o stipendiranju, s kandidatima/kinjama koji/e uđu u uži izbor za dodjelu stipendije obavit će se intervju. Kandidati/kinje su na intervju dužni ponijeti sljedeće dokumente:

 • ličnu kartu
 • indeks
 • kućnu listu
 • potvrde o primanjima članova porodičnog domaćinstva navedene u kućnoj listi (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca uključujući i topli obrok, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu)
 • za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdata od nadležne institucije – biroa za zapošljavanje ili poreske uprave.

Izabrani kandidati/kinje za stipendiranje dužni/e su prije potpisivanja ugovora o stipendiranju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • rodni list
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • kopiju l.k. i kopiju prijavnice mjesta boravka
 • potvrdu o redovnom studiranju
 • uvjerenje o položenim ispitima u toku studija
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nisu primaoci stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog porodičnog domaćinstva.

Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidat/kinja se obavezuje na volonterske aktivnosti u sklopu aktivnosti Fondacije Hastor. Volontiranje stipendista Fondacije Hastor se ne mora nužno obavljati u mjestu stanovanja, odnosno mjestu školovanja. Više informacija o volonterskim aktivnostima i misiji Fondacije Hastor možete pronaći na našoj web-stranici.

Fondacija Hastor zadržava pravo da pri selekciji kandidata u obzir uzima socio-ekonomsko stanje aplikanta, usmjerenje na fakultetu, kao i druge okolnosti.

U slučaju tehničkih problema prilikom on-line apliciranja pošaljite e-mail s jasnim upitom na fondacija@hastor.ba ili pozovite na broj 033/774-789.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Drugi poziv za učesnike – Become BOLD

Drugi poziv za učesnike – Become BOLD

 • Mlada si osoba iz BiH koja ima između 18 i 35 godina?
 • Kad mi kažemo problem, ti pomisliš RJEŠENJE?
 • Da li želiš biti pokretač/ica promjena u svojoj lokalnoj zajednici?
 • Da li želiš naučiti kako razviti svoju ideju i napisati projekt kako bi riješio/la problem(e) u svojoj lokalnoj zajednici?
 • Zainteresovan/a si za teme ljudskih prava i sloboda, javnog zdravlja, obrazovanja, etike, liderstva ili medija?
 • Da li želiš upoznati slične mlade ljude iz cijele BiH, koji dijele iste vrijednosti kao i ti, i s kojim zajedno možeš kreirati bolju budućnost za sve nas?
 • Da li si motivirana i kreativna osoba koja želi sudjelovati u promjenama?

Youth Power, kroz svoj projekat Become BOLD, organizuje drugi edukativni trening za 50 mladih ljudi iz cijele BiH, s ciljem razvijanja i usavršavanja vještina pisanja projektnih prijedloga fokusiranih na pozitivne promjene u lokalnim zajednicama. 

Edukativni trening će biti organizovan u periodu od 07.03. – 16.03.2022. u Blagaju, s pripremnim online aktivnostima. Troškovi prijevoza, smještaja na bazi punog pansiona su u potpunosti pokriveni od strane organizatora.

Pozivamo SVE mlade ljude iz cijele BiH da se prijave za drugi edukativni trening.  Prethodno iskustvo nam nije nužno bitno – bitna nam je motivacija i posvećenost pozitivnim promjenama.

Pogledajte kako nam je bilo na prvom treningu na ovom linku:

Izjave mladih ljudi koji su dosad učestvovali u aktivnostima ovog projekta, zajedno s novostima s projekta i linkovima na online edukacije možete pronaći na linku: https://bold.youth-power.org

Tokom treninga imat ćeš priliku da naučiš više o tome šta je projekat a šta projektni ciklus, kako se razvijaju projekti koji pozitivno utječu na lokalnu sredinu, kako od ideje napraviti projekat. Cijeli proces učenja će voditi iskusni treneri sa više od 10 godina međunarodnog iskustva u razvijanju i provođenju projekata; zajedno sa mentorima iz cijele BiH i SAD-a.

Učešće u ovom projektu podrazumijeva da ćeš posvetiti i malo više vremena na radu na svojoj ideji – prije i poslije 10-dnevnog treninga; kroz aktivno sudjelovanje u edukativnom procesu. Edukativni proces podrazumijeva pripremne aktivnosti (prije samog treninga) te nastavak rada na razvijanju projektnih prijedloga i ideja uz podršku mentora (online).

Praktično, to znači sljedeće:

 • 2. mjesec 2022: Pripremni online kurs u trajanju do 2 sata (možeš ga slušati i gledati bilo kad, bilo gdje i onoliko dugo koliko imaš vremena – nije neophodno da online kurs odmah odgledaš u jednom sjedenju)
 • 03. mjesec 2022: 10-dnevni trening u Blagaju 07.03. – 16.03.2022.
 • Od 04. mjeseca 2022. do 07. mjeseca 2022: Rad na razvijanju vlastite ideje za projektni prijedlog, uz mentorstvo eksperata i stručnjaka iz nevladinog sektora u BiH.

Nakon završetka cijelog procesa učesnici će imati priliku da apliciraju za finansiranje svojih projektnih prijedloga kroz BOLD program malih grantova. Više o BOLD programu možete saznati na ovom linku: https://bold.ba

Kako aplicirati?

Iznenadi nas! U svojoj aplikaciji koja može biti u tekstualnom, foto ili video formatu (ili bilo kojem drugom formatu) treba da spomeneš barem sljedeće:

 • Reci nam nešto o sebi.
 • Motivaciju za učešće u ovom programa, aka: Zašto baš ti?
 • Problem koji si prepoznao/la u lokalnoj zajednici, i imaš li ideju kako bi problem mogao biti riješen.

Kako to izgleda u stvarnosti: Možeš nam poslati prijavu koja će biti u obliku motivacijskog pisma u kojem ćeš predstaviti sebe te objasniti svoju motivaciju da činiš promjene u lokalnoj zajednici kroz projekte. Ili to može biti neki kratki video u kojem ćeš se predstaviti i reći šta te to motiviše da budeš lider/ka lokalne zajednice i praviš pozitivne promjene. Možda imaš ogromni interes za fotografiju pa ćeš sebe i svoju motivaciju za učešćem u ovom projektu predstaviti kroz fotografije.

Ovi primjeri nisu jedine opcije; slobodno daj mašti na volju! Primjeri su samo tu da lakše razumiješ šta smo htjeli reći.

Aplikacije se šalju na bold@youth-power.org do 31.01.2022. najkasnije do 23:59:59

U naslovu maila navesti: “Ime Prezime” aplikacija za 2. Trening

U tekstu maila obavezno dostaviti sljedeće podatke (pored gore navedene aplikacije):

 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Mjesto iz kojeg dolaziš
 • Kontakt broj i mail

Nepotpune i aplikacije pristigle nakon roka neće biti uzete u razmatranje.

Informacije o odabiru učesnika će biti dostavljene mailom do 10.02.2022.

Za sve upite pisati na gore navedeni mail.

Konkurišite za Yale young global scholars program 2022

Konkurišite za Yale young global scholars program 2022

Yale poziva sve zainteresovane za učešće u programu namijenjenom stipendistima u cilju rješavanja globalnih problema (finansijska pomoć, održivi ciljevi razvoja)

OBLAST: 

ekonomija, tehnologija, obrazovanje, kultura, političke nauke

OPIS:

Young global scholars je dvo-nedeljni akademski program koji nudi tri miliona dolara finansijske pomoći za domaće i inostrane studente. Cilj programa pored rješavanja globalnih problema jeste i pristup boljem edukacionom sistemu.

USLOVI:

Kako biste se prijavili potrebno je:– najmanje 16 godina u vrijeme apliciranja– pojedinci koji su diplomirali u periodu maj/jun 2023 ili 2024 za one koji apliciraju iz dijela južne hemisfere, ili u novembru/ decembru 2022/2023 sa sjeverne hemisfere.

NAČIN PRIJAVE:

Prije popunjavanja aplikacionog formulara potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:– listu aktivnosti– esej (400 riječi)– dvije preporuke– test engleskog jezika (TOEFL ili Duolingo)Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacioni formular. 

ROK ZA PRIJAVU:

3.11.2021 ili 10.01.2022

Besplatni kursevi fotografije

Besplatni kursevi fotografije

Bez obriza da li se bavite amaterski ili profesionalno fotografijom, nekoliko svjetski priznatih platformi i sajtova za fotografiju ponudilo je nekoliko kurseva u kojim možete učiti o fotografiji ili unaprijediti postojeće znanje.

Lista kurseva nalazi se u nastavku:

Nikon School Online

For those who are loyal to their camera brand and want classes specifically tailored towards your Nikon DSLR camera and accessories, these free online photography courses by Nikon are being offered for free for the month of April. Not only do they have some of the best online photography courses for beginners, but they also offer lots of classes teaching specific styles of photography and ideas that you can practice from the comfort of your home.

Creative Photography for Social Media

If one of your goals as a photographer is to create punchy images that catch viewers’ eyes as they scroll on social media, this free online photography class led by Anna Devís and Daniel Rueda through Domestika is a great place to start. Spanish speakers will feel right at home, but don’t worry if you aren’t fluent: subtitles are available in English, Portuguese, and Spanish as well.

Canon Photography Tips

If you’re a Canon user, check out the free online photography courses Canon has available on their website. They’re not as in-depth as some of the others on this list, but they can help you with everything from taking a great selfie to snapping a drool-worthy pic of your latest home cooking adventure. Most of the articles are quick and easy to get through, making these a great option for beginner photographers who just need some guidance on getting started.

Alison Diploma in Digital Photography

If you’re looking for free online photography courses with certificates, why not get your diploma in digital photography from Alison? Completing this 10-12 hour course will earn you an official diploma that you can show off on your photography portfolio website. Alison is also offering a few other courses for free in over 100 languages, including learning skills to work from home like Excel and project management.

Skillshare Photography Classes

Skillshare has thousands of online classes across a range of disciplines, including animation, fine art, web development, business analytics and of course, photography. They are offering 2 months free for new users, so take this opportunity to learn about photography and a ton of related topics all in one place.

Harvard University Exposing Digital Photography

Offered through Class Central, this hands-on photography course explores a variety of techniques as well as the scientific foundations behind them in order to improve students’ techniques and teach them how to effectively use photographic software tools. Class Central is also giving free access to over 400 Ivy League Courses, most of which will earn you an official certificate.

Photocritic Photo School

For those who want a more in-depth learning experience, Photocritic offers a one-year free online photography course, completely free. This course is perfect for those who have never picked up a camera before: they will walk you through all the basics, even if the only camera you have on hand is your smartphone. Photocritic will send students a new lesson every ten days, and you’ll get personalized feedback on every assignment you submit.

Lynda Photography Training and Tutorials

Even though physical libraries are closed due to coronavirus, many public libraries offer free access to Lynda through your library card. You’ll get access to over 900 free photography courses, covering a wide range of topics like effective storytelling through your photos, using Photoshop, and choosing the right camera gear for your desired outcome. If your library card doesn’t give you access, don’t worry! Lynda also offers one month free for new users.

Udemy Photography Courses

Udemy has more than 2000 online photography courses, of which over 150 are completely free. With some of the best online photography courses for beginners, you can pick up all sorts of skills like working with Adobe Premiere, commercial photography and filmmaking. In addition to free photography courses, Udemy has 100,000 online courses covering topics including economics, yoga, and music fundamentals, so you can explore all kinds of new hobbies.

DIY Photography Tutorials

If you’re looking for a source for hundreds of free online photography courses as well as all the latest photography news, inspiration and product reviews, DIY offers tutorials on all sorts of topics. Use the search bar to find answers to your specific questions about your camera or photography techniques, or just browse the tutorial section to discover topics you haven’t even heard of yet.

Short Courses Online Library of Digital Photography

While Short Courses might appear slightly outdated, it’s a great resource for a ton of free online photography classes like how to use your digital camera and digital desktop lighting, as well as a detailed guide on choosing the right camera if you haven’t made the investment yet.

Cambridge in Colour Digital Photography Tutorials

This library of free online photography courses covers everything you could ever need to know about using your digital camera. Complete beginners can learn about aperture, ISO, and shutter speed and how to adjust those settings as well as learning about white balance, image noise, and dynamic range. There is a detailed section on camera lenses and filters as well as tips for cleaning and keeping your camera, equipment, and photos safe. They also offer free photography courses on photo editing and post-processing, color management and printing, and photography techniques and styles including composition and photo lighting.

Phlearn Free Tutorials

If you already know the basics of taking photos on your DSLR, Phlearn has some great free online photography classes that will help you with advanced photo editing and creating presets in Lightroom Classic, color matching in Photoshop, and even how to create patterns and vectors from your photography. Their tutorials are often under ten minutes long, making these a good option if you prefer to learn in small doses based on your specific interests.

PetaPixel Tutorials

PetaPixel has a huge variety of free online photography courses for beginners and experts alike. Whether you need to learn how to preserve the highlights in your images in post-production, how to pack your gear when you’re out on a shoot, or how to photography reflective products, this catalogue of free tutorials is packed full of value, and they’re constantly adding even more awesome new tutorials.

Marc Levoy Lectures on Digital Photography

If you’re interested in learning more about photography from an academic and scientific perspective in order to fully understand how to take a good picture, this Stanford Professor Emeritus has a series of his lectures based on a digital photography course he taught at Stanford University. The courses are designed for those with no prior knowledge of photography, so you definitely don’t have to be a professional photographer to take this course. You will, however, need a digital camera (not a smartphone) if you wish to take part in the optional weekly assignments.

Strobist Lighting 101

If you want to learn how to get perfect lighting in your photos no matter what the circumstances, this free online photography course is the place to start. This course is more geared towards intermediate photographers who already understand the main functions of their camera. In addition to your DSLR camera, you’ll need to purchase a flash for this free photography course if you don’t have one already.

Photography Business Online Courses

You may think that due to the COVID-19 pandemic closing down businesses all over the world, this isn’t a great time to start your own photography business. However, there are lots of ways to make money from photography that don’t involve working or interacting with other people in person, and it makes sense to invest your time in a skill that you can do from anywhere, even while under quarantine. In addition to some of the best online photography classes being offered for free right now, there are lots of free courses available that will help you with the business side to being a working photographer. Since there are so many resources to help set up your photography business to be profitable no matter what happens with COVID-19, why not take on a new project like learning SEO or how to market your business? Here are some ideas for other skills you can develop using these resources while you’re stuck under quarantine.

Work on Your Photography Portfolio

If you don’t already have an online photography portfolio website, now is the ideal time to make one! Even if you don’t have a single photo to share yet, why not use one of the free online photography courses above to create images for your portfolio? Use a website builder made for photographers to make sure your online presence represents your aesthetic as a photographer.

Learn SEO

Whether you’re a total beginner to SEO or you’ve been using the basics but want to learn more, Moz Academy is offering their full library of courses and series entirely free through to May 31. They even have some free online photography courses with certificates for photographers who want to add something official to their resume.

Create Passive Income

Let’s be real, who wouldn’t want to find a way to make money by doing nothing? There are plenty of ways you can use what you learn in the free photography courses to create digital items that you can upload to your online shop and forget about. You never know who might come across your work, especially if you put your SEO training into use. Lots of photographers make passive income by selling lightroom presets, filters, Photoshop brush packs, or Photoshop actions. As you build up your online photography portfolio, why not sell your photos as digital downloads? With everyone stuck inside right now, lots of people are looking for ways to make their homes more personalized by hanging art. You’ve already uploaded your photos to your website anyway, so it just makes sense to make them available for download. Another way to create passive income as a photographer is to create and sell stock photography. Plenty of websites allow users to upload their stock photography for free, and then you’ll make a small amount of money each time a user downloads your images.

Find Your Niche

Businesses are most successful at marketing when they have a clear idea of who their target market is so that they can sell directly to that audience. As you practice the skills that you picked up in your free photography courses, start thinking about what kind of photography you might be interested in pursuing. Here are just a few ideas of the types of photography you could specialize in to get you thinking about the possibilities.

Promoting and Marketing

Now that you’ve got your photography portfolio website SEO optimized and your passive income products listed in your online shop, it’s time to start promoting your work and your business. As you develop a personal style when it comes to how you choose the subject and mood of your photography, you can transform that into a strong brand identity. There are plenty of free online resources to teach you how to use photography hashtags on social media to get your photography noticed. You can also learn about using social media for business and how to market your art. Take a course on Facebook advertising

Apply to Calls for Submissions

Lots of publications and brands are still hiring photographers for their online content in spite of COVID-19, so don’t stop applying to calls for submissions! They can offer a great creative prompt to get you thinking about how to create a photography project that responds to a specific theme. And wouldn’t it be awesome to get your work published? You can also apply for art jobs—even though COVID-19 is keeping us at home for now, many businesses are still functioning remotely.

Good luck with all your learning, you go-getter!

Izvor: Format