PRIJATELJI MLADIH

Grad Tuzla

...

Grad, kao jedinica lokalne samouprave, je samostalna u odlučivanju i vršenju poslova iz samoupravnog djelokruga a u skladu sa federalnim zakonom, odnosno kantonalnim zakonom i Statutom Grada. Grad Tuzla osigurava lokalne potrebe stanovništva iz oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu, ako zakonima nije drugačije određeno.
Web: Grad Tuzla

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK

...

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose, pored ostalog i na mlade, te se ogledaju u sljedećem: obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva; definisanje i provedba strategije prema mladima; definisanje i provođenje kantonalnih programa djelovanja za mlade u pojedinim oblastima omladinskog sektora propisanih Zakonom o mladima Federacije BiH; praćenje pružanja potpore mladima koja dolazi od nevladinog sektora; vođenje spiska udruženja, institucija, ustanova, međunarodnih i drugih organizacija koje rade s mladima ili pružaju potporu omladinskim aktivnostima; koordinacija aktivnosti u vezi s radom s mladima i omladinskim aktivnostima i dr.
Web: MKSMTK

Centar za kulturu Tuzla

...

Centar za kulturu Tuzla ustanova je od velikog značaja za Tuzlu. Spajanjem javnih ustanova „Međunarodna galerija portreta Tuzla“ i „Dom mladih Tuzla“ u jedinstveni Centar za kulturu postignuta je veća kompatibilnost u provedbi različitih kulturnih događaja i projekata u cilju zadovoljavanja javnog interesa građana Tuzle, Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.
Web: Centar za kulturu Tuzla

Institut za razvoj mladih Kult

...

Misija Instituta za razvoj mladih KULT jeste da razvija i zagovara pravna i druga strateška rješenja, te da gradi i jača kapacitete udruženja i vlasti u BiH i regiji, za uspješnu i održivu politiku prema mladima. Vizija Kulta jeste otvoreno društvo u kojem se osposobljeni građani/ke uključuju u sve procese odlučivanja u javnom životu.
Web: mladi.org

Fondacija tuzlanske zajednice

...

Fondacija tuzlanske zajednice je nastala združenom inicijativom građana Tuzle, Međunarodnog partnerskog programa za mlade – YEPP i njemačke fondacije „Freudenberg Stiftung”. Tuzlanska fondacija radi u duhu demokratičnosti, otvorenosti, tolerancije, solidarnosti i bez političkog opredjeljenja. Njena uloga se ogleda u mobiliziranju građana i lokalnih resursa s ciljem razvoja lokalnih zajednica i poboljšanja uslova življenja u tuzlanskoj regiji. Krajnji korisnici Fondacije tuzlanske zajednice su svi građani koji žive na području zajednica u kojima djeluje Fondacija, a posebno aktivisti, djeca, mladi, druge marginalizirane grupe.
Web: Fondacija tuzlanske zajednice

Vijeće mladih Federacije BiH

...

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine je krovna organizacija mladih iz Federacije BiH. Kao krovna organizacija Vijeće mladih je formirano prema Zakonu o mladima FBiH od strane šest kantonalnih Vijeća mladih. Pored kantonalnih vijeća mladih u strukturi imamo 31 lokalnih vijeća mladih, 108 omladinskih organizacija te više od 1 000 aktivnih mladih ljudi na različitim nivoima.
Web: Vijeće mladih FBiH

Shüler Helfen Leben

...

Omladinska fondacija Schüler Helfen Leben (Učenici pomažu život) usmjerena je na stvaranje uvjeta za uspješnu budućnost mladih u Bosni i Hercegovini, kroz razvijanje kapaciteta mladih kako bi postali društveno angažirani i aktivno uključeni u donošenje odluka u svojim zajednicama. Kroz sadržaje naših programa želimo pomoći mladima da zauzmu svoje pravo mjesto i odgovornost u društvu kao aktivni, kreativni i svjesni građani, te sudjeluju u izgradnji otvorenog društva gdje postoje jednaki standardi za sve.
Web: SHL

Otvoreni centar Agora

 

 

...

Agora centar osnovan je 2003. godine kao društveni centar pod okriljem Fondacije građana Simin Han, današnje Fondacije tuzlanske zajednice. Narednih sedam godina centar je razvijan kao poseban program Fondacije, u okviru kojeg je radio prema modelu otvorenog društvenog centra. Kada je centar prerastao nivo programa, 2010. godine Fondacija je zajedno sa korisnicima centra osnovala samostalnu organizaciju UG Agora, društveno edukativni centar za otvoreno obrazovanje I cjeloživotno učenje. Kao samostalna organizacija, uz mentorsku i finansijsku podršku Fondacije, Udruženje je nastavilo da razvija model otvorenog ovbrazovanja u zajednici, sa fokusom na neformalno obrazovanje odraslih.
Web: Agora

kuća plamena mira

 

...

Kuća Plamena Mira otvorena je 28. septembra 2003. godine u Tuzli sa željom da ponudi zainteresovanima ugodno okruženje za opuštanje, kao i bogat kulturni program. Naziv kuće simboliše povratak olimpijskog plamena u našu zemlju i poslovicu “Bolje je upaliti svijeću nego proklinjati mrak”. Ovaj objekat jedinstven je po svom izgledu i načinu gradnje. Predivni mozaik u holu je izrađen uz pomoć više od 300 ljudi i djece iz BiH i Holandije kao i mnogi drugi radovi koji su volonterski doprinos prijatelja kuće.
Facebook: KucaPlamenaMira

rtv7

 

  

 

...

 RTV 7 Tuzla gradski je medijski servis koji stoji na usluzi svim građanima, pojedincima, grupama koje djeluju na teritoriji Grada Tuzla ili drugima, a koji doprinose kvaliteti života u gradu. RTV 7 je medij koji svojom programskom koncepcijom u fokus stavlja pozitivne priče koje afirmišu omladinski i svaki drugi aktivizam, donose priče iz zajednica, ukazuju na probleme, te tako doprinose unapređenju života građana Tuzle. Zbog toga ni ne čudi činjenica da je RTV 7 Tuzla jedan od najvažnijih prijatelja svakog događaja i aktivnosti članica Vijeća mladih Grada Tuzla.                                          Web: RTV7                          Facebook: RTV7Tuzla/