Kontaktirajte VMGT

Vijeće mladih Grada Tuzla

Ulica: Dragiše Trifkovića br. 2 Tuzla   

Telefon:+387 35 278 400 

email:grad.tuzla@vijecemladih.ba