KANCELARIJA ZA MLADE

Ulica : Dragiše Trifkovića br 2 (glavni ulaz, prizemlje)                                            Telefon: 387 35 278 400                                                             email:grad.tuzla@vijecemladih.ba

Kancelarija za mlade dio je lokalne uprave i jedan od glavnih subjekata koji čine omladinsku politiku Grada Tuzla. S ciljem razvoja mladih i pružanja podrške njihovim idejama Kancelarija za mlade obavlja zadatke poput planiranja, provedbe i praćenja razvoja politike mladih na lokalnom nivou, uspostavlja saradnju mladih i omladinskih udruženja sa svim relevantnim partnerima iz zajednice, bavi se umrežavanjem, komunikacijom i koordinacijom jednih sa drugima.

Kakva god i koliko god bila kompleksna politika za mlade, svugdje i uvijek ona polazi od lokalnog nivoa. Zato je uloga Kancelarije za mlade u tom pogledu nemjerljivo važna.