PORTAL KREIRAO

PORTAL FINANSIRA

Očisti svoje drago mjesto i osvoji vrijedne nagrade!

Očisti svoje drago mjesto i osvoji vrijedne nagrade!

Let’s Do It tim Bosne i Hercegovine kao najveći ekološki pokret u našoj zemlji uvijek obilježava sve važne ekološke datume kroz različite vrste aktivnosti. Obzirom da smo zbog pandemije ograničeni i teže je izvoditi akcije čišćenja u grupama, za građane BiH pokrenuli smo takmičenje „Očisti svoje drago mjesto“ koje za cilj ima da animira sve pojedince, potakne ih da postanu eko heroji, očiste svoja draga mjesta, uslikaju stanje prije i poslije te osvoje vrijedne nagrade.

Ukoliko želite da učestvujete u takmičenju potrebno je da nam pošaljete dvije fotografije na mail ekoheroj@gmail.com.

Prva fotografija prikaz odabrane lokacije prije čišćenja, a druga fotografija prikaz očišćene lokacije.

Svi oni koji nam pošalju fotografije automatski ulaze u bubanj za nasumičnu dodjelu nagrada.

Nasumičnim odabirom, korištenjem random.org odabrat ćemo 10 sretnih dobitnika, od kojih će pet biti nagrađeno poklon bonom knjižare Buybook, a drugih pet eko paketima koje je dodjeljuje zlatni sponzor Let’s Do It projekta Eko život d.o.o.

Jedna osoba treba poslati isključivo dvije odabrane fotografije na mail. Poželjno je da obje fotografije stanja prije i poslije fotografišete sa iste pozicije.

Fotografije možete slati do 21. aprila do 20 sati.

22. aprila ćemo objaviti imena sretnih dobitnika na našoj FB stranici „Let’s Do It Bosna i Hercegovina“.

Ovo je prilika za sve nas da (p)ostanemo eko heroji i damo svoj doprinos očuvanju naše planete. Radujemo se svim individualnim akcijama čišćenja koje će uljepšati našu okolinu.

Izvor: letsdoit.ba

VMFBiH: Javni poziv/Fakat je vakat da nagradimo lidere

VMFBiH: Javni poziv/Fakat je vakat da nagradimo lidere

U društvu punom izazova, kakvo je Bosna i Hercegovina, postoje zajednice koje strateški i kontinuirano rade na poboljšanje uslova i kvaliteta života mladih ljudi u njima. Krovne organizacije mladih u BiH žele da odaju priznanja za ukupan doprinos lokalnih samouprava unaprjeđenju položaja mladih na lokalu i taj doprinos načine vidljivim široj javnosti.

Pored toga, kroz dodjelu nagrada želimo podstaći druge lokalne samouprave da učine više na unaprjeđenju položaja mladih u njima. Fakat je vakat da nagradimo lidere … jer pozitivne priče zajednica su nam važne.

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, s ciljem odavanje priznanja za ukupan doprinos jedinica lokalnih samouprava na unapređenju položaja mladih u Bosni i Hercegovini, raspisuju JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja jedinicama lokalne samouprave za unapređenje položaja mladih u BiH.

Član 1.

Javnim pozivom se pozivaju sve jedinice lokalne samouprave u BiH da apliciraju za nagradu koju krovne organizacije za mlade u BiH dodjelju liderima među zajednicama na polju unaprijeđenja položaja mladih.

Član 2.

Objavljuju se kategorije i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja krovnih tijela mladih u Bosni i Hercegovini za postignuća u 2020. godini, i to:

 • Lider u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih
 • Lider u oblasti obezbjeđivanja prostora za mlade i rad sa mladima
 • Lider u oblasti lokalnih politika za mlade
 • Lider u podršci razvoja potencijala mladih
 • Lider u oblasti zapošljavanja mladih
 • Lider u oblasti inovativnosti / odgovora na COVID-19

Kriterijumi koje jedinice lokalne samouprave moraju ispuniti kako bi konkurisale u nekoj od kategorija u kojima se dodjeljuju javna priznanja detaljno su definisane kroz obrasce za podnošenje prijedloga za svaku pojedinačnu kategoriju.

Rok za podnošenje prijave je 14. maj 2021. godine do 23:59h.

Član 3.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja iz člana 2. ovog poziva mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave može podnijeti prijedloge u maksimalno dvije kategorije iz poziva.

Nije potrebno da jedinica lokalne samouprave ispunjava sve uslove iz kategorije na koju aplicira, a kako bi se prijavila na Javni poziv.

Član 4.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku, elektronskim putem i obvezno sadrži sljedeće podatke:

 • naziv jedinice lokalne samouprave,
 • naziv javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog,
 • odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.

Član 5.

Prijedlozi se podnose popunjavanjem obrazaca za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja koji su objavljeni na www.vijecemladih.ba u kategoriji PREUZMI ili direktno na linkovima:

 • Lider u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih – LINK
 • Lider u oblasti obezbjeđivanja prostora za mlade i rad sa mladima – LINK
 • Lider u oblasti lokalnih politika za mlade – LINK
 • Lider u podršci razvoja potencijala mladih – LINK
 • Lider u oblasti zapošljavanja mladih – LINK
 • Lider u oblasti inovativnosti/odgovora na COVID-19 – LINK

Popunjeni obrasci se skenirani šalju putem elektronske pošte na adresu konkurs@vijecemladih.ba

Član 6.

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Član 7.

Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Komisija za dodjelu javnih priznanja, koju će činiti predstavnici krovnih organizacija mladih u Bosni i Hercegovini.

Komisija zadržava pravo da usljed neispunjenosti uslova propisanih Javnim pozivom ne dodijeli nagrade u jednoj ili više kategorija.

Odluke Komisije su konačne, i neopozive.

Član 8.

Podnosioci zahtjeva će o rezultatima Javnog poziva biti obaviješteni putem elektronske pošte, te će rezultati biti javno dostupni na stranici www.vijecemladih.ba najkasnije 10 dana po zatvaranju Javnog poziva.

Član 9.

Nagrada koja se dodjeljuje jedinicama lokalne samouprave podrazumijeva:

 • Javno priznanje u vidu statuete te prateća plaketa.
 • Dobitinici nagrada će biti promovisani javnosti putem društvenih mreža i medija u BiH.
 • Dobitnici nagrade imaće priliku da u narednih godinu dana aktivno promovišu svoje aktivnosti na društvenim mrežama krovnih udruženja.

Član 10.

Javna priznanja se dodijeljuju u sklopu projekta Fakat je vakat za mlade 2.0.

Tekst Javnog poziva preuzmite OVDJE 

Šampioni zaštite prirode – BH GREEN AWARDS 2021

Šampioni zaštite prirode – BH GREEN AWARDS 2021

Centar za razvoj i podršku iz Tuzle (CRP), nakon prošlogodišnjeg lockdown-a i strogih mjera izolacije, ove godine ponovo organizuje kampanju za izbor i dodjelu nagrade “ŠAMPIONI ZAŠTITE PRIRODE, BIH GREEN AWARDS“. Ovogodišnju kampanju realizujemo uz podršku Evropske unije u okviru projekta GreenWorks ZeleniRadovi – uticaj civilnog društva na  smanjenje zagađenja zraka i zemljišta. Ovom kampanjom promovišemo korisne, inovativne i kreativne pristupe očuvanju prirode i životne sredine u našoj zemlji. Želimo pronaći preduzeća, gradove/općine/opštine, NVO-e, fondacije, fakulteti, škole, obdaništa, pojedince, grupe građana i neformalne građanske inicijative, koji uspješno promovišu prave vrijednosti u oblasti zaštite prirode i životne sredine i koji kao takvi motivišu i druge.

Pozivamo vas da popunite Prijavni obrazac i na e-mail adresu: crp@crp.org.ba pošaljete svoje nominacije (prijedloge) za sljedeće kategorije:

KATEGORIJE I KRITERIJI

 1. GRAD/OPĆINA/OPŠTINA

Kriteriji za ovu kategoriju su sljedeći:

 • Grad/općina/opština koji među svojim građanima promoviše zaštitu životne sredine;
 • Grad/općina/opština koji na najbolji mogući način rješava svoje trenutne/tekuće okolišne probleme i tako stvara bolje životno okruženje u svojoj lokalnoj zajednici.
 • Grad/općina/opština na čijem području u prethodnih 12 mjeseci nije prijavljen/zabilježen niti jedan ekološki incident (u skladu sa važećim zakonskim propisima).
 • POSLOVNI SUBJEKTI – PREDUZEĆA

Kriteriji za ovu kategoriju su sljedeći:

 • Preduzeće zvanično registrovano u BiH;
 • Preduzeće je održivo i posluje na okolišno prihvatljiv način, bez ugrožavanja životne sredine;
 • Preduzeće aktivno i praktično doprinosi promociji zaštite okoliša i životne sredine;
 • Nominacije preduzeća koja proizvode i distribuiraju fosilna goriva, duhanske proizvode i naoružanje neće biti razmatrane.
 • ORGANIZACIJE/NVO/FONDACIJE

Kriteriji za ovu kategoriju su sljedeći:

 • Organizacije/NVO/Fondacije koje kroz svoje programe rade na podizanju svijesti građana o okolišnim problemima;
 • Organizacije/NVO/Fondacije koje na najbolji način aktivno i praktično promovišu i rješavaju okolišne probleme.
 • OBRAZOVNE USTANOVE (FAKULTETI/ ŠKOLE/ OBDANIŠTA)

Kriteriji za ovu kategoriju su sljedeći:

 • Fakulteti, škole ili obdaništa koji na najbolji način aktivno i praktično doprinose promociji zaštite okoliša i životne sredine.
 • Fakulteti, škole ili obdaništa koji implementiranju konkretne akcije u svojoj lokalnoj zajednici ili šire i na taj način doprinose zaštiti okoliša i životne sredine;
 • Fakulteti, škole ili obdaništa koji podstiču mlade inovatore u oblasti zaštite životne sredine i okoliša.
 • GRAĐANKA I GRAĐANIN – POJEDINCI

Kriteriji za ovu kategoriju su sljedeći:

 • Osoba koja radi na promociji zaštite životne sredine i okoliša u svojoj lokalnoj zajednici;
 • Inovator/ka u oblasti zaštite okoliša čija inovacija je imala najveći uticaj/najveći odjek u BiH i šire, u oblasti zaštite životne sredine i okoliša.
 • NEFORMALNE GRUPE GRAĐANA (GRAĐANSKE INICIJATIVE)
 • Neformalna grupa, koja inicira i implementira konkretne legalne akcije u svojoj lokalnoj zajednici i na taj način doprinosi zaštiti životne sredine i okoliša;
 • Sprovedene legalne akcije ili inicijative koje su doprinijele zaštiti životne sredine i okoliša.

NOMINACIJE

Prijedloge mogu slati svi! Ovom prilikom vas pozivamo da i vi nominujete i date svoje prijedloge za “ŠAMPIONI ZAŠTITE PRIRODE, BIH GREEN AWARDS“ 2021., u svim kategorijama ili samo u nekim, a nominovati možete jednog ili više kandidata za svaku od kategorija. Da biste dostavili svoj prijedlog, potrebno je da popunite Prijavni obrazac koji možete preuzeti na web stranici Centra za razvoj i podršku Tuzla, www.crp.org.ba. U obrascu navedite:

 • naziv/ime i kontakt osobu – grada/općine/opštine, preduzeća, NVO-a, fondacije, fakulteta, škole, obdaništa, građanke ili građanina i grupe građana;
 • ukratko opišite razloge vaše nominacije i navedite ostvarene rezultate kandidata;
 • dostavite par fotografija o realizovanim aktivnostima kandidata.

Popunjen prijavni obrazac sa fotografijama pošaljite na e-mail adresu: crp@crp.org.ba NAJKASNIJE DO PETKA 23.4.2021. godine do 24:00 sati. U naziv e-maila (subject) stavite: NOMINACIJA ZA „ŠAMPIONI ZAŠTITE PRIRODE, BIH GREEN AWARDS 2021.“

PROCES GLASANJA I ODABIRA NAJBOLJIH

Nakon prikupljenih nominacija, po isteku navedenog roka, komisija će iz svake od kategorija predložiti ograničeni broj kandidata koji ispunjavaju navedene kriterije, nakon čega će biti otvoreno javno glasanje. Glasanje će se obavljati elektronski, putem  glasačke forme koja će biti postavljena na web i facebook stranicama CRP-a (www.crp.org.ba; www.facebook.com/crptuzla) i naših projektnih partnera Centra za ekonomskih i ruralni razvoj – CERD (www.cerd.ba) i Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini (www.ruralnamreza.ba). Tokom procesa glasanja organizatori će periodično objavljivati privremeni izvještaj komisije za evaluaciju i bodovanje sa rang listom po kategorijama.

Napomene: Komisija za evaluaciju i bodovanje kandidata zadržava pravo da ne dodijeli ni jedno priznanje, ukoliko se dokaže da nije zadovoljen neki od navedenih kriterija sadržanih u Pravilniku za nominovanje, odabir, proglašenje pobjednika i dodjelu priznanja. Komisija će prije objave konačne liste, sve nominovane kontaktirati i obavijestiti ih da se nalaze na listi kandidata za priznanje “ŠAMPIONI ZAŠTITE PRIRODE, BiH GREEN AWARDS“ 2021. Pobjednici u istoj kategoriji mogu biti izabrani najviše dvije godine zaredom.

DODJELA PRIZNANJA

Priznanja se dodjeljuju u šest kategorija za dostignuća u prethodnom periodu. Prethodnih godina priznanja pobjednicima iz svake kategorije su dodijelili, bivša Ambasadorica SAD u BiH Maureen Cormack i Ambasador Republike Češke u BiH nj.e. Jakub Skalnik, te tadašnji gradonačelnik Mostara g. Ljubo Bešlić. Ovogodišnja svečana ceremonija dodjele priznanja će se organizovati u povodu obilježavanja 05. juna, Svjetskog dana zaštite okoliša. Pored dodjele plakete „Zlatna Tisa“[1], za pobjednike će biti obezbjeđeno druženje i koktel sa domaćim i stranim zvaničnicima i predstavnicima entitetskih resornih ministarstava uz značajnu medijsku promociju.

U proteklom periodu kampanju smo realizovali u saradnji sa Ambasadama  SAD i Republike Češke uz podršku, UNDP, GIZ, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Za dodatne informacije i pitanja vam stojimo na raspolaganju. Kontakt osoba je Adi Tanović, koordinator za komunikaciju, 035/248-340 ili 035/255-217.


Izvor: crp.org.ba

Ambasada Francuske u BiH – Poziv za projekte civilnog društva u 2021. godini

Ambasada Francuske u BiH – Poziv za projekte civilnog društva u 2021. godini

Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini objavljuje novi poziv za projekte namijenjen nevladinim organizacijama i inkubatorima. Krajnji rok za prijave je 1. april 2021. u 13 sati (nijedan projekat koji bude primljen nakon ovog datuma neće biti uzet u obzir).

Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za projekte namijenjen civilnom društvu u vezi sa slijedećim prioritetima:

 • Podrška aktivnostima u korist mladih ;
 • Podrška projektima usmjerenim na jačanje jednakosti spolova ;
 • Podrška projektima iz domena ekologije, naročito onima koji su usmjereni na ublažavanje posljedica klimatskih promjena i podrška održivom razvoju (zelena ekonomija, rad na podizanju svijesti i borbi protiv zagađenja i u korist očuvanja okoline) ;
 • Podrška projektima za promociju i jačanje ljudskih prava.

Posebno su dobrodošli projekti koji uključuju više prioriteta, ali to nije uslov. Projekti koji uključuju saradnju sa jednim ili više gradova, opština ili drugih lokalnih zajednica također su izuzetno poželjni, kao i projekti usmjereni ka jačanju saradnje sa Francuskom.

Uključivanje pitanja jednakosti spolova u projektima, čak i u onima kojima to nije primarni cilj, će se dodatno cijeniti.

Nakon odluke žirija, odabrani projekti će se podržati u iznosu od 3000 do 6000 KM, u cijelosti ili jednim dijelom sume koju traže nosioci projekta. Tražena suma ne može predstavljati više od 66% ukupnog iznosa projekta.

Nosioci projekta se obavezuju da će implementirati projekat u maksimalnom trajanju od 12 mjeseci, da će obavještavati francusku ambasadu o razvoju projekta, da će na svim informativnim dokumentima objavljenim u bilo kojem obliku prikazati logo francuske ambasade u Sarajevu zajedno s drugim partnerima, a uradiće se i evaluacija projekata.

Prijava:

U obrascima ispod možete pronaći detalje u vezi sa kriterijima i modalitetima.

Application form for projects 2021_ENG

Formulaire appel à projets 2021 FR

Pozivaju se nosioci projekata (NVO i inkubatori) da prijave svoje projekte najkasnije do 1. aprila 2021. do 13.00 sati, tako što će popuniti obrazac iznad, na francuskom ili engleskom jeziku, i proslijediti ga na adresu: sylvain.rigollet@diplomatie.gouv.fr.

Potvrda prijema će vam biti poslana u roku od 48 sati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se na slijedeću adresu Sylvain Rigollet, ataše za saradnju Francuske ambasade (sylvain.rigollet@diplomatie.gouv.fr).

Izvor: snagalokalnog.ba

Upoznajte Asju Atiković, dobitnicu Zlatne plakete Student generacije UNTZ

Upoznajte Asju Atiković, dobitnicu Zlatne plakete Student generacije UNTZ

Asja je za STUDOMAT otkrila kako izgleda život studenta agronomije te dala savjet za sve one koji završavaju srednju školu i žele upisati ovaj fakultet.

Asja Atiković rođena je 22.09.1997. u Tuzli, gdje trenutno i živi. Završila je Osnovnu školu „Brčanska Malta“, a nakon toga Gimnaziju „Ismet Mujezinović“. Učestovala je u brojnim projektima iz matematike, hemije, biologije, engleskog jezika.

Nakon toga, Asja je završila studijski program Agronomija na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a za ostvareni izvanredan uspjeh i prosjek 9,50 uručena joj je Zlatna plaketa “Student generacije UNTZ”.

STUDOMAT u rubrici “Moja kriiila” želi pisati o najboljim studentima u našoj državi kako bi javnost znala kakvih uspješnih i obrazovanih mladih ljudi ima naša država, Bosna i Hercegovina.

Ekipa Studomat.ba uradila je intervju sa Asjom, a pitali smo je o njenim planovima i željama u budućnosti, ali smo se osvrnuli i na studentski život i njegove karakteristike.

Asja je za STUDOMAT otkrila kako izgleda život studenta agronomije te dala savjet za sve one koji završavaju srednju školu i žele upisati ovaj fakultet.

Dobila si Zlatnu plaketu Student generacije Univerziteta u Tuzli, kako se osjećaš povodom toga?

– Osjećam se sretno i zadovoljno, zato što sam uložila mnogo truda i rada tijekom svog studija. Nije bilo lako, ali itekako je vrijedilo. Cilj mog učenja nije bilo samo postizanje dobre ocjene nego sticanje i praktičnog znanja, realizacija projekata, učestvovanje na konferencijama, kao i aktivnosti vezane za organsku proizvodnju i pokretanje vlastitog biznisa.

Kako si znala da je Tehnološki fakultet pravi izbor za tebe, šta te potaklo na upis izabranog studijskog programa?

– Oduvijek sam voljela da svoje vrijeme provodim u prirodi i da budem okružena biljkama, životinjama, ali ujedno volim i rad u laboratoriju, pokuse koje pružaju mogućnost istraživanja u oblasti biologije i kemije. Tako sam odlučila da upišem odsjek agronomije, koji mi je sve to pružio.

Šta tebi daje “krila”, šta ti je bila najveća motivacija za učenje?

 – Završila sam Gimnaziju „Ismet Mujezinović“ kroz koju sam stekla, osim radnih navika i sposobnost za samostalno učenje sa razumijevanjem. Nikada nisam imala problem sa učenjem, ali profesori na mom odsjeku su mi dali ogromnu motivaciju za sticanjem šireg znanja u oblasti poljoprivrede i tako sam objavila svoj istraživački rad „Efekat djelovanja propolisa na pojavu i rast fitopatogenih gljiva“ u suradnji sa profesorima Dr. Sci. Besim Salkić i Dr. Sci. Emir Imširović.

Možeš li napisati neki savjet za sve one kojima je želja upisati Tehnološki fakultet na UNTZ? Kakav je tvoj dojam o studiranju na ovom fakultetu?

 Zahvaljujući pojedinim profesorima stekla sam uz teorijsko znanje i praktično, na taj način su mi znatno olakšali kako moje studiranje, tako i dalje usavršavanje kao i rad na projektima i van studija.
Smatram da je Tehnološki fakultet pravi izbor za svatkog tko želi steći teoretsko i praktično znanje za zaposlenje u firmi, ali i za pokretanje vlastitog biznisa što je danas od velikog značaja u agrarnom sektoru.

Kakvi su ti planovi nakon fakulteta? Ostati u Bosni i Hercegovini ili…?

 – Nakon završenog studija upisala sam master na tehnološkom fakultetu na odsjeku ekološka poljoprivreda, a tijekom studija započela sam i vlastiti biznis.

Razlika između studentskog života i života nakon fakulteta?

 – Još uvijek ne osjećam razliku između studentskog života i života van fakulteta iz razloga što idem na master studij.

Šta misliš, koliko su “zlatni studenti” cijenjeni u našoj državi i koliko im “Zlatna plaketa” pomaže pri zaposlenju? 

 – „Zlatni studenti“ jesu cijenjeni, ali ne dovoljno. Smatram da zlatni studenti još na četvrtoj godini trebaju se početi uključivati u rad na fakultetu i učestvovati u većim pokusima i istraživanjima, projektima..

Tvoja motivaciona poruka za studente je…

 – Rad i znanje se uvijek na kraju moraju isplatiti.

Izvor: studomat.ba