Održane konsultacije sa mladima TK o strategiji prema mladima FBiH

May 20, 2024 | #SUPERVIJECE, SUPER MLADI, SUPER VIJESTI

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine je u saradnji sa Vijećem mladih Grada Tuzla organizovalo konsultacije sa mladima Tuzlanskog kantona o strategiji prema mladima FBiH.

Konsultacije su održane u BIT Centru 1 u Tuzli sa početkom u 12:00 sati.

Na konsultacijama su prisustvovali aktivni pojedinci iz zajednice kao i predstavnici više omladinskih organizacija. Svi učesnici su imali priliku iznijeti mišljenja na postojeći tekst strategije kao i prijedloge za izmjene i dopune iste.

Voditelj konsultacija je bio Ammar Grabić (član radne grupe VM FBiH), dok je za organizaciju događaja zadužen Enver Gluhić (član support grupe i Generalni sekretar Vijeća mladih Grada Tuzla).

Također pročitajte