PORTAL KREIRAO

PORTAL FINANSIRA

Tuzla: Prijavite neformalnu grupu mladih i ostvarite mnoge mogućnosti

Tuzla: Prijavite neformalnu grupu mladih i ostvarite mnoge mogućnosti

Vijeće mladih Grada Tuzla je krovna organizacija za mlade koja okuplja 14 omladinskih organizacija sa registra omladinskih udruženja u Gradu Tuzla. Osnovano je sredinom 2017 godine.
Uloga Vijeća mladih jeste da u saradnji sa svojim članicama realizuje zagovaračke inicijative čiji je krajnji cilj poboljšanje uslova života mladih na području Grada Tuzla.

Baza neformalnih grupa služit će obostrano i neformalnim grupama mladih, ali i Vijeću mladih Grada Tuzla kako bismo imali evidentirane neformalne grupe koje djeluju u gradu. Vijeće mladih ponudit će neformalnim grupama različite vidove edukacija, programe jačanja kapaciteta i vještina, ali i priliku za apliciranje prema fondovima Grada Tuzla.

Pozivamo sve neformalne grupe koje djeluju na područja Grada Tuzla da ispune kratki upitnik i upišu se u bazu. Link: https://forms.gle/LjJy1R7KJM273KyW7
*Svi podaci su povjerljivi i pristup istima će imati samo Vijeće mladih grada Tuzla i Služba za kulturu, sport, pitanja mladih i socijalnu zaštitu Grada Tuzla.*

U Tuzli predstavljen portal za mlade www.mladi075.ba

U Tuzli predstavljen portal za mlade www.mladi075.ba

Vijeće mladih Grada Tuzla uz podršku Grada Tuzla idejni je tvorac portala koji je kreiran kako bi poslužio kao platforma mladima Tuzle da predstave svoje aktivnosti, dijele i čitaju uspješne priče svojih vršnjaka, ali i da lako i brzo iniciraju promjenu u svojoj zajednici. Mi smo o ovoj temi, ali i ostalim aktivnostima Vijeće mladih Grada Tuzla, razgovarali sa gostom Tuzle danas Adijem Selmanom. (preuzeto sa portala RTV7 Tuzla)

Grad Tuzla lider u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih u BiH

Grad Tuzla lider u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih u BiH

Grad Tuzla je nagrađen zajedno sa 4 druge općine/grada u Bosni i Hercegovini.

U vremenu kada svi pričaju o negativnim trendovima odlaska mladih, nemaru vlasti i pasivnosti građana, Vijeće mladih FBiH, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, odlučili su odati priznanja jedinicama lokalnih samouprava za ukupan doprinos na unapređenju položaja mladih u Bosni i Hercegovini.

Priznanja su dodijeljena za postignuća u 2019. godini i to za pet lokanih zajednica:

  1. Tuzla – Lider u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih
  2. Brčko – Lider u oblasti obezbjeđivanja prostora za mlade i rad sa mladima
  3. Laktaši – Lider u oblasti lokalnih politika za mlade
  4. Ilijaš – Lider u podršci razvoja potencijala mladih
  5. Općina Centar Sarajevo – Lider u oblasti zapošljavanja mladih

Krovna tijela mladih u Bosni i Hercegovini za dodjelu priznanja lokalnim zajednicama raspisala su javni poziv za sve lokalne zajednice u BiH koje su u proteklom period realizovale aktivnosti i programe podrške za mlade. Priznanja su dodijeljena u okviru inicijative za poboljšanje položaja mladih “Fakat je vakat za mlade” koju zajednički realizuju sva tri krovna tijela mladih u BiH.

“U BiH postoje zajednice koje strateški i kontinuirano rade na poboljšanje uslova i kvaliteta života mladih ljudi u njima i za takve zajednice se treba znati i trebaju biti primjerom pozitivne prakse.” – poručuju predstavnici krovnih tijela mladih.

Cilj raspisivanja javnog poziva bio je potaknuti i druge lokalne samouprave da učine više na unaprjeđenju položaja mladih u njima.

Javna priznanja, predstavnicima lokalnih zajednica bit će dodijeljena u sklopu događaja “Fakat je vakat za mlade… na lokalu” koji će od 24 – 27. Jula 2020. godine biti održan u Bihaću, a koji tri krovna tijela mladih provode u okviru inicijative Fakat je vakat za mlade.

“Fakat je vakat za mlade” inicijativa je koju je Vijeće mladih FBiH pokrenulo u saradnji sa drugim krovnim tijelima s ciljem kreiranja boljih uslova ua život mladih u BiH, jačanja njihovih prava, intenziviranja saradnje struktura vijeća mladih te osnaživanja omladinskog sektora.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI).

Najava: U nedjelju akciju uređenja igrališta

Najava: U nedjelju akciju uređenja igrališta

U nedjelju 12.07.2020. godine u organizaciji pokreta Let’s do it Tuzla, omladinske organizacije Multi i Vijeća mladih Grada Tuzla a uz podršku Grada Tuzla će se organizovati omladinska akcija uređivanja igrališta.

Članovi Organizacionog odbora Let’s do it Tuzla zajedno sa članovima omladinskih organizacija pri Vijeću mladih Grada Tuzla, ali i društveno odgovornim javnim i privatnim privrednim subjektima, sprovest će akciju na igralištu u naselju Stupine (između bloka 4 i bloka 5). U sklopu akcije planirano je prefarbavanje postojećeg mobilijara, iscrtavanje vizuala i parola, sadnja cvijeća, uklanjanje otpada i mnoge druge aktivnosti.

Pozivamo Vas da ispred Vaše medijske kuće pružite podršku našem projektu te ispratite i ovu terensku akciju.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate na broj telefona 062/174-961, kao i putem e-maila tuzla@letsdoit.ba.

S nadom da ćete i ovaj put pružiti podršku našim aktivnostima, srdačno Vas pozdravljamo.

Vijeće mladih Grada Tuzla i Grad Tuzla nastavljaju odličnu saradnju

Vijeće mladih Grada Tuzla i Grad Tuzla nastavljaju odličnu saradnju

Jučer je u kancelariji Vijeća mladih Grada Tuzla na adresi Dragiše Trifkovića broj 2 održan radni sastanak članovi/ica Upravnog odbora Vijeća mladih sa predstavnicama Gradske uprave, tačnije šeficom službe za kulturu, sport, pitanja mladih i socijalnu zaštitu Asjom Redžić i službenicom za mlade Mersihom Idrizović.

Primarni cilj održavanja sastanka jeste upoznavanje predstavnica Gradske uprave sa novim sazivom Upravnog odbora, ali i informisanje o trenutnom stanju među omladinskim organizacijama nakon pandemije korona virusa.Pored toga na sastanku smo razgovarali i o drugim izazovima sa kojima se susreću omladinske organizacije sa područja Grada kao i o konkretnim mehanizmima koje lokalna samouprava nudi u cilju stvaranja boljeg i kvalitetnijeg okruženja za mlade.

Također, članovi/ice Upravnog odbora informisali su gošće o postignutim rezultatima, pokrenutim inicijativama u proteklom periodu, ali i planovima za naredni.

Važno za napomenuti jeste i to da Grad Tuzla putem transfera za rad godišnje finansira rad Vijeća mladih Grada Tuzla, a pored toga od sredine 2018. godine u saradnji sa JU „Centar za kulturu“ Tuzla ustupio je besplatno i kancelariju za rad Vijeća.Vjerujemo da samo udruženi i sistemskim koracima možemo praviti istinske i vidljive promjene i zato nastavljamo sa kvalitetnom saradnjom.

Medicus: Saopštenje za javnost

Medicus: Saopštenje za javnost

Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli-Medicus danas se obratilo saopštenjem za javnost koje prenosimo u cjelosti:

Nakon preporuke Kriznog štaba Federacije BiH i odluke o obustavi nastave na području Tuzlanskog kantona, dana 13.03.2020. godine Senat Univerziteta u Tuzli koji donosi Zaključke broj 03-1640-1-1/20, u kojim se pod tačkom 1 definiše način realizacije nastave. Zaključak je da se predavanja i auditorne vježbe na svim fakultetima / Akademiji Univerziteta u Tuzli, u periodu obustave nastave, od 16.03. – 25.03.2020. godine, organizuju u vidu eNastave, korištenjem svih raspoloživih kanala elektronske komunikacije u skladu sa tehničkim mogućnostima u prostoru Univerziteta ili sa druge lokacije.
Od tog trenutka do danas Univerzitet nije imao zajedničku adekvatnu platformu za realizaciju online nastave, shodno tome nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta su se morali prilagoditi takvoj situaciji i u proteklom periodu su koristili besplatne ekektronske komunikacije kao što su (email, google classroom, skype, ZOOM), odnosno, u razgovorima sa prodekanom Fakulteta, dobili smo informaciju da se ista izvodi u skladu sa preporukama koje je svim fakultetima dostavljeno sa Univerziteta u Tuzli. To govori u prilog tome da je održan jedan vid nastave, ali to nije onako kako su studenti očekivali da će biti omogućeno preko zajedničke platforme Univerziteta putem live streama.
Praktične vježbe iz kliničkih predmeta se održavaju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i Domu zdravlja “dr.Mustafa Šehović”, te shodno odlukama Kriznog štaba nije moguć ulazak studenata u zdravstvene ustanove te će se ta nastava nadoknaditi kada se steknu uslovi.

Pitanje koje postavljaju studenti Medicinskog fakulteta:
Zašto je Univerzitetu trebalo dva mjeseca da omoguće zajedničku platformu za online nastavu, za razliku od škola koje su tu istu nastavu obavljali od početka obustave?
Svjesni stanja koje je izazvao koronavirus, prema svemu smo mi studenti imali razumijevanja i sasvim dovoljno strpljenja, očekujući da ćemo nakon određenog perioda dobiti konačno rješenje problema realizacije nastave.
Svjesni smo i činjenice da je veliki broj profesora, asistenata angažovan i na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, te da nisu mogli adekvatno odgovoriti svim obavezama, iako i među njima imamo izuzetno odgovorne pojedince koji ni u jednom momentu nisu zapostavili studente.Iščekujući konačno rješenje, vrijeme je prolazilo, sjednice Senata isto tako, a o studentima, barem u dijelu realizacije nastave i ispita, ni riječi.
U medijima su se redale izjave kako eNastava na svim fakultetima neometano funkcioniše. Takve izjave i konstantno ignorisanje upita poslatih od strane studenata i menadžmenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, upućenih nadležnim institucijama su izazivale sve veći revolt kod studenata u svakako teškoj situaciji.
Od dana prekida nastave održano je nekoliko sjednica Senata. Nakon svake, donošeni su isti zaključci i studentima se poručivalo da uče. Nakon skoro pedeset dana obustave nastave, nakon što je prošlo pola semestra, nakon što su propušteni parcijalni ispiti, nakon što su apsolventi propustili svoje rokove u sklopu kojih su imali mogućnost da polože svoj i posljednji ispit, nakon nemogućnosti realizacije Kliničkog staža, studentima se i 30. aprila poručuje da uče, te se mjesec dana pred zvaničan završetak semestra plasira informacija da u roku od sedam dana treba biti puštena platforma pomoću koje će se realizovati nastava.

Očekivali smo prijedlog mogućih rješenja za realizaciju ispita u sklopu kontinurane nastave i u sklopu apsolventskih rokova, očekivali smo prijedloge mogućih rješenja za realizaciju Kliničkog staža, očekivali smo informaciju o tome kako ćemo dobiti potvrde za realizovane obaveze na predmetima na kojim su se profesorili trudili na sve moguće načine da odrade što je planirano, očekivali smo informaciju o načinu ovjere semestra. Ništa od očekivanog, što je normalno i razumno, nismo dobili.
Nakon navedenih informacija, nezadovoljstvo studenata je eskaliralo i individualno su svoje nezadovoljstvo iznosili putem privatnih Facebook profila što je u određenoj mjeri stvorilo pritisak, a i privuklo pažnju javnosti.Dakle, predstavnički organ studenata na Medicinskom fakultetu, Studentsko vijeće „MEDICUS“ je bio u stalnom kontaktu sa menadžmentom Fakulteta, zajednički smo rješavali probleme u skladu sa svojom nadležnošću.
Za sve što ne ulazi u nadležnost organizacione jedinice, slato je prema višim instancama, ali odgovora nije bilo, a problemi su se gomilali.Stanje izazvano korona virusom je iznenadilo sve, pa tako i nas. U tekstu je napisano i sada ponavljamo, da imamo razumijevanja, ali iz ove situacije niko ne smije izaći oštećen, a trenutno su najugroženiji studenti, kako sa financijske strane s obzirom na velike troškove koje svaki fakultet, pa tako i naš nosi, tako i zbog nerješavanja problema koje je pandemija donijela.
Zbog toga zahtijevamo od nadležnih institucija da u što kraćem periodu adekvatno odgovore na naše probleme. Prijedlozi mogućih rješenja od strane studenata su poslati i očekujemo njihovo razmatranje.Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta “MEDICUS” će i dalje štiti isključivo interese studenata Medicinskog fakulteta i zalagati će se za realna rješenja studentskih problema.

SV “MEDICUS”