PORTAL KREIRAO

PORTAL FINANSIRA

Usvojena Strategija prema mladima Tuzlanskog kantona

Usvojena Strategija prema mladima Tuzlanskog kantona

Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 25.02.2021. godine, usvojila je Strategiju prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020.-2024. godine. Strategija je temeljni iskaz društveno-političke vizije razvoja položaja mladih u Tuzlanskom kantonu.

Aktivnosti koje su usmjerene na unapređenje položaja mladih i koje se realizuju sa mladima i/ili za mlade u nadležnosti su različitih institucija, te je potreban međuresorni i međusektorski pristup tokom njihovog planiranja i implementacije. U tom kontekstu, ovaj dokument pruža platformu za operacionalizaciju multisektorske i multiresorne saradnje u procesu planiranja i praćenja politike prema mladima Tuzlanskog kantona. Strategijom se utvrđuju strateški i prioritetni ciljevi te mjere (projekti) koji trebaju doprinijeti izgradnji obrazovnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih uslova neophodnih za unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu. Strategijom su definisana četiri ciljna ishoda politike prema mladima Tuzlanskog kantona: jednake mogućnosti za dosezanje punog potencijala u učenju i razvoju; ekonomska i socijalna sigurnost; sigurno, ekološki čisto i ugodno okruženje; te aktivno učešće u razvoju zajednice. Ciljni ishodi definisani ovom Strategijom rezultat su strukturiranog dijaloga sa mladima i ključnim akterima koji rade sa mladima i/ili za mlade. Ključnu ulogu u izradi Strategije imalo je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona koje je kao koordinator obavljao poslove koordinacije i učestvovalo u izradi dokumenta „Strategija prema mladima Tuzlanskog kantona od 2020. do 2024. godine”. Osim uloge koordinatora, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, ujedno je nosilac implementacije Strategije.

Ministar Muratović naglasio je upravo značaj međuresorne saradnje u dijelu koji se odnosi na implementaciju mjera, jer upravo od ove saradnje zavisi u kojoj mjeri će se stvarno poboljšati uslovi života mladih.

Obaveza definisanja, usvajanja i provođenja ovog strateškog dokumenta propisana je i Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.


Izvor: Vlada Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba)

Tuzla: Prijavite neformalnu grupu mladih i ostvarite mnoge mogućnosti

Tuzla: Prijavite neformalnu grupu mladih i ostvarite mnoge mogućnosti

Vijeće mladih Grada Tuzla je krovna organizacija za mlade koja okuplja 14 omladinskih organizacija sa registra omladinskih udruženja u Gradu Tuzla. Osnovano je sredinom 2017 godine.
Uloga Vijeća mladih jeste da u saradnji sa svojim članicama realizuje zagovaračke inicijative čiji je krajnji cilj poboljšanje uslova života mladih na području Grada Tuzla.

Baza neformalnih grupa služit će obostrano i neformalnim grupama mladih, ali i Vijeću mladih Grada Tuzla kako bismo imali evidentirane neformalne grupe koje djeluju u gradu. Vijeće mladih ponudit će neformalnim grupama različite vidove edukacija, programe jačanja kapaciteta i vještina, ali i priliku za apliciranje prema fondovima Grada Tuzla.

Pozivamo sve neformalne grupe koje djeluju na područja Grada Tuzla da ispune kratki upitnik i upišu se u bazu. Link: https://forms.gle/LjJy1R7KJM273KyW7
*Svi podaci su povjerljivi i pristup istima će imati samo Vijeće mladih grada Tuzla i Služba za kulturu, sport, pitanja mladih i socijalnu zaštitu Grada Tuzla.*

U Tuzli predstavljen portal za mlade www.mladi075.ba

U Tuzli predstavljen portal za mlade www.mladi075.ba

Vijeće mladih Grada Tuzla uz podršku Grada Tuzla idejni je tvorac portala koji je kreiran kako bi poslužio kao platforma mladima Tuzle da predstave svoje aktivnosti, dijele i čitaju uspješne priče svojih vršnjaka, ali i da lako i brzo iniciraju promjenu u svojoj zajednici. Mi smo o ovoj temi, ali i ostalim aktivnostima Vijeće mladih Grada Tuzla, razgovarali sa gostom Tuzle danas Adijem Selmanom. (preuzeto sa portala RTV7 Tuzla)

Grad Tuzla lider u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih u BiH

Grad Tuzla lider u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih u BiH

Grad Tuzla je nagrađen zajedno sa 4 druge općine/grada u Bosni i Hercegovini.

U vremenu kada svi pričaju o negativnim trendovima odlaska mladih, nemaru vlasti i pasivnosti građana, Vijeće mladih FBiH, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, odlučili su odati priznanja jedinicama lokalnih samouprava za ukupan doprinos na unapređenju položaja mladih u Bosni i Hercegovini.

Priznanja su dodijeljena za postignuća u 2019. godini i to za pet lokanih zajednica:

  1. Tuzla – Lider u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih
  2. Brčko – Lider u oblasti obezbjeđivanja prostora za mlade i rad sa mladima
  3. Laktaši – Lider u oblasti lokalnih politika za mlade
  4. Ilijaš – Lider u podršci razvoja potencijala mladih
  5. Općina Centar Sarajevo – Lider u oblasti zapošljavanja mladih

Krovna tijela mladih u Bosni i Hercegovini za dodjelu priznanja lokalnim zajednicama raspisala su javni poziv za sve lokalne zajednice u BiH koje su u proteklom period realizovale aktivnosti i programe podrške za mlade. Priznanja su dodijeljena u okviru inicijative za poboljšanje položaja mladih “Fakat je vakat za mlade” koju zajednički realizuju sva tri krovna tijela mladih u BiH.

“U BiH postoje zajednice koje strateški i kontinuirano rade na poboljšanje uslova i kvaliteta života mladih ljudi u njima i za takve zajednice se treba znati i trebaju biti primjerom pozitivne prakse.” – poručuju predstavnici krovnih tijela mladih.

Cilj raspisivanja javnog poziva bio je potaknuti i druge lokalne samouprave da učine više na unaprjeđenju položaja mladih u njima.

Javna priznanja, predstavnicima lokalnih zajednica bit će dodijeljena u sklopu događaja “Fakat je vakat za mlade… na lokalu” koji će od 24 – 27. Jula 2020. godine biti održan u Bihaću, a koji tri krovna tijela mladih provode u okviru inicijative Fakat je vakat za mlade.

“Fakat je vakat za mlade” inicijativa je koju je Vijeće mladih FBiH pokrenulo u saradnji sa drugim krovnim tijelima s ciljem kreiranja boljih uslova ua život mladih u BiH, jačanja njihovih prava, intenziviranja saradnje struktura vijeća mladih te osnaživanja omladinskog sektora.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI).

Najava: U nedjelju akciju uređenja igrališta

Najava: U nedjelju akciju uređenja igrališta

U nedjelju 12.07.2020. godine u organizaciji pokreta Let’s do it Tuzla, omladinske organizacije Multi i Vijeća mladih Grada Tuzla a uz podršku Grada Tuzla će se organizovati omladinska akcija uređivanja igrališta.

Članovi Organizacionog odbora Let’s do it Tuzla zajedno sa članovima omladinskih organizacija pri Vijeću mladih Grada Tuzla, ali i društveno odgovornim javnim i privatnim privrednim subjektima, sprovest će akciju na igralištu u naselju Stupine (između bloka 4 i bloka 5). U sklopu akcije planirano je prefarbavanje postojećeg mobilijara, iscrtavanje vizuala i parola, sadnja cvijeća, uklanjanje otpada i mnoge druge aktivnosti.

Pozivamo Vas da ispred Vaše medijske kuće pružite podršku našem projektu te ispratite i ovu terensku akciju.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate na broj telefona 062/174-961, kao i putem e-maila tuzla@letsdoit.ba.

S nadom da ćete i ovaj put pružiti podršku našim aktivnostima, srdačno Vas pozdravljamo.