Takmičenje za najbolju ideju na temu reciklaže

Feb 4, 2024 | #SUPERVIJECE, Ne smijes propustiti, SUPER MLADI, SUPER VIJESTI

Studijski program hemijsko inženjerstvo i tehnologije na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci objavio je poziv za prijavu na takmičenje na temu reciklaže čiji je slogan „Recikliraj i budi hitˮ.

Cilj takmičenja je podizanje svijesti mladih i ostale javnosti o odgovornom postupanju sa otpadom, uz poseban naglasak na sprečavanje njegovog nastajanja, pravilnog odvajanja i recikliranja. Svakako, cilj je i iskoristiti ideje i inovativnost mladih za otkrivanje novih načina rješavanja problema u oblasti reciklaže različitih vrsta materijala.

Takmičenje  je namijenjeno učenicima srednjih škola, koji treba samostalno da osmisle i prezentuju projektnu ideju. Na takmičenje se može prijaviti tim od dva ili više učenika ili samo jedan učenik. Više informacija o propozicijama takmičenja možete vidjeti na Propozicije takmičenja.

Organizatori pozivaju srednjoškolce da predlože ideju i rješenja za: manju upotrebu proizvoda koji zagađuju životnu sredinu, odgovarajuću zamjenu za teško biorazgradive proizvode, postupke razvrstavanja i recikliranja otpadnih materijala. Takođe, traže se i rješenja za ponovno korišćenje odbačenih proizvoda. Poziv se odnosi i na slične teme  zbrinjavanja i recikliranja otpada jer, kako su poručili sa Tehnološkog fakulteta,  otpad nije smeće već vrijedna sekundarna sirovina.

Najbolje ideje pojedinaca ili grupe učenika biće novčano nagrađene.

Prijave za takmičenje se podnose do 1. marta, dok su predstavljanje projekata i dodjela nagrada zakazani za 18. mart 2024, kada se i obilježava Svjetski dan recikliranja.

Prijave na takmičenje se podnose elektronskim putem na Obrascima za prijavu projekata na adresu aleksandra.borkovic@tf.unibl.org

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je prof. dr Tatjana Botić, a kojoj se možete obratiti na tatjana.botic@tf.unibl.org.

Također pročitajte