Grad Tuzla: Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija

May 7, 2021 | Vijesti iz zajednice

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle, objavila je u četvrtak, 06.05.2021. godine

JAVNI POZIV za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija

Predmet Javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu za projekte neprofitnih organizacija sa sljedećih grantovskih pozicija:

  1. „Grantovi neprofitnim organizacijama – udruženja, organizacije i fondacije“
  2. „Grantovi za realizaciju Lokalnog akcionog plana za RomeGrada Tuzla“
  3. „Grantovi za ostale nacionalne manjine“
  4. „Grantovi neprofitnim organizacijama – sport“
  5. „Grantovi za projekte za mlade“

Podrška će se pružiti za projekte neprofitnih organizacija, koji se realizuju u prioritetnim oblastima određenim važećim strateškim dokumentima Grada Tuzle. Dodjela finansijskih sredstava se vrši prema usvojenoj LOD metodologiji. Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a krajnji rok za predaju aplikacija je 27.05.2021. godine.

Za ovaj Javni poziv u Budžetu Grada Tuzle za 2021. godinu planirano je ukupno 282.705,68 KM.

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija  (Datum objave:06.05.2021.)
Prilog 1-Projektni prijedlog
Prilog 2-Pregled budžeta
Prilog 3-Logički okvir rada
Prilog 4-Plan aktivnosti i promocije
Prilog 5-Administrativni podaci o aplikantu
Prilog 6-Finansijska identifikaciona forma
Prilog 7-Izjava o podobnosti
Prilog 8-Lista za provjeru
Prilog 9-Obrazac za narativni izvještaj
Prilog 10-Obrazac za finansijski izvještaj
SMJERNICE za aplikante

Također pročitajte