Poziv za učešće u programu “Lideri/ke za pravdu”

May 7, 2021 | Budi bolji/a

Udruženje „Pravnik“ iz Sarajeva zajedno s Programom vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer, objavljuje poziv za drugu generaciju programa liderstva za pravnike iz Bosne i Hercegovine – „LIDERI/KE ZA PRAVDU“.

Ovaj program zasnovan je na uspjehu deset generacija programa „Leaders for Justice” koji se provodi u Rumuniji od strane Programa vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer Stiftung i jedne uspješne generacije pravnika iz Bosne i Hercegovine.

Poziv je otvoren za sve pravne stručnjake (zaposlene u sektoru pravde, sudovima, tužilaštvima, advokatskim kancelarijama, agencijama za provođenje zakona, nevladinim organizacijama ili privatnom sektoru, univerzitetskim predavačima itd.), kao i za studente prava (na završnoj godini dodiplomskog studija), studente postdiplomskog i doktorskog studija prava, a koji nisu stariji od 35 godina.

Poziv za prijavu na ovaj program otvoren je od 01. do 31. maja 2021. godine.
Prijavi se (https://pravnik-onine.us1.list-manage.com/track/click?u=b15c34126b3e6e88cdf18de8c&id=17aec1337c&e=ccdbdfe299)

Prijave treba poslati najkasnije do 23:59 sati 31. maja 2021. godine putem on-line prijavnog obrasca.

Za ovaj inovativni program biti će izabrano 20 mladih i budućih pravnih profesionalaca s liderskim potencijalom!

U prijavi će biti potrebno unijeti biografske podatke, te dokazati svoju motivaciju odgovorima na sljedeća pitanja:
* Šta mene čini idealnom osobom za ovaj program?
* Šta za mene predstavlja pravda?
* Da mogu učiniti jednu promjenu u oblasti pravde, to bi bila?

Samo dokumentacija poslana na jednom od službenih jezika u BiH bit će uzeta u razmatranje.

Postupak odabira učesnika sastojat će se od:
* predselekcije na osnovu vaših pisanih prijava (06.-10. juni 2021.)
* online intervju sa komisijom za izbor (10.-16. juni 2021.)

Uspješni kandidati bit će obaviješteni do 20. juna 2021. godine.

ŠTA OČEKUJE BUDUĆE POLAZNIKE ?

Pet treninga (organizovani vikendom: petak poslijepodne – nedjelja do podne) u periodu od septembra do decembra i studijsko putovanje nakon završenog programa.
* Prva sesija – Šta je pravda danas? Vizija pravde i pravičnosti (10. – 12. septembar 2021., Bihać)
* Druga sesija – Tim i timski rad. Od individualnog do timskog djelovanja (01. – 03. oktobar 2021., Neum)
* Treća sesija – Komunikacijske vještine. Kako komunicirati za promjene? (22. –  24. oktobar 2021., Modriča)
* Četvrta sesija – Efikasno vođenje timova. Kako mobilizirati osobe za promjene? (12. – 14. novembar 2021., Jahorina)
* Peta sesija – Upravljanje projektima i politikama. Kako djelovati za promjene? (03. – 05. decembar 2021., Blagaj)
* Jednosedmična studijska posjeta Berlinu (tbc, februar/mart 2022.)

Filozofija koja stoji iza ovog programa je spojiti najbolje profesionalce iz javnog i privatnog sektora kako bi se podijelila njihova znanja i vještine sa učesnicima. Možete očekivati da će vas vrhunski inspirisani stručnjaci voditi na putu liderstva. Učit ćete iz znanja i iskustava svojih trenera i kolega, dijeliti najbolje prakse i proširiti svoj profesionalni horizont.

Kako su posvećenost i integritet ključne riječi, učešće u svim sesijama je obavezno.

PARTICIPACIJA

Smještaj i hrana, kao i bilo koji drugi organizacijski troškovi bit će pokriveni od strane udruženja “Pravnik” i Fondacije Konrad Adenauer – Program vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi. Učesnici  programa “Lideri/ke za pravdu 2021” imaju obavezu pokriti svoje troškove prevoza od mjesta svog prebivališta do lokacija gdje će se realizirati program “Lideri za pravdu”.

Više o programu (https://pravnik-onine.us1.list-manage.com/track/click?u=b15c34126b3e6e88cdf18de8c&id=ff01962d5f&e=ccdbdfe299)

Izvor: mreza-mira.net

Također pročitajte

Budi dio Žive biblioteke BiH

Budi dio Žive biblioteke BiH

Zanima te koncept žive biblioteke?Imaš priču koju želiš da podijeliš sa drugim mladim ljudima?Želiš da naučiš kako koristiti moć...