Poziv za učešće u programu “Lideri/ke za pravdu”

May 7, 2021 | Budi bolji/a

Udruženje „Pravnik“ iz Sarajeva zajedno s Programom vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer, objavljuje poziv za drugu generaciju programa liderstva za pravnike iz Bosne i Hercegovine – „LIDERI/KE ZA PRAVDU“.

Ovaj program zasnovan je na uspjehu deset generacija programa „Leaders for Justice” koji se provodi u Rumuniji od strane Programa vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer Stiftung i jedne uspješne generacije pravnika iz Bosne i Hercegovine.

Poziv je otvoren za sve pravne stručnjake (zaposlene u sektoru pravde, sudovima, tužilaštvima, advokatskim kancelarijama, agencijama za provođenje zakona, nevladinim organizacijama ili privatnom sektoru, univerzitetskim predavačima itd.), kao i za studente prava (na završnoj godini dodiplomskog studija), studente postdiplomskog i doktorskog studija prava, a koji nisu stariji od 35 godina.

Poziv za prijavu na ovaj program otvoren je od 01. do 31. maja 2021. godine.
Prijavi se (https://pravnik-onine.us1.list-manage.com/track/click?u=b15c34126b3e6e88cdf18de8c&id=17aec1337c&e=ccdbdfe299)

Prijave treba poslati najkasnije do 23:59 sati 31. maja 2021. godine putem on-line prijavnog obrasca.

Za ovaj inovativni program biti će izabrano 20 mladih i budućih pravnih profesionalaca s liderskim potencijalom!

U prijavi će biti potrebno unijeti biografske podatke, te dokazati svoju motivaciju odgovorima na sljedeća pitanja:
* Šta mene čini idealnom osobom za ovaj program?
* Šta za mene predstavlja pravda?
* Da mogu učiniti jednu promjenu u oblasti pravde, to bi bila?

Samo dokumentacija poslana na jednom od službenih jezika u BiH bit će uzeta u razmatranje.

Postupak odabira učesnika sastojat će se od:
* predselekcije na osnovu vaših pisanih prijava (06.-10. juni 2021.)
* online intervju sa komisijom za izbor (10.-16. juni 2021.)

Uspješni kandidati bit će obaviješteni do 20. juna 2021. godine.

ŠTA OČEKUJE BUDUĆE POLAZNIKE ?

Pet treninga (organizovani vikendom: petak poslijepodne – nedjelja do podne) u periodu od septembra do decembra i studijsko putovanje nakon završenog programa.
* Prva sesija – Šta je pravda danas? Vizija pravde i pravičnosti (10. – 12. septembar 2021., Bihać)
* Druga sesija – Tim i timski rad. Od individualnog do timskog djelovanja (01. – 03. oktobar 2021., Neum)
* Treća sesija – Komunikacijske vještine. Kako komunicirati za promjene? (22. –  24. oktobar 2021., Modriča)
* Četvrta sesija – Efikasno vođenje timova. Kako mobilizirati osobe za promjene? (12. – 14. novembar 2021., Jahorina)
* Peta sesija – Upravljanje projektima i politikama. Kako djelovati za promjene? (03. – 05. decembar 2021., Blagaj)
* Jednosedmična studijska posjeta Berlinu (tbc, februar/mart 2022.)

Filozofija koja stoji iza ovog programa je spojiti najbolje profesionalce iz javnog i privatnog sektora kako bi se podijelila njihova znanja i vještine sa učesnicima. Možete očekivati da će vas vrhunski inspirisani stručnjaci voditi na putu liderstva. Učit ćete iz znanja i iskustava svojih trenera i kolega, dijeliti najbolje prakse i proširiti svoj profesionalni horizont.

Kako su posvećenost i integritet ključne riječi, učešće u svim sesijama je obavezno.

PARTICIPACIJA

Smještaj i hrana, kao i bilo koji drugi organizacijski troškovi bit će pokriveni od strane udruženja “Pravnik” i Fondacije Konrad Adenauer – Program vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi. Učesnici  programa “Lideri/ke za pravdu 2021” imaju obavezu pokriti svoje troškove prevoza od mjesta svog prebivališta do lokacija gdje će se realizirati program “Lideri za pravdu”.

Više o programu (https://pravnik-onine.us1.list-manage.com/track/click?u=b15c34126b3e6e88cdf18de8c&id=ff01962d5f&e=ccdbdfe299)

Izvor: mreza-mira.net

Također pročitajte