Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) za 2021. godinu

Jun 4, 2021 | Ne smijes propustiti

UNESCO je otvorio dvanaesti poziv za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu “IFCD”).

IFCD podržava projekte zemalja u razvoju, koji vode ka strukturnim promjenama kroz uvođenje i/ili izradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, kao i jačanje institucionalnih infrastruktura podržavajući održive lokalne i regionalne kulturne industrije, što je uspostavljeno Konvencijom o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza 2005. godine.

Projekti koje podržava IFCD pokrivaju širok spektar aktivnosti – od izgradnje kapaciteta do analize i razvoja politika, podrške preduzetništvu i konsolidacije kulturnih industrija, a koje su u skladu sa ciljevima Konvencije iz 2005. godine o zaštiti i unapređenju  raznolikosti kulturnih izraza. Više informacija o projektima koji su do sada  finansirani iz IFCD-a se može naći ma sljedećem linku: 

http://en.unesco.org/creativity/ifcd/discover-projects/database-funded-projects.

Na konkurs se mogu prijaviti organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije, kao i međunarodne nevladine organizacije.

Maksimalan iznos sredstava koja se mogu tražiti za implementaciju projekta u okviru ovog Fonda je 100.000 US$, a trajanje projekta može biti od 12 do 24 mjeseca.

Isključivi način podnošenja prijava projekata je putem online aplikacijske platforme.

Detaljne informacije o uslovima i kriterijima za prijavu projekata, kao i pristup onlin platformi se nalaze na linku:

https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply.

Rok za prijavu projekata putem on-line aplikacijske platforme je 16. juni 2021. godine, do ponoći.

Izvor: unescobih.mcp.gov.ba

Također pročitajte