Konkurs Fonda Sheikh Saleh Kamel za dodjelu 500 stipendija za djecu bez jednog ili oba roditelja iz BiH

Jun 26, 2021 | Budi bolji/a

Na osnovu člana 2. i 3. Pravilnika o stipendiranju učenika/studenata, Komisija BBI za izbor i dodjelu stipendija u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine, Rektoratom Univerziteta u Sarajevu, Islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine, te Asocijacijom Fatma raspisuje KONKURS za dodjelu 500 stipendija za djecu bez jednog ili oba roditelja iz Fonda Sheikh Saleh Kamel.

Pravo na prijavu imaju djeca bez jednog ili oba roditelja, učenici osnovnih i srednjih škola i redovni studenti fakulteta, državljani Bosne i Hercegovine.

Visina mjesečne stipendije koja se isplaćuje u 12 rata iznosi KM protuvrijednost iznosa od USD 100,00.

Kandidati zainteresirani za učešće na konkursu trebaju do 30.6.2021. godine dostaviti konkursnoj Komisiji u zatvorenoj koverti sa naznakom “Konkurs za stipendije iz Fonda Sheikh Saleh Kamel” lično/osobno predajom u prostorijama filijala/poslovnica BBI ili putem pošte na adresu Bosna Bank International d.d Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b., 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, sljedeće dokumente:

 1. Zahtjev za stipendiju s obaveznim ličnim podacima aplikanta (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa, grad i kontakt telefon);
 2. Kopija rodnog lista;
 3. CIPS-ova prijava o mjestu boravka (ne starija od 3 mjeseca);
 4. Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje status redovnog učenika, odnosno studenta;
 5. Odgovarajući dokument kojim dokazuje postignuti uspjeh u školi/fakultetu (prosjek ocjena zadnje završene školske/akademske godine);
 6. Odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da se radi o djetetu bez oba ili jednog roditelja (smrtni list), djetetu šehida, odnosno poginulog borca
 7. Odgovarajući dokument da u zajedničkom domaćinstvu postoji civilna žrtva rata, logoraš ili RVI preko 50%;
 8. Kućnu listu;
 9. Odgovarajući dokument kojim dokazuje primanja/neprimanja članova (potvrda o visini primanja i radnom statusu), ili ukoliko su roditelji nezaposleni potvrda sa biroa za zapošljavanje ili potvrda školske ustanove za članove domaćinstva koji se nalaze na školovanju (obavezno za svakog člana domaćinstva)
 10. Dokaz o angažiranosti aplikanta ili njegovog roditelja na društveno posebno odgovornim angažmanima (članstvo u asocijacijama, posebni projekti iz oblasti odgoja djece i mladih i sl.);
 11. Izjavu da aplikant nije korisnik – primalac niti jedne druge stipendije.

Aplikacije koje ne ispunjavaju eliminatorni kriterij (da se radi o đacima/studentima bez jednog ili oba roditelja), neće biti primane, odnosno neće biti uzete u razmatranje.

Primaoci stipendija iz Fonda Sheikh Saleh Kamel će biti obavezani da odmah po zaposlenju i/ili sticanju samostalnih prihoda, otpočnu sa vraćanjem iznosa primljene stipendije i to i iznosima ne manjim od 3% od njihove mjesečne plaće/
prihoda ili u većem iznosu po njihovoj odluci pa sve dok ne vrate iznos ukupno primljenih sredstava. Cilj ovog povrata sredstava je uspostavljanje održivog fonda za stipendiranje jetima i u budućnosti.

Prednost pod istim uvjetima sa ostalim kandidatima imaju studenti iz porodica šehida, odnosno poginulih boraca, odnosno studenti u čijim porodicama postoje pripadnici RVI preko 50%, civilnih žrtava rata stepena invaliditeta iznad 70%, logoraša i demobiliziranih boraca.

Primaoci stipendija će biti u obavezi odazvati se na poziv Davaoca stipendija za prisustvovanje edukacijskim i sličnim predavanjima koji se organiziraju u regiji kojoj gravitira prebivalište dobitnika stipendije.

Komisija će razmatrati sve potpune prijave primljene do srijede, 30.6.2021. godine do 12,00 sati.

BBI zadržava dokumentaciju učenika/studenata dobitnika stipendija. BBI neće vraćati dokumentaciju ostalim aplikantima, niti će snositi bilo kakvu odgovornost za istu, uključujući pravo BBI da istu uništi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na info telefon: 0800 200 20 ili putem e-mail-a: stipendije@bbi.ba

Također pročitajte