Foto takmičenje #MojeKulturnoBlago

Jul 31, 2021 | Ne smijes propustiti, Vijesti iz zajednice

Kultura i umjetnost pružaju spas i utočište od svakodnevnice nudeći svakom pojedincu jedinstvenu viziju života, budućnosti i suštine. Koliko često se zapitamo da li znamo dovoljno o kulturnoj baštini naše zemlje? Da li smo dovoljno upoznati sa njenom bogatom tradicijom, naslijeđem, kulturnim i prirodnim ljepotama?

Evropska unija kontinuirano djeluje na osnaživanju kulturnih i kreativnih sektora i uvažavanju značaja kulture u povezivanju zajedničkog identiteta, vrijednosti i evropske budućnosti.

U skladu s tim, Info centar Evropske unije u Bosni i Hercegovini poziva sve zainteresovane građane da učestvuju u nagradnom foto tamičenju #MojeKulturnoBlago i prikažu značaj kulture u svojim životima!

Propozicije i pravila nagradnog takmičenja

ČLAN 1: ORGANIZATOR

Info centar Evropske unije u BiH, Skenderija 3a, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, (u daljem tekstu: Organizator) ovim putem javno objavljuje pravila za Nagradno foto takmičenje #MojeKulturnoBlago u 2021. godini (u daljem tekstu: Nagradno takmičenje). Učešćem u ovom Nagradnom takmičenju, učesnici prihvataju ova Pravila.

ČLAN 2: TRAJANJE NAGRADNOG TAKMIČENJA

Nagradno foto takmičenje će se realizovati od 22.7.2021. od 12:00 sati do 31.8.2021. do 23:59 sati.

ČLAN 3: PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u Nagradnom takmičenju imaju svi građani, koji su državljani Bosne i Hercegovine i s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, osim uposlenika Info centra Evropske unije u BiH i Ureda Evropske unije u Bosni i Hercegovini, te članova njihovih užih porodica (u daljem tekstu: Učesnik).

ČLAN 4: KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOM TAKMIČENJU

Rok za prijavu na takmičenje je 31. august 2021. Prijave pristigle poslije navedenog datuma se neće uzeti u razmatranje;

Fotografije: Minimalan broj fotografija po učesniku je tri (3), dok je maksimalan broj fotografija po učesniku pet (5).

Prateći tekst (minimalno 150 riječi, maksimalno 750 riječi).

Fotografije i prateći tekst je potrebno objaviti na vlastitom Facebook profilu, obavezno koristiti #MojeKulturnoBlago, tagovati @euinfo.ba, naznačiti lokaciju na kojoj su fotografije napravljene i provjeriti da je objava javna kako bismo vas mogli pronaći.

Fotografije donose 70% finalne ocjene, a ocjenjivat će se: povezanost sa temom, originalnost i vizuelni dojam.

Prateći tekst donosi 30% finalne ocjene, a ocjenjivat će se: povezanost sa temom, originalnost i književni izričaj.

Tema fotografije i pratećeg teksta je značaj kulture, tradicije i baštine u životu pojedinca i lokalne zajednice te važnost poštivanja i promocije kulturne baštine. Originalnim i kreativnim prijavama potrebno je prikazati značaj kulture za unapređenje kvalitete života.

Fotografije i prateći tekst moraju biti autentični i originalni. Svi oblici plagiranja vode do diskvalifikacije.

Samo fotografije koje ranije nisu objavljene i koje nisu učestvovale u drugim takmičenjima mogu biti prijavljene u ovom takmičenju.

Svi učesnici takmičenja trebaju pratiti Facebook profil EUIC @euinfo.ba

Sve prijave pristigle nakon isteka roka za predaju neće se uzimati u razmatranje.

Sve prijave automatski postaju vlasništvo Organizatora. U razmatranje će se uzimati samo one prijave koje budu pripremljene i predate u skladu s ovdje navedenim Pravilima.

Nakon 31. augusta 2021., komisija će izabrati 10 finalista koji će se takmičiti u završnom krugu glasanja, te izabrati tri pobjednika. Izložba pobjedničkih radova i dodjela nagrada će biti održana u septembru 2021. godine.

Radovi finalista će biti objavljeni na internet stranici Info centra Evropske unije u Bosni i Hercegovini (www.euinfo.ba).

ČLAN 5: NAGRADNI FOND

Na osnovu odredbi ovih Pravila, nagrade će biti dodijeljene za tri najbolje prijave koje osvoje najveći broj glasova komisije.

Autori prva tri mjesta će imati priliku da dobiju digitalne fotoaparate ili pametne telefone.

Vrijednost nagrada je: 1 mjesto – 1.300,00 KM; 2 mjesto – 1.000,00 KM i 3.mjesto – 700,00 KM.

Finalisti takmičenja će osvojiti poklon pakete.

ČLAN 6: IZBOR I PROGLAŠENJE POBJEDNIKA

Komisija za procjenu prijava na Nagradno takmičenje će bodovati svaku važeću pristiglu prijavu, ocjenjujući tekstualni i vizuelni sadržaj Učesnika.

Pobjednici će biti proglašeni najviše 7 dana od isteka roka za prijavu. Pobjednici će biti kontaktirani putem Facebook profila te će njihova imena (bez osobnih podataka) biti oglašena na društvenim mrežama i internet stranici EUIC.

ČLAN 7: PONAŠANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA U SKLADU S PRAVILIMA

Učesnici Nagradnog takmičenja i pobjednici trebaju se pridržavati pravila ponašanja na društvenim mrežama i drugim oblicima i kanalima Internet i javnih komunikacija.

Organizator zadržava pravo da isključi Učesnika iz takmičenja ili diskvalifikuje pobjednika bez navođenja posebnog razloga, ako taj učesnik osobno ili kroz njegove/njene profile na društvenim mrežama pokaže znakove neprimjerene komunikacije ili prekrši navedena pravila.

Organizator nije odgovoran za bilo kakve tehničke probleme u vezi sa učešćem u takmičenju.

ČLAN 8: PUBLICITET I OBRADA PODATAKA

Učešćem u ovom Nagradnom takmičenju, Učesnici su saglasni da se, ako postanu pobjednici, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u online, štampanom, zvučnom i video materijalu. Učestvovanjem u ovom nagradnom takmičenju, Učesnici su saglasni da pristaju na obradu svih ličnih podataka unesenih u aplikaciju. Obrada ličnih podataka podrazumijeva arhiviranje podataka u svrhu kontaktiranja pobjednika te dokaza o učešću u Nagradnom takmičenju. Organizator se obavezuje postupati s ličnim podacima u skladu s Općom uredbom Evropske unije o zaštiti podataka i privatnosti osoba.

ČLAN 9: IZMJENE I PREKID NAGRADNOG TAKMIČENJA

Nagradno takmičenje može se izmijeniti ili prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Učesnici će o izmjenama ili prekidu Nagradnog takmičenja biti obavješteni putem društvenih mreža i internet stranice Organizatora.

ČLAN 10: POREZI

Pobjednici ne snosi nikakve troškove poreza, obaveza niti naknade direktno povezane s nagradama dodijeljenim na ovom Nagradnom takmičenju.

Također pročitajte