Grad Tuzla: Javni poziv za raspodjelu finansijskih sredstava sa pozicije “Grant za neprofitne organizacije – podrška radu udruženjima”

Jul 31, 2021 | Vijesti iz zajednice

Na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijima i postupku raspodjele finansijskih sredstava sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije – podrška radu udruženjima“ („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 8/21) i Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima“, broj: 17-353/21 od 19.07.2021. godine, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla, dana 23.07.2021. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV
za raspodjelu finansijskih sredstava sa pozicije „Grant za neprofitne
organizacije-podrška radu udruženjima“

I – Predmet javnog poziva
Predmet javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima“ u iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva se dodjeljuju za podršku u radu za neprofitne organizacije čije članstvo čine osobe sa invaliditetom te roditelji djece koja boluju od teških ili trajnih oboljenja.
Iz odobrenih budžetskih sredstva aplikanti mogu finansirati osnovne troškove rada koji su nastali u toku tekuće godine a koji se odnose na zakup poslovnih prostorija, režijske troškove i angažovanje administrativno-tehničkog osoblja.

II – Minimalan i maksimalan iznos sredstava koja se mogu dodijeliti neprofitnoj organizaciji
Minimalan iznos sredstava za dodjelu po jednoj aplikaciji u okviru ovog Javnog poziva je 2.000,00 KM a maksimalan 10.000,00 KM.

III – Pravo učešća
Pravo na dodjelu sredstava po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti neprofitne organizacije sa sjedištem na području grada Tuzle čija je osnovna djelatnost, u skladu sa rješenjem o upisu u Registar, usmjerena na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom te djece koja boluju od teških i trajnih oboljenja (u daljem tekstu: aplikanti) koje ispunjavaju sljedeće opće uslove:
a) da su osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini,
b) da su vođeni od strane državljana Bosne i Hercegovine,
c) da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija,
d) da svoje aktivnosti realizuju na području grada Tuzle.

Javni poziv za raspodjelu finansijskih sredstava sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima“(datum objave: 23.07.2021.)
– Prijavni obrazac za raspodjelu finansijskih sredstava sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima“
– Obrazac pregleda budžeta

Također pročitajte