Jedna sasvim drugačija anketa!

Aug 7, 2021 | Vijesti iz zajednice

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih, 12. avgusta u krovnim organizacijama za mlade smo se odlučili sprovesti (jednu savim drugačiju) anketu o stavovima mladih ljudi po različitim pitanjima, a koja su podijeljena u šest tematskih cjelina:

  • Vrijednosti u koje vjerujem
  • Mladi i porodični život
  • Mladi, obrazovanje i tržište rada
  • Mladi i izazovi XXI vijeka
  • Mladi i politički život
  • Mladi u svijetu aktivizma

Cilj ove ankete jeste da ukaže na stavove mladih ljudi u Bosni i Hercegovini, usmjeri pažnju na izazove, probleme i potrebe mladih ali i da oblikuje pravce djelovanja krovnih organizacija mladih u narednom periodu, shodno informacijama koje dobijemo od ispitanika.

Anketni obrazac možete pronaći na LINKU.

Naš interes je da čujemo šta mladi kažu o određenim pitanjima, a želja nas u krovnim organiazcijama jeste da dopremo do što većeg broja mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Želimo da rezultati ove ankete budu jasan glas mladih o pojedinim pitanjima.

Ankete ovakvog tipa predstavljaju polaznu tačku za planiranje konkretnih aktivnosti za poboljšanje položaja mladih, kako na lokalnom nivou, tako i na višim nivoima organizovanja.

Tema Međunarodnog dana mladih ove godine jeste Transformacija sistema prehrane: inovacije mladih za zdravlje ljudi i planete i krovne organizacije mladih će pored rezultata ankete u narednom periodu predstaviti neke priče sa lokala – priče koje inspirišu, pozivaju na veće uključivanje mladih u procese odlučivanja i postaju pokretač promjena.

Također pročitajte