Učeničke i studentske stipendije Fonda “Bošnjaci” za šk./ak. 2021/22. godinu

Sep 30, 2021 | Ne smijes propustiti

Fond “Bošnjaci” objavio je konkurs za dodjelu 85 stipendija učenicima srednjih škola i redovnim studentima u šk./ak. 2021/22. godini.

Pravo prijave za dodjelu stipendija imaju redovni učenici Prve bošnjačke gimnazije ili jedne od medresa u Bosni i Hercegovini i redovni studenti na jednoj od javnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, uz uslove da nisu i da neće biti korisnici stipendije, kredita ili drugog oblika novčane naknade koja ima obilježje stipendije od nekog drugog pravnog ili fizičkog lica, da na dan objavlјivanja konkursa nije stariji od 19 odnosno 25 godina života i da ispunjavaju opće uslove iz Vakufname.

Fonda “Bošnjaci” dodijelit će 16 stipendija učenicima srednjih škola (Prva bošnjačka gimnazija u Sarajevu – 5 stipendija; Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu – 5 stipendija; Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku – 1 stipendije; Behram-begova medresa u Tuzli – 1 stipendije; Karađoz-begova medresa u Mostaru – 1 stipendije; Medresa ”Osman ef. Redžović” u Visokom – 1 stipendije; Medresa ”Džemaludin ef. Čaušević” u Cazinu – 1 stipendije; Medresa ”Reis Ibrahim ef. Maglajlić” u Banjoj Luci – 1) i 69 stipendija studentima na javnim visokoškolskim ustanovama (29 stipendije redovnim studentima prvog ciklusa studija, 15 stipendija redovnim studentima na drugom ciklusu studija, 20 stipendija redovnim studentima na prvom i 5 stipendija na drugom ciklusu studija u skladu sa Sporazumom o saradnji sa donatorom iz R. Turske).
Stipendije iz sredstva Fonda ”Bošnjaci” dodjeljuju se za šk./ak. 2021/22. godinu u trajanju od 8 i 10 mjeseci.
 Mjesečna stipendija iz sredstva Fonda ”Bošnjaci” za učenike srednjih škola iznose 120,00 KM, za studente prvog ciklusa studija 150,00 KM i170,00 KM za studente na drugom ciklusu studija u trajanju od 10 mjeseci, 170,00 KM za studente na prvom i drugom ciklusu studija sa prosječnom ocjenom 10,00 u trajanju od 10 mjeseci, 250,00 KM za studente na prvom ciklusu studija iz sredstava donatora iz R. Turske u trajanju od 8 mjeseci i 350,00 KM za studente na drugom ciklusu studija iz sredstava donatora iz R. Turske u trajanju od 8 mjeseci.

Konkurs ostaje otvoren do 5. novembra 2021. godine, a za više detalja možete pogledati Konkurs Fonda “Bošnjaci” za dodjelu stipendija studentima i učenicima u ak./šk. 2021/22. godini.

Izvor: stipendije.ba

Također pročitajte