Otvorene prijave za EU-Balkan Youth Forum u Rimu

Oct 4, 2021 | Vijesti iz zajednice

Ministarstvo vanjskih poslova i internacionalne suradnje Republike Italije u partnerstvu sa Regionalnim vijećem za suradnju (RCC) je domaćin događaja EU-Balkan Youth Forum koji će se održati od 22. do 26. novembra u Rimu.

EU-Balkan Youth Forum je prilika za mlade sa čitavog kontinenta da pokrenu diskusije vezano za zajedničke probleme, da zagovaraju promjene, facilitiraju nastanak nove transnacionalne mreže, kreiraju nove inicijative i predstave svoje perspektive kako na EU integracije tako i na integraciju Balkana. Forum će također proslijediti svoje zaključke ka “Conference on the Future of Europe” pokrenutoj od strane Evropske Unije za 2021. i 2022. godinu, kako bi omogućili građanima širom kontinenta da predstave svoje poglede na budućnost Evropske Unije. Forum će okupiti predstavnike 33 države, 78 studenata, 10 mentora i zakonodavce širom Evrope, kako bi skupile nove infromacije i ideje, te mapirali zajednički put za buduće djelovanje.

Ministarstvo vanjskih poslova i internacionalne suradnje Republike Italije će pružiti podršku učesnicima da započnu nove projekte nakon Foruma, kako bi se realizovale efikasne inicijative koje mogu okupiti mreže iz različitih država širom Evropske Unije i Balkana te adresirati probleme koji stoje na putu integracija.

Prijave su otvorene za studente širom Evrope koji imaju dokazan interes za teme EU integracija i društvenog aktivizma. Agendu i prijavni obrazac možete pronaći na www.eubalkanforum.org.

Prijave su otvorene do 15.10.2021. godine.

Također pročitajte