Konferencija – “Vidljivost djece rođene kao posljedica rata”

Nov 13, 2021 | Budi bolji/a

Udruženje „Zaboravljena djeca rata“ organizuje konferenciju „Vidljivost djece rođene kao posljedica rata“ koja će se održati u periodu od 24. do 26. novembra 2021 godine u Sarajevu. 

Konferencija ima za cilj da u saradnji sa srodnim organizacijama u BiH, te drugim akterima, osiguramo učešće žena preživjelih i djece rođene zbog rata u procesima izrade strategija, politika i procesa koji utiču na njihov status čime bi se doprinijelo poboljšanju položaja žena preživjelih i jednakosti djece rođene zbog rata u BH društvu i globalno.

U cilju pravnog i društvenog prepoznavanja i uvažavanja djece rođene zbog rata, kroz aktivizam, javna zagovaranja, istraživanja, umrežavanja i umjetnost, doprinosimo eliminaciji stigme i diskriminacije ove društvene kategorije. Želimo solidarno i inkluzivno društvo bez nasilja, u kojem se poštuje vladavina prava. 

RADIONICA OMLADINSKI ONLINE AKTIVIZAM 

Radionica o online aktivizmu i aktivističkim alatima na društvenim mrežama, nije radionica na kojoj ćemo pobrojati alate  i reći koja je njihova namjena. Ova radionica je namjenjena za one, koji žele da ‘zagrebu’ malo dalje od same površine i prepuste se magiji i mogućnostima društvenih mreža. 

Kroz interaktivan pristup ćemo se fokusirati na teme poput planiranja online segmenta kod izrade i realizacije kampanja, trikova i savjeta za veću vidljivost i onog najvažnijeg – Kako i zašto održavati kontinuitet na društvenim mrežama.

Kroz prezentaciju najvidljivije omladinske kampanje u Bosni i Hercegovini – CAT Bosna i Hercegovina, Slobodan Blagovčanin će se potruditi da odgovori na sva eventualna pitanja koja bi imali i ono možda bitnije za vas – da vam kaže gdje smo griješili, kako ne biste vi morali.

Vidimo se 25. novembra u Sarajevu, od 11:00 – 14:00 sati, u prostorijama Holiday Inn-a. 

Putem Google forme: https://forms.gle/Gjq7mpcdqBB5aZuo6 možete izvršiti prijavu na radionicu. Broj mjesta je ograničen na 15 osoba, po završetku prijava koji je do 18.novembra se javljamo sa više informacija. 

Budimo društvo jednakih vrijednosti, a ne društvo različitih etiketa!

Također pročitajte