Trening – Razvoj javnih politika

Nov 13, 2021 | Budi bolji/a

Već duži niz godina Bosna i Hercegovina se nalazi u procesu reforme javne uprave. Konkretno, to znači donošenje nove i drugačije legislative u odnosu na postojeću na svim nivoima vlasti. Efikasna javna uprava u Bosni i Hercegovini trebala bi uključivati međusektorska i administrativna rješenja koja svojom primjenom olakšavaju život građana i građanki.

Institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini imaju obavezu razvijati i donositi politike za čiju provedbu postoje realne potrebe, ljudski i materijalni resursi. U skladu sa reformama javne uprave, javne politike koje donose vlasti u Bosni i Hercegovini trebaju biti razvijene kroz odgovorne, učinkovite, transparentne i efikasne metode i alate.

Javne politike su dosta široka tema koja obuhvata različite oblasti kojima se bave organizacije civilnog društva. Upoznavanje i razumijevanje osnovnih principa nastanka javnih politika iznimno je važno za sve organizacije civilnog društva, a posebno one koje se bave zagovaranjem izmjena ili kreiranjem novih specifičnih politika za bolji položaj svih građana. Često se radi i o vrlo specifičnim grupama građana koje ne uspijevaju same zagovarati svoja prava i potrebe.

Važno je da svi uposlenici i kompletni timovi organizacija civilnog društva razumiju kako nastaju i kako se usvajaju javne politike, jer je to jednim dijelom i važno građansko znanje. Ipak, za onaj dio tima koji se u organizaciji civilnog društva bavi konkretnim inicijativama za stvaranje alternativnih i strateških rješenja u društvu, posebno je važno razumjeti koje korake je potrebno preduzeti kako bi se kreirala, usvojila i provodila javna politika.

Obuka ove vrste, koja se bavi nastankom javnih politika i konkretnim koracima za iniciranje i izradu javnih politika nije česta, te organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini nemaju priliku zajednički razmatrati iskustva i prilike za kreiranje javnih politika na ovaj način.

Trening Razvoj javnih politika ima za cilj unaprijediti znanja, vještine i kapaciteta učesnika/ca, te podržati razumijevanje uspostave realnih i provodivih javnih politika. Obuka će osigurati učesnicima/ama nova iskustva, spoznaje i potaknuti razmišljanja o društvenim izazovima i problemima kroz prizmu kreiranja javnih politika, a u cilju promjena u društvu u kojem djeluju.

Teme koje će se obrađivati za vrijeme trajanja treninga su:

  • Pojam javnih politika,
  • Važnost javnih politika,
  • Elementi, koraci i akteri javnih politika,
  • Provedba, monitoring i evaluacija javnih politika.

Trening je namijenjen osobama iz partnerskih organizacija koje sarađuju na programima Snaga lokalnog (USAID/LWCDA), Programu podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) ili drugim USAID programima u Bosni i Hercegovini. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, trening je ograničen na 26 osoba. Slanje prijave ne znači automatski da je osoba odabrana za učešće na obuci. Osobe koje budu odabrane za učešće, biti će obaviještene putem e-maila najkasnije 7 dana prije održavanja treninga.

Tehničke informacije:

Trening će se održati u Sarajevu u periodu od 22.11. (12:30 sati) do 24.11.2021.g. (13:30 sati), a mjesto održavanja je Hotel Hills, Butmirska cesta 18. Organizator snosi troškove radnih materijala, ishrane tokom trajanja treninga, putnih troškova i smještaja za učesnike/ce. Detaljnije tehničke informacije i program rada odabrani učesnici/ce, dobiti će najkasnije sedam dana pred početak treninga.

Potvrda o učešću na treningu:

Potvrdu o učešću na treningu dobiti će učesnici/ce koji/e budu prisutni/e minimalno 90% vremena tokom trajanja treninga.

Organizator:

Za sva dodatna pitanja možete se javiti putem emaila: selma.sljivo@kultbih.org ili na broj telefona 033 778 766.

Također pročitajte