Stipendije kompanije Mtel za studente prvog ciklusa studija u BiH u ak. 2021/22. godini

Nov 23, 2021 | Ne smijes propustiti

Kompanija Mtel već dvanaestu godinu zaredom dodjeljuje stipendije za najbolje studente iz Bosne i Hercegovine, a ove godine će stipendirati dvanaest studenata elektrotehnike, te tri studenta Prirodno-matematičkog fakulteta u Bosni i Hercegovini.

Konkurs o dodjeli stipendija ove godine je objavljen 10. novembra 2021. godine, a pravo na dodjelu stipendija imaju studenti treće i četvrte godine, kao i apsolventi elektrotehničkih fakulteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, te Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci, uz uslove da studenti imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine, da ne primaju stipendiju iz drugih izvora finansiranja, da nisu stariji do 26 godina, te da imaju prosjek ocjena 8,00 i veći od 8,00.

Izabrani studenti će, poput svojih kolega iz prethodnih generacija, dobijati mjesečnu novčanu naknadu u iznosu od 300 KM do kraja prvog ciklusa studija, te mogućnost obavljanja prakse u kompaniji u trajanju do mjesec dana.

Iz Kompanije Mtel ističu da je do kroz ovaj program prošlo više od 270 studenata, a mnogi od njih su zahvaljujući upravo tome prepoznali potencijale koje ima Mtel kao poslodavac, te tako napravili dobar izbor za svoje zaposlenje i svoju poslovnu budućnost u ovoj kompaniji.

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol kompanije ili preporučenom poštom na adresu: “Mtel“, a.d. Banja Luka, ul. Vuka Karadžića broj 2, 78 000 Banja Luka, n/r predsjednika Komisije za izbor i rangiranje studenata za dodjelu stipendija, i sa naznakom NE OTVARATI.

Konkurs ostaje otvoren do 10. decembra 2021. godine, a za više detalja možete pogledati Konkurs m:tel-a za dodjelu stipendija istaknutim studentima prvog ciklusa studija u BiH za ak. 2021/22. godinu.

Izvor: stipendije.ba

Također pročitajte