Poziv na dostavljanje projektnih prijedloga

Dec 25, 2021 | Vijesti iz zajednice


Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima

EuropeAid/167126/DD/ACT/BA

Ugovor broj : 2020/421-676

Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS raspisuje poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za aktivnosti koje će se doprinijeti praćenju i prikupljanju podataka za izvještavanje o implementaciji pravnog okvira i politika koje se odnose na pružanje pomoći žrtvama trgovine ljudima, sa fokusom na prava žena žrtava trgovine ljudima u okviru NRM. u Bosni i Hercegovini uz finansijsku pomoć Evropske komisije Civil Society Facility and Media Program za Bosnu i Hercegovinu 2019 – Podrška postojećim i novouspostavljenim mrežama OCD u različitim oblastima; Lot 8: Podrška mrežama OCD u oblasti prava žena.

Ovim pozivom projektom Glas OCD u borbi protiv trgovine ljudima  podržat će se 3 (tri) projekta organizacija civilnog društva kojima će se realizovati obezbjeđivanje dovoljnog broja podataka i praćenje primjene zakona i politika koji se odnose na problem trgovine ljudima te provođenje aktivnosti kojima se jača zagovaranja i promocija aktivnosti borbe protiv trgovine ljudima. Pravo prijave na poziv imaju organizacije civilnog društva registrovane u Bosni i Hercegovini.

Rok za podnošenje projektnih predloga je 21. januar/siječanj 2022. godine.

Projektne prijedloge potrebno je dostaviti na:

MFS-EMMAUS, Paromlinska 10, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Također pročitajte