Poziv za prijavu projekata u oblasti građanske nauke

Jan 3, 2022 | Vijesti iz zajednice

Otvoren je poziv za prijavu projekta u okviru projekta ,,Kolaborativni rad na društvenim pitanjima“ (COESO).

Riječ je o projektu finansiranom iz Horizont 2020 programa.

Poziv je otvoren za istraživače i organizacije civilnog društva u oblasti društvenih i humanističkih nauka, s ciljem da realizuju inovativne projekte u oblasti građanske nauke. Inače, građanska nauka je svojevrsna saradnja između naučnika i građana koji imaju želju da pomognu razvoj nauke.

Kroz poziv će se odabrati pet novih pilot projekata sa budžetima do 50.000 evra po projektu kako bi realizovali inovativne projekte u oblasti društvenih i humanističkih nauka. Projekti mogu da traju 12 mjeseci, a projekti moraju da se vežu za doprinos realizaciji nekog od ciljeva održivog razvoja.

Rok za dostavljanje kratkih prijedloga je 30. januar 2022. godine, a nakon odabira užeg kruga prijedloga projekata puni prijedlozi se dostavljaju do 31. marta 2022. godine.

Svi detalji poziva i formulari su dostupni na:

Također pročitajte