Power Up Seminar za profesore i stručne saradnike

Jan 22, 2022 | Budi bolji/a

Fondacija Schüler Helfen Leben i ove godine organizuje Power Up Seminar za profesore i stručne saradnike. Seminar je namijenjen profesorima i stručnim saradnicima koji direktno rade sa Vijećima/Savjetima učenika u nekoj od srednjih škola u Bosni i Hercegovini. 

Seminar obuhvata tematske oblasti poput:
– Strategije za poticanje kritičkog mišljenja kod mladih;
– Informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovnom procesu;
– Svrha i smisao cjeloživotnog učenja za školu, pojedinca i društva u cjelini;
– Uloga i značaj iskustvenog učenja.

Željom da usavršimo oblike učenja koje pružamo kroz naš program Omladinskog obrazovanja, ove godine Power Up Seminar za profesore i stručne saradnike će imati nešto drugačiji format nego prethodnih godina.Naime, ove godine Power Up Seminar za profesore i stručne saradnike će se implementirati kroz dvije faze pod mentorstvom iskusnih trenera i to:

I faza obuke će se implementirati online na interaktivnoj platformi SHL-a Kroz ovaj dio obuke učesnici će u skladu sa svojim svakodnevnim obavezama pohađati samostojeći kurs na Moodle platformi te u zadanom periodu će morati kompletirati sve sadržaje i zadatke koji su predviđeni na platformi. Ova faza obuke pruža obrazovni aspekt gore pomenutih tema te ima obavezan praktični segment onog što je naučeno. Dio praktičnih zadataka je na individualnom nivou dok drugi dio zahtjeva uključivanje Vijeća/Savjeta učenika u implementaciju istih.Termin implementacije: 03.-20.02.2022.

II faza obuke će se implementirati uživo u SarajevuTokom druge faze obuke, učesnici će imati priliku da podjele iskustva koja su stekli tokom primjene praktičnih zadataka sa I faze obuke. Zajedno sa trenerima će imati priliku da diskutuju o praksama te da iznađu rješenja koja najbolje funkcionišu u školama.  Pored navedenog, tokom ove faze obuke učesnici će imati priliku da se upoznaju sa aktivnostima SHL-a u 2022. godini u koje se mogu uključiti njihove škole, nastavno osoblje te učenici!Termin implementacije: 05.-07.03.2022.

Napomena: S obzirom da je ograničen broj učesnika na II fazi obuke, priliku za učešće će dobiti polaznici koji ostvare najbolje rezultate tokom I faze obuke. 

SHL tim će vršiti odabir učesnika na osnovu pristiglih prijavnica i svi prijavljeni će u srijedu 02.02.2022. biti obaviješteni o statusu njihove prijave putem e-mail adrese koju navedu u prijavnici.Prijavnicu možete popuniti na ovom LINK-u najkasnije do 01.02.2022. do 12:00h.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica, budite slobodni da nas kontaktirate na e-mail: seminari@shl.ba

Također pročitajte