Poziv za prijavu na konferenciju: Western Balkans Youth Conference 2022 – Youth Leadership in the Digital and Green World

Jan 22, 2022 | Ne smijes propustiti

Centar za balkanske studije koji djeluje pri Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu, organizuje treću po redu konferenciju za mlade istraživače, studente dodiplomskih i diplomskih studija humanističkih, društvenih, prirodnih i tehničkih nauka. WBYC’22 ohrabruje učešće i prezentovanje istraživačkih radova iz različitih disciplina. Tokom dvije uspješno organizovane konferencije učesnici su imali priliku da prijave i prezentuju svoje istraživačke radove na temu regionalne i ekonomske saradnje, demokratizacije i vrijednosti i ciljeva Europske Unije. Ovogodišnja, treća konferencija pod nazivom Youth Leadership in the Digital and Green World posebnu pažnju posvećuje aktuelnim temama životne sredine, klimatskih promjena, digitalizacije, omladinske edukacije, treninga, preduzetništva, političke participacije, izgradnje mira i pomirenja, demografskih izazova kao i mnogih drugih.

Važni datumi

Poziv za prijavu je otvoren od 10. januara 2022. godine i traje do 19. marta kada je rok za slanje abstrakta na email adresu: bsc@ius.edu.ba. Finalnu verziju završenog rada, primljeni učesnici treba da pošalju do 23. aprila 2022. godine, a konferencija će biti održana 27. maja 2022. godine.

Ostale informacije

Učesnici konferencije imaju mogućnost da odluče da li svoje radove žele da prezentuju putem online platforme ili uživo na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu. 

Zainteresovani mogu pronaći više informacija kao i detaljna upustva na stranici Centra za balkanske studije: https://bsc.ius.edu.ba/content/call-papers-WBYC-2022-youth-leadership-digital-and-green-world

Za dodatne informacije i pitanja možete putem email-a možete kontaktirati kordinatora konferencije: Mr.Hamza Preljević – hpreljevic@ius.edu.ba

Također pročitajte