Poziv za učešće: Akademija za političke lidere/ke u BiH

Jan 26, 2022 | Budi bolji/a

“Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice” organizacija je civilnog društva osnovana 2006. godine u Banjoj Luci. Kroz edukativne, zagovaračke, istraživačke i razvojne programe, organizacija podstiče zdrave životne vrijednosti mladih, rad sa talentovanima, te građansku i političku participaciju, sa ciljem stvaranja odgovornijeg, tolerantnijeg i pravednijeg društva.

Akademija za političke lidere/ke u BiH ove godine okuplja 16. generaciju polaznika akademije, koju će činiti mlade osobe iz političkih partija te studenti koji jesu ili žele biti duštveno aktivni.

Fokus Akademije je na aktivnom učešću mladih u davanju mišljenja i prijedloga u vezi sa reformom u izbornom sistemu.

Akademiju čine dvije cjeline:

1-Tri modula

Moduli se održavaju u gradovima:

Banja Luka (oktobar 2021)
Tuzla (februar 2022)
Mostar (april 2022)

U svakom od pomenutih gradova biće odabrano po 20 učesnika/ca (10 mladih iz političkih partija, te 10 studenata).

Učesnici koji se prijave na poziv, učestvovaće na modulima koji će se održavati u njihovim gradovima/regijama, a oni najaktivniji (10 učesnika po gradu/regiji), biće pozvani na završni događaj koji će se organizovati u Sarajevu (maj/jun 2022.)

Moduli traju po 4 radna dana, te će tokom modula, učesnici imati priliku da razgovaraju sa relevantnim sagovornicima i daju prijedloge i mišljenja na temu reforme izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.

Takođe, svi zainteresovani učesnici će imati priliku da učestvuju na našoj platformi slobode govora T.A.L.K.S. kao i priliku da njihovo mišljenje i stavovi dođu do šireg auditorijuma.

2-Završni događaj – maj/jun 2022.

Završni događaj organizovaće se u Sarajevu, te će na njemu da prisustvuje 40 učesnika, i to:

po 10 najaktivnijih učesnika/ca modula iz Banje Luke, Tuzle i Mostara – ukupno 30.
10 aktivnih studenata iz sarajevske regije.
Završni događaj trajaće 3 dana.

Pozivamo ovim putem: mlade iz političkih partija, kao i studente sa prostora tuzlanske regije da se prijave za učestvovanje na ovom modulu koji će se održati u Tuzli od 10 do 13. februara 2022. Godine.

Svi zainteresovani biografiju (CV) i motivaciono pismo mogu poslati na mail: akademija.perpetuum@gmail.com do 04.02.2022. do 12:00 časova.

Za više informacija, dodatna pitanja i nedoumice možete kontaktirati Sonju na broj telefona: 065/836-660

Troškovi prevoza i smještaja za one kojima je potrebno, kao i materijala predavanja su obezbijeđeni.

Također pročitajte