GRAD TUZLA: JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta

Feb 19, 2022 | Vijesti iz zajednice

Na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijima i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 13/21) i Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu sa pozicija Grantovi za kulturne manifestacije i Grantovi za sportske manifestacije, broj: 17-31/22 od 26.1.2022. godine, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla, dana 16.2.2022. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu za
finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu. Namjenska sredstva planirana su na pozicijama „Grantovi za kulturne manifestacije“ u iznosu od 70.000,00 KM i „Grantovi za sportske manifestacije“ u iznosu od 70.000,00 KM. Navedena sredstva će biti dodijeljena za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i
sporta koje se realizuju u toku tekuće godine u sljedećim prioritetnim oblastima:


a) književne, pozorišne, muzičko-scenske i plesne manifestacije,
b) promocije knjiga i časopisa iz oblasti kulture, nauke, sporta i drugih društvenih djelatnosti,
c) muzički koncerti i festivali,
d) izložbe slika i fotografija,
e) manifestacije filmske i audio-vizuelne umjetnosti,
f) vjersko-kulturne manifestacije,
g) manifestacije koje doprinose očuvanju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa,
h) manifestacije kulturno-umjetničkog amaterizma,
i) manifestacije koje promovišu urbanu kulturu mladih,
j) manifestacije koje afirmišu kulturu i tradiciju Tuzle,
k) manifestacije koje promovišu ravnopravnost spolova i prava marginaliziranih grupa,
l) manifestacije koje podstiču međunarodnu i međugradsku kulturnu i sportsku saradnju,
m) sportska takmičenja osnovnih i srednjih škola,
n) manifestacije koje podstiču afirmaciju i razvoj sporta,
o) sportska domaća i međunarodna takmičenja koja se realizuju u gradu Tuzli,
p) međunarodne kulturne i sportske manifestacije i takmičenja koja će promovisati grad Tuzlu u
zemlji i inostranstvu i
q) druge manifestacije iz oblasti društvenih djelatnosti

Više informacija o ovom javnom pozivu možete potražiti na web stranici Gradske uprave Tuzla: www.grad.tuzla.ba/javni-pozivi

Također pročitajte