Poziv na webinar „Društvena odgovornost u Bosni i Hercegovini – između ideala i stvarnosti“

Feb 26, 2022 | Budi bolji/a

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, uz podršku i u suradnji sa Predstavništvom fondacije Konrad Adenauer u BiH, organizira webinar na temu „Društvena odgovornost u Bosni i Hercegovini – između ideala i stvarnosti“, koji će se održati 16.03.2022. godine putem Zoom aplikacije (online).

Primjena koncepta društvene odgovornosti u Bosni i Hercegovini, na način kako ga definira Evropska komisija je u povoju. Efekti koje kompanije ostavljaju ne samo na ekonomiju, već i okolinu i društvo jedne zemlje, postaju sve značajniji parametri u ostvarivanju održivosti poslovanja. Zemlja koja teži punopravnom članstvu Evropske Unije ima potencijal da primjenom standarda društveno odgovornog poslovanja napravi neophodni zaokret ka poboljšanju ambijenta za poslovanje i življenje. Holistički pristup pri definiranju misije uz društveno odgovorno ponašanje, može biti korak ka svjetlijoj budućnosti i ostvarenju razvojnih ciljeva.

Predavačica na webinaru je gđa. Sanida Hasanović-Čar, čije interesovanje za temu društvene odgovornosti seže od početka perioda studiranja. Njen fokus rada usmjeren je na osmišljavanje i realizaciju sinergijskih aktivnosti između obrazovnih institucija i privrede u službi razvoja. Diplomirala je filozofiju i sociologiju, a magistrirala ekonomske nauke na Univerzitetu u Sarajevu. Govori njemački i engleski jezik.

Ciljna grupa webinara su predstavnici/predstavnice malih, srednjih i velikih preduzeća u BiH, obrtnici/obrtnice, predstavnici/predstavnice nevladinih organizacija – domaćih i međunarodnih, obrazovne institucije i ostali koji žele saznati osnove koncepta društvene odgovornosti i njegove primjene.

Učešće na webinaru je besplatno za zainteresirane polaznike koji blagovremeno izvrše prijavu popunjavanjem online prijavnog obrasca, najkasnije do ponedjeljka, 14.03.2022. godine. Više informacija možete dobiti upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili pozivom na broj telefona 033/566-204 i 033/566-200.

Izvor: hocu.ba

Također pročitajte

Budi dio Žive biblioteke BiH

Budi dio Žive biblioteke BiH

Zanima te koncept žive biblioteke?Imaš priču koju želiš da podijeliš sa drugim mladim ljudima?Želiš da naučiš kako koristiti moć...