Pričaonice u Tuzlanskom otvorenom centru.

Sep 15, 2022 | Vijesti iz zajednice

Tuzlanski otvoreni centar od septembra do decembra 2022. godine održava pričaonice sa psihoterapeutkinjama.

Na pričaonicama obrađivat će se teme poput: anksioznosti, depresije, paničnih napada, identiteta, prihvaćanja sebe, porodični odnosi, nošenje sa stresom, poremećaji u ishrani i mnogi drugi za koje pokažete interesovanje. 

Cilj pričaonica je da psihoedukativnim putem pronađete za sebe tehnike i metode koje će vam služiti u svakodnevnom životu za što lakše i bolje funkcionisanje i na taj način da unaprijedite svoje mentalno zdravlje.

Učestvovanje na pričaonicama je besplatno, a prijavit se možete na e-mail: toc.savjetovanje@gmail.com

Također pročitajte