Javna tribina sa kandidatima/kinjama za Skupštinu Tuzlanskog kantona.

Sep 27, 2022 | Ne smijes propustiti, Vijesti iz zajednice

U okviru kampanje “Birajmo i drugačije”, Omladinski pokret Revolt organizuje javnu tribinu sa kandidatima/kinjama (30+) za Skupštinu TK.

Javna tribina održati će se u srijedu 28.09.2022. godine u Domu mladih na Kamernoj sceni u Tuzli. Početak tribine planiran je za 18:00h.

Osnovni cilj tribine je aktivna participacija građana u javnom životu koja podrazumijeva saradnju sa predstavnicima/cama vlasti gdje građani daju svoje prijedloge i učestvuju u realizaciji odluka, te tako vrše uticaj na odlučivanje u zajednici. Imajući ovo u vidu, Revolt smatra da je javna tribina način za građanstvo da ukaže na probleme i pitanja kojima budući zastupnici u Skupštini TK treba da se bave tokom svog mandata. Poziv za učešće na javnoj tribini prethodno je upućen svim strankama zastupljenim na kantonalnom nivou, na području Tuzlanskog kantona te ćete biti u mogućnosti direktno komunicirati i čuti o stavovima njihovih kandidata/kinja.

Želja Pokreta je da mlade glasače/ice potakne da se uključe u izborni proces i da pruži priliku do dođu do odgovora na pitanja vezana za rad Skupštine i nadležnostima koje su u okvirima kantonalnog nivoa vlasti!

Dođite sutra u 18.00h!

#DajPet #SuperVijece #SuperMladi #RevoltTuzla

Također pročitajte