Certificirana obuka za primjenu Pasoša kompetencija za savjetovanje mladih.

Nov 3, 2022 | Ne smijes propustiti, Vijesti iz zajednice

U okviru projekta Your Job, kojeg financira Europska unija, Caritas Bosne i Hercegovine, u partnerstvu s Udruženjem za razvoj kompetencija „S.K.I.L.L.S.“, Fondacijom Biznis start centar Bar, Caritasom Barske nadbiskupije i Fondacijom Mozaik, poziva sve zainteresirane lokalne (općina, grad, kanton) službenike za zapošljavanje mladih, zainteresirane predstavnike nevladinih organizacija koje rade s mladima i omladinske organizacije da se prijave za sudjelovanje u certificiranoj Obuci za primjenu Pasoša kompetencija za savjetovanje mladih (u daljnjem tekstu: obuka).

Po javnom pozivu bit će odabrano 12 polaznika iz BiH i Crne Gore za obuku savjetnika za zapošljavanje i profesionalno usmjeravanje po metodologiji Pasoša kompetencija, u skladu s dolje navedenim kriterijima. Pasoš kompetencija je modificiran i prilagođen bosanskohercegovačkom i crnogorskom kontekstu.

 1. PASOŠ KOMPETENCIJA

Odgovarajuće vještine i kompetencije za tražitelje posla često mogu biti jednako važne u profesionalnom životu kao i formalno obrazovanje. Međutim, takve vještine i kompetencije često ostaju neprepoznate. Pasoš kompetencija je instrument za sustavno prepoznavanje i predstavljanje kompetencija svakog pojedinca s ciljem povećanja mogućnosti za zapošljavanje.

Pasoš kompetencija predstavlja instrument putem kojeg se identificiraju i preciziraju stečene kompetencije kroz neformalno učenje i obrazovanje, odnosno područja u kojima je potrebno raditi na dodatnom usvajanju vještina:

 • Instrument za sustavnu analizu neformalno i formalno stečenih vještina i kompetencija, znanja i stavova;
 • Podržava cjeloživotno učenje i profesionalno usmjeravanje kroz postavljanje ciljeva;
 • Popunjava se uz podršku certificiranog savjetnika;
 • Koristan poslodavcima pri zapošljavanju i sistematizaciji radnih mjesta.
 1. PROGRAM OBUKE

Obuka savjetnika za zapošljavanje i profesionalno usmjeravanje za svrhu ima da se polaznici osposobe za pružanje usluga savjetovanja i praćenja mladih sukladno metodologijom Pasoša kompetencija.

Obuka je usklađena sa Standardima za rad savjetnika s Pasošem kompetencija, a svi savjetnici će dobiti Certifikat o završenoj obuci i biti registrirani kao Savjetnici za rad s Pasošem kompetencija. Nakon završetka orijentacije i obuke, savjetnici za zapošljavanje i profesionalno usmjeravanje koristit će nove alate za poboljšanje usluga savjetovanja i praćenja mladih.

Program osnovne obuke sastoji se od 120 radnih sati raspoređenih u šest obveznih modula obuke. Pored toga, obuka sadržava praktični rad, zadaću i pismeni ispit. Svi moduli traju po 2,5 radna dana, od kojih će 3 biti organizirana u Bosni i Hercegovini, a tri u Crnoj Gori.

Obuka ima interaktivan metodološki pristup kroz koji će polaznici biti u prigodi razmijeniti iskustva i sugerirati poboljšanje obuke. Svaki modul uključuje teorijski dio, primjenu znanja u okviru programa obuke i praktični rad.

Praktični dio obuke: Po završetku teorijskog dijela obuke, savjetnici za zapošljavanje i profesionalno usmjeravanje će iskoristiti svoja nova znanja i vještine kako bi mladim, nezaposlenim osobama pružili profesionalnu orijentaciju i kvalitetno profesionalno usmjeravanje te im potpomoći osvijestiti njihove potencijale. Rezultat ovog procesa bit će osobni „Pasoš kompetencija“, pregled kompetencija, znanja i vještina.

Polaznik koji sudjeluje u najmanje 80% programa obuke, uključujući i njen praktični dio te položi završni ispit može steći certifikat. Svaki odabrani polaznik nastave pasoša kompetencija ugovorno se obavezuje da, nakon uspješno završenog školovanja / položenog ispita i stečenog certifikata, načini pasoš kompetencija za minimalno 20 mladih nezaposlenih osoba, do konca provedbe projekta.

 1. TRAJANJE OBUKE

Obuka traje od novembra/studenog 2022. god. do jula/srpnja 2023. god uključujući i završni ispit. Dodjela certifikata uspješnim polaznicima Obuke planirana je po završetku obuke u septembru/rujnu 2023. godine.

Moduli obuke će se održati po sljedećem rasporedu:

 • Modul I – decembar/prosinac 2022. godine;
 • Modul II – januar/ siječanj  2022. godine;
 • Modul III – februar/veljača 2023. godine;
 • Modul IV – mart/ožujak 2023. godine;
 • Modul V – april/travanj 2023. godine;
 • Modul VI – maj/svibanj 2023. godine.

Termini održavanja modula će biti objavljeni na web-stranici Caritasa BiH (www.caritas.ba).

Napomena: Organizator provedbe obuke zadržava pravo, u slučaju objektivnih okolnosti, promijeniti termine održavanja modula.

 1. KRITERIJI ZA PRIJAVU

Na javni poziv se mogu prijaviti osobe iz programskog prekograničnog područja BiH-CG koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

 1. Javni službenici koji rade s mladima na općinskoj, gradskoj, kantonalnoj razini, posebice pri zavodima/ agencijama za zapošljavanje;
 2. Osoblje nevladinih organizacija koje se bavi pitanjima mladih;
 3. Druge zainteresirane osobe starije od 18 godina s najmanje srednjom stručnom spremom.
 4. ODABIR SUDIONIKA

Prijave će pregledati i ocjenjivati neovisno Povjerenstvo sastavljeno od članova projektnog tima i stručnog osoblja partnerskih organizacija, a koje imenuje Upravna struktura projekta. Povjerenstvo će vršiti ocjenu prijava na osnovu iskustva (70%) i motivacije (30%) prijavitelja, dok će se sukladno projektnoj namjeni prednost dati sudionicima iz manjih zajednica, općina i ruralnih mjesta programskog prekograničnog područja.

Izvješće o radu povjerenstva i Odluka o izboru sudionika će se dostaviti svim prijaviteljima po završetku ocjenjivanja.

Potrebna dokumentacija

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Popunjen prijavni obrazac (nalazi se u prilogu, a i na web-stranici www.caritas.ba);

2. Životopis u EU – Europass formatu s jasno naznačenim iskustvom radu s mladima i zapošljavanju (obrazac se nalazi web-stranici www.europa.eu/europass/hr);

3. Javni službenici trebaju dostaviti i pisano odobrenje za pohađanje obuke od rukovoditelja organa uprave/organizacije.

Financiranje

Organizator obuke snosi troškove smještaja na bazi punog pansiona, materijal za rad i certificiranje svakog polaznika.

Polaznici i/ili organizacija iz koje dolaze dužni su pokriti troškove putovanja.

Ugovor o obuci će se potpisati sa svim sudionicima obuke u sklopu kojega će biti definirana prava, obveze i proces provedbe programa obuke uključujući financiranje troškova.

 1. PRIJAVA

Sva potrebna dokumentacija treba pristići najkasnije do 20. studenog/novembra 2022. godine do 16:00 elektroničkom poštom na adresu yourjob.bih@caritas.ba, s naznakom: YOUR JOB OBUKA ZA SAVJETNIKE – PRIJAVA. Zakašnjele prijave neće se uzimati u razmatranje.

1) Javni poziv za obuku primjenu Pasoša kompetencija
2) Prijavni obrazac

7.    KONTAKT

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati jednu od dolje navedenih osoba:

Kontakt osoba za BiH:          Miroslav Valenta, Caritas BiH, voditelj projekta

Email:                                      m.valenta(at)caritas.ba

Telefon:                                   + 387 63 690 464

Kontakt osoba za CG:           Marija Kolović, Caritas Barske nadbiskupije, projekt koordinator

Email:                                      marija.kolovic(at)gmail.com

Telefon:                                   + 382 66 150 909

Također pročitajte