Javni poziv za poziciju generalnog/e sekretara/ke Vijeća mladih FBiH.

Nov 17, 2022 | Ne smijes propustiti, Vijesti iz zajednice

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine je krovna organizacija za mlade, prepoznata i kreirana u skladu sa Zakonom o mladima FBiH. U decembru 2015. godine održana je osnivačka Skupština na kojoj su predstavnici šest kantonalnih vijeća mladih formirali ovo udruženje, a koje od tada aktivno radi na polju javnog zagovaranja, politika prema mladima, rada sa mladima, te unaprijeđuje omladinsko organizovanje u Federaciji BiH.

Vijeće mladih FBiH raspisuje Javni poziv za poziciju generalnog/e sekretara/ke, a u skladu sa Statutom i propisanim internim pravilima i procedurama organizacije.

Naziv pozicije: Generalni/a sekretar/ka

Period angažovanja: 1 godina uz mogućnost produženja

Tip angažmana: Ugovor o radu

Uslovi rada:

 • Puno radno vrijeme – 40h sedmično;
 • Ugovor o radu na period od 1 godine;
 • Radno mjesto u Sarajevu;
 • Putovanja u zemlji i inostranstvu.

Odgovornost: Generalni/a sekretar/ka odgovara Upravnom odboru Vijeća mladih FBiH.

Opis zaduženja i odgovornosti:

 • Upravljanje i koordinacija rada Sekretarijata Vijeća mladih Federacije BiH;
 • Predstavljanje i zastupanje Vijeća mladih FBiH u skladu sa Statutom i ugovorom;
 • Operativno upravljanje finansijskim i materijalnim resursima Vijeća mladih Federacije BiH;
 • Brine se o osiguravanju uslova za rad Skupštine, Upravnog odbora i radnih tijela;
 • Odgovoran/na je za pravno-tehničku obradu akata i zaključaka usvojenih na sjednicama;
 • Koordinacija programa i projekata Vijeća mladih Federacije BiH (planiranje i implementacija projektnih aktivnosti; angažovanje i saradnja sa ekspertima i partnerima; monitoring i evalucija projektnih aktivnosti i programa u cjelini; izvještavanje o sprovedenim aktivnostima);
 • Koordinacija izrade godišnjih akcionih planova i budžeta;
 • Izrada normativnih akata neophodnih za rad Sekretarijata;
 • Praćenje izvršenja Strateškog plana i godišnjih akcionih planova Vijeća mladih FBiH;  
 • Razvoj partnerstava sa institucijama, organizacijama, donatorima i drugim relevantnim akterima;
 • Staranje o informisanju i javnosti rada organizacije;
 • Ostvarivanje komunikacije i saradnje sa organizacijama članicama Vijeća mladih FBiH;
 • Sprovođenje aktivnosti prikupljanja sredstava i mapiranja potencijalnih donatora;
 • Podrška u radu Upravnog odbora;
 • Koordinacija zagovaračkih inicijativa Vijeća;
 • Izvršavanje drugih zadataka povjerenih od strane Upravnog odbora Vijeća mladih FBiH, a u skladu sa Statutom Vijeća mladih FBiH.

 Tražene kvalifikacije i kompetencije:

 • Državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
 • Minimum 3 godine relevantnog ili radnog iskustva u projektnom i finansijskom menadžmentu (poželjno iskustvo u upravljanju projektima iz EU fondova);
 • Starosti do 35 godina u trenutku kandidovanja za poziciju;
 • Poznavanje strukture Vijeća mladih FBiH;
 • Poznavanje omladinskog organizovanja, omladinske politike, prilika i aktera u Federaciji BiH, BiH i Evropi;
 • Poznavanje donatorske politike u Bosni i Hercegovini i regionu;
 • Iskustvo u radu sa različitim interesnim grupama (državne institucije, biznis sektor, civilni sektor, eksperti itd);
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Znanje engleskog jezika – minimalno B2;
 • Izražene menadžerske kompetencije;
 • Vještine koordinacije i efikasnog upravljanja resursima;
 • Izražene komunikacijske i interpersonalne vještine;
 • Sposobnost samostalnog djelovanja i pokretanja inicijativa;
 • Sposobnost izvršavanja zadataka pod pritiskom i fleksibilnost u radu;
 • Spremnost rada u timu i dobar timski duh.

Dodatni poželjni uslovi:

 • Visoka stručna sprema;
 • Iskustvo rada u mrežama organizacija;
 • Minimum 2 godine relevantnog iskustva na rukovodećim pozicijama (predsjednik/ca organizacije, član/ica upravnog odbora…);
 • Iskustvo u omladinskom radu;
 • Vozačka dozvola B kategorije. 

Mogućnosti:

 • Rad u dinamičnom i stručnom timu;
 • Prilika za sticanjem novih znanja i vještina u pozitivnom radnom okruženju;
 • Prilika za usavršavanjem na polju omladinskih politika i omladinskog organizovanja;
 • Putovanja i umrežavanje unutar BiH i inostranstva;

Svi zainteresovani kandidati/kinje treba da pošalju svoj CV, motivaciono pismo (do 500 riječi), listu referenci, te minimalno dva pisma preporuke na konkurs@vijecemladih.ba sa naznakom „Prijava za radno mjesto generalnog/e sekretara/sekretarke“ najkasnije do 2.12.2022. godine (do 23:59h).

Lista referenci koju će kontaktirati Komisija za izbor generalnog/e sekretara/ke treba sadržavati: ime i prezime, poziciju, organizaciju/instituciju, kontakt email, broj telefona i razlog zašto se ta osoba navodi kao referenca. 

Samo će kandidati/kinje koji prođu u uži krug biti pozvani na razgovor pred Komisijom koji će se održati u periodu od 7. do 21. decembra 2022. godine.

Očekivani početak radnog angažmana je 9. januar 2023.

Više informacija o krovnoj organizaciji za mlade u Federaciji BiH, Vijeću mladih FBiH, možete pronaći na www.vijecemladih.ba ili se obratiti na e-mail: konkurs@vijecemladih.ba.

Javni poziv možete preuzeti OVDJE

Također pročitajte