DRAGO NAM JE, MI SMO VMGT

Vijeće mladih Grada Tuzla nastalo je kroz projekat koji je implementirala Organizacija za djecu i mlade “Osmijeh za Osmijeh” iz Tuzle, a koji je finansijski podržao Grad Tuzla. Ideja projekta nastala je na osnovu rezultata istraživanja o potrebama i položaju mladih u Gradu Tuzla iz septembra 2016. godine. Podaci su pokazali kako je samo 29% mladih uključeno u članstvo neke omladinske organizacije, a preko 65% njih nije zainteresovano za politiku na lokalnom nivou.

Kroz šestomjesečni projekat “Mladi u akciji” predstavnici omladinskih udruženja upisanih u Registar omladinskih udruženja na području Grada Tuzla prošli su set obuka koje su imale a cilj ojačati omladinski sektor, sa akcentom na omladinske lidere. Nakon edukativnih modula, mladi iz 14 omladinskih udruženja pristupili su zajedničkom kreiranju Vijeća mladih Grada Tuzla.

Osnivačka skupština udruženja održana je 02.06.2017. godine u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli.

Vijeće mladih Grada Tuzla tako je postalo krovno tijelo svih omladinskih udruženja koja su upisana u Registar omladinskih udruženja na području Grada Tuzla. Glavni ciljevi Vijeća jesu da poveća uključenost mladih u društveni i politički život zajednice, da pojača saradnju između članica Vijeća mladih Grada Tuzla i organa lokalne uprave, ali i da osigura saradnju sa drugim vijećima mladih na nivou Federacije BiH, dok članice (organizacije) Vijeća mladih trebaju uzeti aktivno učešće u izradi strateških dokumenata i programa iz oblasti rada sa mladima i omladinskog rada generalno.