Javni poziv za prijave na trening za mlade „Različiti, a isti“

May 20, 2019 | Budi bolji/a, SUPER MLADI

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“ kojeg implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ) organizuje trening za mlade pod nazivom „Različiti, a isti“.

Na trening se mogu prijaviti  svi zainteresovani mladi  od 14 do 25 godina, a posebno mladi sa područja  MZ Kiseljak, koji žele unaprijediti znanja i vještine koje im mogu pomoći u informiranom donošenju odluka i izbora razumijevajući vrijednost jednakosti, te u aktivnom djelovanju na prevenciji i suzbijanju predrasuda i diskriminacije.

Tokom treninga mladi će razgovarati o interkulturalnoj osjetljivosti, barijerama u interkulturnoj komunikaciji, kao i načinima i za produktivno djelovanje u multikulturalnom kontekstu.

Sadržaj treninga, zasnovan na edukativnom priručniku Vijeća Evrope „All different, all equal“, pružiti će priliku učesnicima  da razvijaju svijest o sebi kao o kompleksnom kulturnom biću,  svijest o uticaju koji kultura kojoj pripadamo vrši na naše mišljenje i ponašanje,  sposobnost da se zajedno sa drugima angažujemo u istraživanju pretpostavki koje utiču na naše ponašanje,  otvorenost da se testiraju različiti pogledi na svijet, načini mišljenja i rješavanja problema.

Trening će biti realizovan u vidu osam sedmičnih radionica  u periodu od oktobra do decembra 2019. godine u Društvenom centru Kiseljak.  Radionice će se održavati subotom, a prva radionica će biti održana 12.oktobra 2019. godine sa početkom u 12:00h.

Prijave je moguće izvršiti do 08. oktobra 2019. godine, direktno u Društvenom centru Kiseljak ili na telefon broj 035 382 325 ili mail sabina@fondacijatz.org.

Obrazac za prijave nalazi se na linku: https://forms.gle/mvnE29tHTZhn2Ssu8

Također pročitajte