Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu

Sep 29, 2020 | Budi bolji/a, SUPER MLADI

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona”, broj: 10/18) i člana 7. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu, broj 02/1-04-16022-2/20 od 15.09.2020.godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje
JAVNI POZIV za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu.

Više informacija o navedenom pozivu možete pronaći na linku:

http://www.vladatk.kim.ba/javni-pozivi-mksm/7711-javni-poziv-mksm-21092020

Također pročitajte