Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu

Sep 29, 2020 | Budi bolji/a, SUPER MLADI

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona”, broj: 10/18) i člana 7. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu, broj 02/1-04-16022-2/20 od 15.09.2020.godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje
JAVNI POZIV za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2020. godinu.

Više informacija o navedenom pozivu možete pronaći na linku:

http://www.vladatk.kim.ba/javni-pozivi-mksm/7711-javni-poziv-mksm-21092020

Također pročitajte

UNTZ domaćin konferencije BUA 2023

UNTZ domaćin konferencije BUA 2023

Univerzitet u Tuzli ove godine je domaćin BUA(Balkan Universities Association) konferencije. Ova asocijacija osnovana je 2014.godine i...

Budi dio Žive biblioteke BiH

Budi dio Žive biblioteke BiH

Zanima te koncept žive biblioteke?Imaš priču koju želiš da podijeliš sa drugim mladim ljudima?Želiš da naučiš kako koristiti moć...