Objavljen Konkurs za upis u Savremeno-umjetničku školu Tuzla

Mar 12, 2021 | Budi bolji/a, Ne smijes propustiti, SUPER MLADI

Mješovita srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla objavila je Konkurs za upis učenika/ca u martovskom predroku u prvi razred srednje škole u školskoj 2021/22. godini.

 • Ovaj konkurs se objavljuje na osnovu Ugovora o osnivanju Privatne ustanove Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona.
 • Odluku o davanju saglasnosti za osnivanje Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla izdalo je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pod brojem 10/1-34-22788-1/20 od dana 28.7.2020. godine.Odluka o davanju saglasnosti za realizaciju nastavnog plana i programa izdata je od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pod brojem 10/1-34-037100-2/20 od dana 6.11.2020. godine.
 • Općinski sud u Tuzli upisao je školu u Registar poslovnih subjekata dana 12.10.2020. godine pod brojem 032-0-Reg-20-001291.
 • Rješenje o upisu Privatne ustanove Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla u Registar srednjih škola Tuzlanskog kantona i ispunjenosti uslova za rad, nakon čega škola ima pravo upisa učenika i izdavanja svjedodžbi i drugih javnih isprava o školovanju u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona, izdato je od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dana 15.12.2020. godine pod brojem 10/1-34-037100-5/20.

Konkurs za prijemni ispit i upis učenika/ca u martovskom predroku 2021. godine raspisuje se za period od 3.3. do 17.3.2021. godine. Prijavu za upis i prijemni ispit u martovskom predroku mogu podnijeti svi učenici koji u trenutku upisa nisu stariji od 17 godina. U „Savremeno-umjetničku školu“ Tuzla u školskoj 2021/22. godini mogu se upisati učeniciu statusu redovnog ili paralelnog obrazovanja za zanimanja:

 • Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije
 • Omladinski lider

Prijave se vrše elektronskim putem i slanjem dolje navedenih (skeniranih) dokumenata na mail: upis@sus.edu.ba

Potrebna dokumentacija za prijemni ispit i upis učenika u martovskom predroku:

 1. Popunjen prijavni obrazac preuzet sa web stranice škole – sus.edu.ba
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Kratka biografija,
 4. Uvjerenja o uspjehu u VI, VII i VIII razredu, odnosno uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole, a za učenike sa inozemnim školskim svjedočanstvima, potrebno je Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji.

Naknadno, po završetku osnovne škole, učenik/ca dostavlja:

 1. Gore navedene dokumente (Original/ovjerena kopija),
 2. Svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole (Original ili ovjerena kopija),
 3. Uvjerenje o državljanstvu (Original),
 4. Ljekarsko uvjerenje (Original),
 5. Dvije fotografije portret formata 9x13cm,
 6. Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi za učenike koji su po završetku osnovne škole obavezni polagati eksternu maturu (Original ili ovjerena kopija),
 7. Drugi relevantni dokumenti (priznanja, nagrade, radovi, aktivnosti, dostignuća, potvrde….)

Prijemni ispit bit će realizovan u subotu, 20.3.2021. i nedjelju, 21.3.2021. godine od 12.00do 18.00sati. Sa učenicima i roditeljima/starateljima koji zadovolje kriterije prijemnog ispita bit će potpisan Ugovor o školovanju uz 10% popusta na prvu godinu školovanja u školskoj 2021/22. godini.

INFORMACIJE:

+ 387 61 36 56 00 info@sus.edu.bawww.sus.edu.ba

Također pročitajte