Grad Tuzla: Raspisan Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Apr 30, 2021 | Budi bolji/a, SUPER MLADI

Na osnovu člana 48. stav (5) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), člana 34. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18), te člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle, broj: 02/30-A-5880-2021 od 23.04.2021. godine, Gradonačelnik Grada Tuzle objavljuje

J A V N I P O Z I V
za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle


I. Naziv pozicije:

  1. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – pravne ili upravne struke (3 izvršioca);
  2. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomske struke (3 izvršioca);
  3. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – zdravstvene ili sanitarne struke (1 izvršilac).

Kompletan tekst Javnog poziva, tekst Odluke o raspisivanju Javnog poziva i prijavni obrazac, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (Objavljeno 27.04.2021. godine. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 28.04.2021. godine.) (datum objave: 27.04.2021.)

Odluka o raspisivanju javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle

Prijavni obrazac

Također pročitajte

UNTZ domaćin konferencije BUA 2023

UNTZ domaćin konferencije BUA 2023

Univerzitet u Tuzli ove godine je domaćin BUA(Balkan Universities Association) konferencije. Ova asocijacija osnovana je 2014.godine i...

Budi dio Žive biblioteke BiH

Budi dio Žive biblioteke BiH

Zanima te koncept žive biblioteke?Imaš priču koju želiš da podijeliš sa drugim mladim ljudima?Želiš da naučiš kako koristiti moć...