Korak ka još snažnijoj saradnji

May 21, 2021 | Uncategorized, Vijesti iz zajednice

Saradnja koja je godinama građena i osnaživana, juče je u Doboju krunisana potpisivanjem memoranduma o saradnji. Naime, predstavnici tri krovne organizacije za mlade u Bosni i Hercegovini i Instituta za razvoj mladih KULT potpisali su memorandume o saradnji i tako postavili temelje novim zajedničkim aktivnostima i programima.

Bila je ovo prilika da se razgovara o aktuelnim dešavanjima u krovnim organizacijama za mlade, njihovoj saradnji kroz projekat Fakat je vakat 2.0 ali i ostalim aktivnostima koje zajednički realizuje. Svako ozvaničavanje saradnje prilika je i za vizioniranje o zajedničkim aktivnostima u budućnosti, a sve u cilju osnaživanja omladinskog sektora u Bosni i Hercegovini i stvaranja što boljih uslova za život mladih u našoj zemlji.

“Umrežavanje organizacija koje rade sa mladima i krovnih organizacija za mlade u Bosni i Hercegovini vidimo kao priliku za jačanje omladinskog sektora, zajedničke aktivnosti, jasnije artikulisanje potreba mladih i razmjenu iskusatva. Današnji događaj kruna je ranije uspostavljene saradnje te temelj novim programima i aktivnostima. Vijeće mladih Federacije BiH i Institut za razvoj mladih KULT blisko sarađuju na velikom broju pitanja koja su vezana za život mladih, međusobno se konsultujemo te često uključujemo u aktivnosti.” – istakla je Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Federacije BiH.

Tokom radnog dijela sastanka više puta je istaknut značaja aktivnog učešća građana i građanki, civilnog društva i nevladinih organizacija u jačanju znanja, etike i integriteta na svim nivoima društva te je stoga jako bitno akumulirano znanje i dostignuća dijeliti i unaprijeđivati. Memorandumi poput ovog potpisanog danas u Doboju dobra su baza za produbljivanje odnosa i potvrda ranijih postignuća. Na terenu je zadovoljstvo konstatovati da je saradnja krovnih organizacija za mlade u BiH – Vijeća mladih Federacije BiH, Omladinskog savjeta Republike Srpske i Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH sve snažnija, a saradnja sa organizacija poput Instituta daje prostor za više projekata i istraživanja koja će mlade u Bosni i Hercegovini posmatrati kao jedinstvenu kategoriju, bez obzira u kom administrativnom dijelu BiH žive.

Radujemo se novim aktivnostima koje ćemo zajednički realizovati, a do tada više o Institutu za razvoj mladih KULT potražite na njihovoj zvaničnoj web stranici.

Izvor: vijecemladih.ba

Također pročitajte