PORTAL KREIRAO

PORTAL FINANSIRA

VMGT – Analiza potreba omladinskih organizacija i neformalnih grupa sa područja Grada Tuzla

VMGT – Analiza potreba omladinskih organizacija i neformalnih grupa sa područja Grada Tuzla

Prema popisu stanovništva iz 2013 godine, Tuzla je treći najnaseljeniji grad u Bosni i Hercegovini, iza Sarajeva i Banja Luke sa ukupno 110.979 stanovnika. Međutim teško je govoriti o stvarnom broju stanovnika Tuzle, uzimajući u obzir da je prema različitim analizama Bosnu i Hercegovinu od popisa do danas napustilo više od 400.000 stanovnika, pretežno mladih. Mediji najčešće prikazuju odlaske mladih iz Unsko-sanskog i Tuzlanskog kantona, a obzirom da Bosna i Hercegovina nema uređen sistem kroz koji bi se pratio stvarni odliv stanovništva, teško je govoriti o egzaktnim podacima. Studije kao i novinski članci pokazuju da se trend iseljavanja ne mijenja, ali da se mijenjaju razlozi iseljavanja. Iako je ranije ključni razlog za odlazak prvenstveno mladih bila nezaposlenost, danas se kao najznačajniji razlozi navode nesigurnost, korupcije, zdravstvo. Sve ovo pokazuje da je situacija alarmantna, te da je potrebno napraviti velike reforme kako bi se stanovništvo zadržalo. Konkretno mladima je potrebno osigurati što bolje uslove kako bi uopće vidjeli perspektivu ostanka. Budžetska izdvajanja za mlade morat će se povećati prvenstveno za rješavanje stambenog pitanja, unapređenja obrazovnog i zdravstvenog sistema, te kvalitetno upotpunjavanje slobodnog vremena.

Grad Tuzla pokazuje opredjeljenje ka brizi prema mladima, što se može zaključiti kroz postojanje Strategije za mlade Tuzla 2017-2026., ali i kroz budžetska izdvajanja, pa su u 2021. godini izdvajali sredstva za rad Vijeća mladih Grada Tuzla, subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, grant za projekte za mlade, stipendije itd. Strategija za mlade Grada Tuzla kreirana je na netipično dug period, a ključna mana je što nisu predviđena niti se izdvajaju sredstva za kapitalne projekte poput renoviranja studentskog doma, formiranja HUB-a za mlade poduzetnike, osiguravanja pristupnih rampi na različitim lokacijama za mlade sa poteškoćama, opremanje i osavremenjavanje kabineta za praktičnu nastavu u srednjim školama i na fakultetima itd. Sa druge strane, pozitivno je da se iz godine u godinu povećavaju izdvajanja za neke bitne budžetske stavke poput subvencioniranja kamata za stambeno zbrinjavanje mladih ili granta za projekte za mlade.

Vijeće mladih Grada Tuzla osnovano je u junu 2017. godine i od tada je uspostavilo uspješan sistem za umrežavanje omladinskih organizacija sa područja grada Tuzle i provođenje različitih projekata za mlade. Vijeće mladih Grada Tuzla trenutno čini 17 organizacija. Već ranije je spomenuto da Grad Tuzla izdvaja sredstva za rad Vijeća mladih Grada Tuzla, što je izuzetno važno za normalno funkcioniranje Vijeća. U Tuzli je uspostavljen i Prostor za mlade čije je upravljanje povjereno omladinskoj organizaciji – Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“. Ovo je posebno bitan resurs koji je stavljen na raspolaganje omladinskim organizacijama čime je osigurano da postoji siguran prostor za okupljanje mladih u Tuzli. Dodatno, na ovaj način omladinske organizacije imaju na raspolaganju besplatan prostor gdje mogu provoditi različite aktivnosti poput edukacija, seminara, kurseva i sl. sa svojim ciljnim grupama.

Analiza potreba omladinskih organizacija i neformalnih grupa sa područja Grada Tuzla izrađena je da posluži kao pregled trenutnog stanja, te da ponudi smjernice prvenstveno Vijeću mladih Grada Tuzla u kojem smjeru da vodi daljnji razvoj omladinskih organizacija. Pohvalno je da na ovaj način mladi vode brigu o mladima, te osiguravaju razvoj omladinskog sektora, čime se osigurava da se poveća ponuda aktivnosti i proizvoda koje mogu da koriste mladi sa područja Tuzle, Tuzlanskog kantona, ali i svi drugi mladi koji žive na području Tuzle zbog školovanja na Univerzitetu u Tuzli.

IMPAKT poziv za mlade dizajnere

IMPAKT poziv za mlade dizajnere

Koncept ovogodišnje revije se zasniva na edukovanju što više ljudi o odgovornoj modi i njenoj važnosti, a to planiramo uraditi kroz omladinski event krajem ljeta. Prvi put u našem gradu, imate slobodu izražavanja kroz modni dizajn, po principu konceptualne mode. Na ovoj ideji se zasniva naš cijeli projekat i modna revija. Pozivamo sve dizajnere, kreativne mlade ljude, da se prijave i da zajedno gradimo novu sliku mode u BiH. Nadamo se zajedničkom ispunjavanju velikih i dugoročnih ciljeva!

Revija će se održati u augustu, tačan datum i lokacija će biti blagovremeno objavljeni.

Link za prijavu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePrmvcTZUaG_bcbY1nTF0t6M_o6H4v7IPwSbqHV1If7zQ2cw/viewform

Prilika za posao u Institutu za razvoj mladih KULT

Prilika za posao u Institutu za razvoj mladih KULT

#InstitutKULT, na osnovi ukazane potrebe, raspisuje 𝗸𝗼𝗻𝗸𝘂𝗿𝘀 za sljedeća 𝗿𝗮𝗱𝗻𝗮 𝗺𝗷𝗲𝘀𝘁𝗮:

1️⃣ Asistent/ica u Odjelu za finansije,
2️⃣ Asistent/ica u Odjelu za istraživanje, monitoring i evaluaciju,
3️⃣ Stručni saradnik/ca za rad s mladima,
4️⃣ Asistent/ica za razvoj politika prema mladima,
5️⃣ Stručni saradnik/ca za upravljanje grantovima, jedna pozicija,
6️⃣ Voditelj/ica prodaje, jedna pozicija.

Konkursi ostaju otvoreni do 𝟯𝟭. 𝗼𝗸𝘁𝗼𝗯𝗿𝗮 2021. g. do 23.59 sati.

👉 Više informacija o otvorenim pozicijama: https://s.mladi.org/cL6sBH📬

Prijave se primaju isključivo putem obrasca koji se nalazi na linku: https://s.mladi.org/aAfXPf

▶️Prijave dostavljene na drugačiji način te nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće biti uzete u razmatranje. Odabrani kandidati/kinje bit će pozvani na testiranje, a ukoliko zadovolje kriterije testa, i na razgovor.

Poziv za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Tuzli – Fond “PROMETEJ”

Poziv za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Tuzli – Fond “PROMETEJ”

Fondacija tuzlanske zajednice zajedno sa osnivačima Fonda Prometej raspisuje javni poziv za dodjelu stipendija studentima i studenticama Univerziteta u Tuzli.    CILJ FONDA je da pomogne perspektivnim studentima Univerziteta u Tuzli da lakše završavaju studij, ali i da kroz aktivno djelovanje u društvenoj zajednici promoviraju vrijednosti građanskih sloboda, demokratije, antifašizma, sekularizma i solidarnosti.  

KO MOŽE APLICIRATI I KOJI SU USLOVI?
Kandidati i kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uslove za podnošenje zahtjeva za stipendiranje:
• Da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine,
• Da je u vrijeme podnošenja zahtjeva za stipendiranje navršio/la 18 do 25 godina starosti,
• Da je prvi put upisao/la drugu ili višu godinu dodiplomskog studija Univerziteta u Tuzli,
• Da je ispunio/la sve obaveze iz prethodnog ugovora o stipendiranju (ukoliko je i ranije bio korisnik stipendije ovog Fonda ili drugih fondova Fondacije). 

NA OSNOVU KOJIH KRITERIJA SE BIRAJU STIPENDISTI?
Komisija za izbor stipendista i stipendistkinja će se voditi sljedećim kriterijima za izbor od kojih svaki nosidefinisani broj bodova (od ukupnih 100) i to:

  1. Dosadašnji angažman kandidata/kinje u zajednici (35 bodova)
  2. Ekonomski status kandidata/kinje (10 bodova)
  3. Uspjeh tokom ranijeg studija (25 bodova)
  4. Esej (10 bodova)
  5. Motivaciono pismo (10 bodova)
  6. Intervju sa kandidatima koji uđu u uži izbor (10 bodova)

IZNOS STIPENDIJE I DUŽINA STIPENDIRANJA
Stipendije se dodjeljuju u iznosu od 150 KM mjesečno po jednom stipendisti/kinji. Stipendiranje se vrši za period od 12 mjeseci počev od potipisivanja Ugovora o stipendiranju ili od dana koji je propisan Ugovorom o stipendiranju. Ukupna vrijednost godišnje stipendije je 1.800 KM. 

KAKO APLICIRATI ZA STIPENDIRANJE?
Prilikom podnošenja zahtjeva za stipendiranje potrebno je popuniti Prijavni obrazac za dodjelu stipendije (isti se nalazi na web stranici Fondacije), u okviru kojeg kandidat/kinja treba da, pored unošenja ličnih podataka:
• Izjavi ako je prvi put upisao drugu ili višu godinu dodiplomskog studija i kojeg;
• Upiše tačne podatke o ostvarenom  uspjehu tokom studija (ostvarena prosječna ocjena) i eventualnim dodatnim stručnim angažmanima kandidata;
• Prezentira informacije o vlastitom angažmanu u  organizacijama civilnog društva ili drugim organizacijama koje se bave društveno korisnim radom (javne ustanove, mediji i slično);
• U odjeljku motivacionog pisma predstavi vlastiti angažman u zajednici i svoje lične stavove o razvoju i emancipaciji bh. društva (uz osvrt na vrijednosti poput demokratije, antifašizma, sekularizma, solidarnosti, kao i zaštitu ljudskih prava i poštivanje različitosti);
• U odjeljku esej izabere jednu temu i napiše esej u dužini od maksimalno 400 riječi;
• Upiše tačne podatke o ekonomskom statusu sa podacima o broju i ličnim primanjima članova domaćinstva, te eventualno drugim okolnostima koje utiču na ekonomsko stanje kandidata;
• Navede i druge informacije koji potvrđuju društveni angažman kandidata (umjetnički ili sportski angažman, objavljeni tekstovi i slično). Prijavni obrazac je potrebno popuniti i dostaviti putem e-maila na adresu prometej@fondacijatz.org , a tvrdi primjerak potpisati i poslati poštom ili donijeti lično u službene prostorije Fondacije na adresu Pozorišna 13, 75000 Tuzla, BiH. Za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 362 830  ili putem email-a: prometej@fondacijatz.org

POZIV JE OTVOREN OD 04. OKTOBRA do  04. NOVEMBRA 2021.

NAPOMENA: Od kandidata i kandidatkinja koji budu odabrani za stipendiranje će biti traženo da dostave potvrde o upisu na dodiplomski studij Univerziteta u Tuzli, dokaz o postignutom uspjehu tokom studija, preporuke od organizacija civilnog društva i drugih organizacija u kojima je kandidat bio angažovan.  

Prijavni obrazac _Fond Prometej

Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice – Podrška mladima

Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice – Podrška mladima

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona“, broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, broj: 02/1-36-4151-1/21 od 23.03.2021. godine Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2021. godini


I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, u iznosu do 240.000,00 KM (slovima: dvijestotinečetrdesethiljada i 00/100 KM), koji se odnosi na sufinansiranje programa:

1. subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih do 125.000,00 KM
2. subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak
djece u predškolskim ustanovama do 80.000,00 KM
3. finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja do 35.000,00 KM

II PROGRAMI
Program broj 1. Subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih

1. Namjena sredstava
Sredstva se dodjeljuju korisnicima za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih.

2. Pravo i uslovi za dodjelu sredstava

(1) Pravo na dodjelu sredstava ima fizičko lice/podnosilac prijave, pod uslovima:
a) da nije mlađi od 18 niti stariji od 35 godina života u trenutku podnošenja prijave,
b) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
c) da ima mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona,
d) da nema riješeno stambeno pitanje,
e) da posjeduje Ugovor sa bankom o kreditu za stambeno zbrinjavanje,
f) da do momenta podnošenja prijave ima urednu otplatu kredita prema Planu otplate,
g) da u prethodnoj godini nije bio korisnik sredstava za stambeno zbrinjavanje i/ili subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje odobrenih iz Budžeta Tuzlanskog kantona, izuzev u slučaju nedovoljnog broja potpunih prijava koje ispunjavaju ovaj uslov sredstva se mogu dodijeliti podnosiocima prijava koji su ranije bili korisnici sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih,
h) da u 2021. godini nije bio korisnik sredstava za stambeno zbrinjavanje i/ili subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje odobrenih iz Budžeta drugih nivoa vlasti, izuzev u slučaju nedovoljnog broja potpunih prijava koje ispunjavaju ovaj uslov sredstva se mogu dodijeliti podnosiocima prijava koji su ranije bili korisnici sredstava za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih,
i) da je zaključio notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stana ili kuće do dana podnošenja prijave po javnom pozivu za subvencioniranje kamata na kredite za rješavanje stambenog pitanja mladih.

(2) U slučaju zaključenog ugovora o zajedničkom stambenom kreditu prijavu može podnijeti samo nosilac kredita, a ako su bračni drugovi nosioci dva različita kredita za istu ili drugu stambenu jedinicu prijavu može podnijeti samo jedan bračni drug.

3. Kriteriji za bodovanje
Kriteriji za bodovanje i rangiranje podnosioca prijave za dodjelu sredstava su:
a) broj članova porodičnog domaćinstva,
b) imovinski census,
c) stručna sprema,
d) uspješni rezultati u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture

4. Maksimalni iznos sredstava
Sredstva za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih dodjeljivaće se u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 3.000,00 KM (slovima: trihiljade i 00/100 KM).
Pojedinačni iznos sredstava na ime subvencioniranja kamata jednak je ukupnom iznosu kamate obračunate u 12 uzastopnih mjesečnih rata, počev od 01.06.2020. godine do 31.05.2021. godine.

5. Prijavna dokumentacija

1) Popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, koji se može dobiti u Ministarstvu, putem web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba i putem web stranice Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba.

2) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU

1) CIPS obrazac PBA3 za podnosioca prijave i njegovog bračnog partnera, ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija);

2) Uvjerenje izdato od suda sa mjestom prebivališta i mjestom rođenja da podnosilac prijave i njegov bračni partner, izuzev stana ili kuće koji je predmet prijave na koji se odnosi kupoprodajni ugovor, nisu vlasnici stana ili porodične kuće u mjestu prebivališta i mjesta rođenja na području Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija);

3) Ugovor sa bankom o namjenskom kreditu za stambeno zbrinjavanje sa Planom otplate kredita (kopija, izabrani kandidati naknadno dostavljaju na uvid originalnu dokumentacuju);

4) Potvrdu od banke da postoji uredna otplata kredita sa ukupnim iznosom plaćenih kamata za period od 01.06.2020. godine do 31.05.2021. godine, (treba da sadrži i slijedeće podatke: ime i prezime podnosioca prijave, JMBG, broj ugovora o stambenom kreditu, broj transakcijskog računa podnosioca prijave) (original);

5) Izjavu podnosioca prijave ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara da u prethodnoj godini nije bio korisnik sredstava za stambeno zbrinjavanje i/ili subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje iz Budžeta Tuzlanskog kantona (original ili ovjerena kopija);

6) Notarski obrađen ugovor o kupoprodaji stana ili kuće (original ili ovjerena kopija);

7) Potvrda od banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca do dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);

8) Dokaz o stručnoj spremi (diploma, uvjerenje, svjedodžba) (original ili ovjerena kopija). Napomena: Ukoliko se radi o inostranoj obrazovnoj ispravi, podnosilac prijave obavezan je uz ovjerenu kopiju iste dostaviti i odgovarajuće rješenje o nostrifikaciji, odnosno stručnom priznavanju, izdato od strane nadležnog Ministarstva;

9) Dokaz o školskim priznanjima (učenik generacije srednje škole, najviše priznanje univerziteta/Zlatna plaketa univerziteta) (original ili ovjerena kopija);

10) Izjava – kućna lista ne starija od 30 dana (original ili ovjerena kopija);

11) Dokazi o zaposlenju i visini stalnih izvora prihoda za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva (original ili ovjerena kopija):

1. tri posljednje platne liste ovjerene potpisom i pečatom poslodavca ili uvjerenje poslodavca o visini posljednje tri mjesečne plate,

2. ček od PIO penzije za tri posljednja mjeseca,

3. za lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost: rješenje o registraciji obrta/srodne djelatnosti, obrazac 2002 o plaćenim doprinosima, za posljednja tri mjeseca i GPD i SPR obrasci godišnje prijave za 2020. godinu;

12) Uvjerenje iz Poreske uprave za podnosioca prijave i punoljetne članove domaćinstva o dodatnim prihodima ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija);

13) Uvjerenje službe za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva, a ukoliko se isti ne vode na evidenciji službe za zapošljavanje, uvjerenje iz ispostave poreske uprave za sve nezaposlene članove domaćinstva kao dokaz o statusu nezaposlenosti (original ili ovjerena kopija);

14) Dokaz o postignutim rezultatima u oblasti nauke, umjetnosti, sporta i kulture-neobavezan dokument za dostavljanje (original ili ovjerena kopija). Dokaz izdat od strane Sportskog saveza BiH ili granskog sportskog saveza organizovan na nivou države mora da sadrži podatke iz kojih se vidi da je 1, 2. ili 3. mjesto osvojeno na Olimpijskim ili Paraolimpijskim igrama, zvaničnim svjetskim ili evropskim prvenstvima organizovanim od strane krovnih međunarodnih asocijacija u odgovarajućoj oblasti sporta, odnosno da je 1, 2. ili 3. mjesto osvojeno na zvaničnim međunarodnim i državnim takmičenjima organizovanim od strane međunarodnih i državnih saveza članica Međunarodnog olimpijskog komiteta ili Sport Accorda. Za uspjehe u oblasti nauke, umjetnosti i kulture dostavljaju se drugi relevantni dokazi koji ukazuju na tačnost tvrdnji u prijavnom obrascu.

Program broj 2.Subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama

1. Namjena sredstava

Sredstva se dodjeljuju korisnicima za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u
predškolskim ustanovama.

2. Pravo i uslovi za dodjelu sredstava

(1) Pravo na dodjelu sredstava ima fizičko lice/podnosilac prijave, pod uslovima:
a) da nije mlađi od 18 niti stariji od 35 godina života u trenutku podnošenja prijave,
b) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
c) da ima mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona,
d) da je roditelj/staratelj/zakonski zastupnik koji u domaćinstvu ima jedno ili više djece predškolskog uzrasta koja koriste usluge predškolske ustanove koja je upisana u Registar predškolskih ustanova koje vodi Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona,
e) da posjeduje Ugovor sa predškolskom ustanovom za svako dijete koje koristi usluge ustanove najmanje 6 mjeseci,
f) da do momenta podnošenja prijave nema neizmirenih obaveza prema predškolskoj ustanovi,
g) da u prethodnoj godini nije bio korisnik sredstava za namjene finansiranja/sufinansiranja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama odobrenih iz Budžeta Tuzlanskog kantona, izuzev u slučaju nedovoljnog broja potpunih prijava koje ispunjavaju ovaj uslov sredstva se mogu dodijeliti podnosiocima prijava koji su ranije bili korisnici sredstava za namjene finansiranja/sufinansiranja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama,
h) da u 2021. godini nije bio korisnik sredstava za namjene finansiranja/sufinansiranja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama odobrenih iz Budžeta drugih nivoa vlasti, izuzev u slučaju nedovoljnog broja potpunih prijava koje ispunjavaju ovaj uslov sredstva se mogu dodijeliti podnosiocima prijava koji su ranije bili korisnici sredstava za namjene finansiranja/sufinansiranja troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama.

(2) U slučaju da se iz istog domaćinstva subvencioniranje troškova smještaja i boravka djece u predškolskoj ustanovi traži za više od jednog djeteta prijavu može podnijeti samo isti roditelj/staratelj/zakonski zastupnik, s tim da će se raspodjela sredstava vršiti prvo za troškove za jedno dijete, a eventualno neraspoređena sredstva moći će se koristiti za troškove ostale prijavljene djece iz istog domaćinstva.

3. Kriteriji za bodovanje
Kriteriji za bodovanje i rangiranje podnosioca prijave za dodjelu sredstava su:
a) broj djece predškolskog uzrasta koja koriste usluge predškolske ustanove,
b) broj članova porodičnog domaćinstva
c) imovinski cenzus,
d) samohrani roditelj/staratelj/zakonski zastupnik

4. Maksimalni iznos sredstava
Sredstva za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama dodjeljivaće se pojedincima u iznosu od 30% ukupnih godišnjih troškova za smještaj djeteta u predškolsku ustanovu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 500,00 KM po djetetu (slovima: petstotina i 00/100 KM).
Godišnji troškovi za smještaj i boravak djeteta u predškolsku ustanovu jednak je ukupnom iznosu troškova koji su plaćeni u periodu od 01.09.2020.godine do 31.08.2021.godine.

5. Prijavna dokumentacija

a) Popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC, koji se može dobiti u Ministarstvu, putem web stranice
Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba  i putem web stranice Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba .

b) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU
1) CIPS obrazac PBA3 za podnosioca prijave i za dijete koje boravi u predškolskoj ustanovi, ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija);

2) Uvjerenje o državljanstvu ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija) ili ovjerenu kopiju važeće lične karte;

3) Izvod iz matične knjige rođenih za dijete koje boravi u predškolskoj ustanovi ili drugi dokaz kojim se dokazuje svojstvo staratelja/zakonskog zastupnika (original ili ovjerena kopija);

4) Ugovor sa predškolskom ustanovom o smještaju i boravku djeteta u ustanovi (Ugovor treba da se odnosi na period 01.09.2020-31.08.2021. godine. Ukoliko postoje dva ili više ugovora za isto dijete koji se odnose na ovaj period potrebno je dostaviti sve ugovore koji se odnose na taj period) (original ili ovjerena kopija);

5) Potvrda predškolske ustanove sa kojom je potpisan Ugovor da nema neizmirenih obaveza prema ustanovi za period od 01.09.2020. godine do 31.08.2021. godine sa naznačenim ukupnim iznosom plaćenih troškova za navedeni period (treba da sadrži i slijedeće podatke: ime i prezime i JMBG podnosioca prijave i djeteta koje boravi u predškolskoj ustanovi a na koje se prijava odnosi, broj ugovora koji je potpisan sa predškolskom ustanovom za period od 01.09.2020. do 31.08.2021. godine) (original);

6) Izjava – kućna lista ne starija od 30 dana (original ili ovjerena kopija);

7) Dokazi o zaposlenju i visini stalnih izvora prihoda za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva (original ili ovjerena kopija):
1. tri posljednje platne liste ovjerene potpisom i pečatom poslodavca ili uvjerenje poslodavca o visini posljednje tri mjesečne plate,
2. ček od PIO penzije za tri posljednja mjeseca,
3. za lica koja imaju registrovanu samostalnu djelatnost: rješenje o registraciji obrta/srodne djelatnosti, obrazac 2002 o plaćenim doprinosima, za posljednja tri mjeseca i GPD i SPR obrasci godišnje prijave za 2020. godinu;

8) Uvjerenje iz Poreske uprave za podnosioca prijave i punoljetne članove domaćinstva o dodatnim prihodima ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija);

9) Uvjerenje službe za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva, a ukoliko se isti ne vode na evidenciji službe za zapošljavanje, uvjerenje iz ispostave Poreske uprave za sve nezaposlene članove domaćinstva kao dokaz o statusu nezaposlenosti (original ili ovjerena kopija);

10) Samohrani roditelj/staratelj/zakonski zastupnik dostavlja dokumentaciju kojom dokazuje status samohranog roditelja (Izvod iz matične knjige rođenih za roditelja (original ili ovjerena kopija) ili druga dokumentacija kojom se dokazuje status samohranog roditelja),

11) Kopiju tekućeg računa podnosioca prijave (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke).

Program broj 3. Finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja

1. Namjena sredstava
Sredstva se dodjeljuju za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja koji će imati za cilj unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu.

2. Pravo i uslovi za dodjelu sredstava
Pravo na dodjelu sredstava ima omladinsko udruženje sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, pod uslovima:
a) da je omladinsko udruženje upisano u spisak omladinskih udruženja jedinice lokalne samouprave sa sjedištem omladinskog udruženja na području Tuzlanskog kantona,
b) projekat mora osigurati implementaciju programskih ciljeva omladinskog udruženja a ne ad hoc aktivnosti,
c) projektat se mora realizovati na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini (izuzetno prema procjeni Ministarstva moguće je da rok realizacije projekta bude duži, ali najduže do 31.03.2022. godine),
d) da podnosilac prijave nije dobio finansijska sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za realizaciju tog projekata,
e) da je podnosilac prijave opravdao namjenski utrošak ranije dodijeljenih sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

3. Kriteriji za bodovanje
Kriteriji za bodovanje i rangiranje podnosioca prijave za dodjelu sredstava su:
a) referense podnosioca prijave i dosadašnje iskustvo u radu sa mladima,
b) broj sudionika (direktnih i indirektnih) koji su uključeni u projekat,
c) vremenski rok za provođenje aktivnosti na realizaciji projekta,
d) osigurana saradnja sa drugim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama.
4. Maksimalni iznos sredstava
Sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja dodjeljivaće se u traženom iznosu, a maksimalan iznos ne može biti veći od 3.000,00 KM (slovima: trihiljade i 00/100 KM).
Troškovi koji se priznaju odnose se isključivo na direktne troškove nastale u realizaciji projekta.

5. Prijavna dokumentacija

a) PRIJAVNI OBRAZAC (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom), koji se može dobiti u Ministarstvu, putem web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba  i putem web stranice Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba .

b) OBRAZAC PROJEKTA (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom), koji se može dobiti u Ministarstvu, putem web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba  i putem web stranice Vlade Kantona www.vladatk.gov.ba .

c) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU
1. Izvod iz registra koje vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, ne stariji od tri mjeseca do dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
2. Uvjerenje o poreskoj registraciji (original ili ovjerena kopija);
3. Potvrda od banke da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa, ne starija od tri mjeseca do dana objave Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);
4. Bilans stanja i bilans uspjeha sa vidljivim pečatom FIA za udruženja registrovana do 31.12.2020. godine (ovjerena kopija);
5. Projekat kojim omladinsko udruženje aplicira za dodjelu sredstava, s jasno definiranim ciljevima, ciljnim grupama, brojem sudionika (direktnih/indirektnih koji su uklujučeni u projekat, očekivanim rezultatima, aktivnostima, detaljnom specifikacijom troškova, vremenskim rokom provođenja aktivnosti na realizaciji projekta, načinom praćenja realizacije projekta (vrednovanje i mjerenje zadovoljstva korisnika, održivost projekta, te na koji način će podnosilac prijave informisati javnost o aktivnostima realizacije projekta);
6. Za projekat koji se provodi u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole odnosno nadležnog ministarstva;
7. Dokaz o realizovanim projektima, u oblasti mladih, iz prethodnog perioda, bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o realizovanim projektima izdatim od strane finansijera, fotografije, članci, štampani materijal, propagandni materijal);
8. Dokaz da je omladinsko udruženje upisano u spisak omladinskih udruženja jedinice lokalne samouprave sa sjedištem omladinskog udruženja na području Tuzlanskog kantona;
d) DODATNU DOKUMENTACIJU (ukoliko je podnosilac prijave posjeduje)
1) Potpisani sporazumi o partnerstvima i saradnji (original ili ovjerena kopija);
2) Potpisan ugovor o sufinansiranju ili drugi dokaz o sufinansiranju projekata-odluka i sl. (original ili ovjerena kopija).

III OPĆE ODREDBE
1. Objava Javnog poziva
Javni poziv objavljuje se na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba. zatim web stranici Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba i u dnevnim novinama „Večernji list“.

2. Način podnošenja prijave
Prijave na Javni poziv se šalju preporučeno poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu:

Tuzlanski kanton
Ministarstvo za kulturu, sport i mlade
Pisarnica Vlade TK, Rudarska broj: 57, 75000 Tuzla,
sa naznakom: NE OTVARATI – prijava po Javnom pozivu: Odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška mladima“ u 2021. godini, sa napomenom:
Program broj:___________________ (navesti broj i naziv programa)

Na poleđini koverte obavezno navesti ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.
Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijavnog obrasca i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih podataka.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja.

3. Rok za dostavu prijava
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Večernji list“.
Prijave primljene nakon isteka navedenog roka biti će odbačene i neće biti predmet razmatranja.

4. Informacije podnosiocima prijava
• Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
• Podnosioc prijave je odgovoran za tačnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko podnosioc prijave pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno-pravno neispravnom.
• Prednost u dodjeli sredstava imaju podnosioci prijava koji u 2021. godini nisu dobili sredstva za stambeno zbrinjavanje iz budžeta jedinice lokalne samouprave Tuzlanskog kantona, budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Bosne i Hercegovine.
• Uslov koji se odnosi na godine starosti znači da podnosilac zahtjeva ne smije biti mlađi od 18 niti stariji od 35 godina života u trenutku podnošenja prijave.
• Prijavni obrazac se popunjava posebno za svako dijete za koje se traži refundacija dijela troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama.
• U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava u potpunosti ili djelimično, srazmjerno nedostajućim sredstvima.
• Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 035/369-352 i 035/369-410.
• O rezultatima javnog poziva podnosioci prijava će biti obaviješteni putem web stranice Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba. i web stranice Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba

MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE TK 

1.Prijavni_obrazac_za_subvencioniranje_kamata_na_kredite_za_stambeno_zbrinjavanje_mladih 2021.doc (118 kB)

 2.Prijavni_obrazac_za_subvencioniranje_troškova_boravka_djece_u_predsklskim_ustanovama 2021.doc (110 kB) 

3. Prijavni_obrazac_finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja 2021.doc (104 kB) 

3.1. Obrazac_prijedloga_programa_projekta 2021. godina.doc (61 kB) 

3.2. Format_izvjestaja omladinska udruženja.docx (50 kB) Javni poziv za raspodjelu sredstava sa pozicije podrška mladima u 2021.godini.doc (118 kB)

Konkurs za prijem dopunskih članova/ica u Organizacioni odbor “Let’s Do It Tuzla”

Konkurs za prijem dopunskih članova/ica u Organizacioni odbor “Let’s Do It Tuzla”

Udruženje građana “Multi” Tuzla poziva sve zainteresovane volontere/ke da budu dio Organizacionog odbora projekta “Let’s Do It Tuzla”, a koji obuhvata organizaciju i implementaciju dvije velike akcije “Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan” i “Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan”.

Budući/e volonteri/ke bit će angažovani na pripremama i implementaciji projektnih aktivnosti u Gradu Tuzla u trajanju od 6 mjeseci (juli – decembar 2021. godine), a njihov rad podrazumijevat će:

• Aktivnu pripremu akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada i sadnje drveća;
• Učešće i koordinaciju akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada i sadnje drveća – NA TERENU;
• Promociju projekta kroz učestvovanje u “Let’s Do It ” performansima (info pultovi, Family Day itd.);
• Učešće na radnim sastancima i svim drugim aktivnostima u okviru “Let’s Do It Tuzla” projekta.

Prijaviti se mogu svi koji imaju boravište na području Grada Tuzla ili u neposrednoj blizini, s obzirom na potrebu stalnog angažmana u dnevnim aktivnostima projekta, ali i prisustva na sedmičnim sastancima. Prednost imaju kandidati koji su učestvovali u implementaciji istih ili sličnih projekata. Kandidati moraju biti stariji od 15. godina. Angažman je u potpunosti na volonterskoj osnovi.

UG “Multi” Tuzla podatke navedene u ovom obrascu koristiti će isključivo u svrhu odabira novih članova/ica OO Let’s Do It Tuzla 2021. i u druge svrhe se neće koristiti. Nepotpune, te prijave sa uvredljivim i pogrdnim sadržajem neće se uzeti u razmatranje. Broj mjesta u Organizacionom odboru je ograničen. Sva polja su obavezna (*).

Više informacija možete dobiti putem e-maila: tuzla@letsdoit.ba ili Facebook Fan Page-a www.facebook.com/letsdoit.tuzla svaki radni dan od 09h do 16h.

Poziv ostaje otvoren od 19.07.2021. godine do 01.08.2021. godine u 23:59h. O rezultatima konkursa budući članovi/ice OO “Let’s Do It Tuzla” biti će obavješteni putem e-maila blagovremeno po završetku konkursa.

LINK ZA PRIJAVU: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl6cXdN1WZM626U4sAIU3Ht0f2NWiCdMEmncBjakGLkxYubA/viewform