VMGT – Analiza potreba omladinskih organizacija i neformalnih grupa sa područja Grada Tuzla

May 14, 2022 | Uncategorized, Vijesti iz zajednice

Prema popisu stanovništva iz 2013 godine, Tuzla je treći najnaseljeniji grad u Bosni i Hercegovini, iza Sarajeva i Banja Luke sa ukupno 110.979 stanovnika. Međutim teško je govoriti o stvarnom broju stanovnika Tuzle, uzimajući u obzir da je prema različitim analizama Bosnu i Hercegovinu od popisa do danas napustilo više od 400.000 stanovnika, pretežno mladih. Mediji najčešće prikazuju odlaske mladih iz Unsko-sanskog i Tuzlanskog kantona, a obzirom da Bosna i Hercegovina nema uređen sistem kroz koji bi se pratio stvarni odliv stanovništva, teško je govoriti o egzaktnim podacima. Studije kao i novinski članci pokazuju da se trend iseljavanja ne mijenja, ali da se mijenjaju razlozi iseljavanja. Iako je ranije ključni razlog za odlazak prvenstveno mladih bila nezaposlenost, danas se kao najznačajniji razlozi navode nesigurnost, korupcije, zdravstvo. Sve ovo pokazuje da je situacija alarmantna, te da je potrebno napraviti velike reforme kako bi se stanovništvo zadržalo. Konkretno mladima je potrebno osigurati što bolje uslove kako bi uopće vidjeli perspektivu ostanka. Budžetska izdvajanja za mlade morat će se povećati prvenstveno za rješavanje stambenog pitanja, unapređenja obrazovnog i zdravstvenog sistema, te kvalitetno upotpunjavanje slobodnog vremena.

Grad Tuzla pokazuje opredjeljenje ka brizi prema mladima, što se može zaključiti kroz postojanje Strategije za mlade Tuzla 2017-2026., ali i kroz budžetska izdvajanja, pa su u 2021. godini izdvajali sredstva za rad Vijeća mladih Grada Tuzla, subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, grant za projekte za mlade, stipendije itd. Strategija za mlade Grada Tuzla kreirana je na netipično dug period, a ključna mana je što nisu predviđena niti se izdvajaju sredstva za kapitalne projekte poput renoviranja studentskog doma, formiranja HUB-a za mlade poduzetnike, osiguravanja pristupnih rampi na različitim lokacijama za mlade sa poteškoćama, opremanje i osavremenjavanje kabineta za praktičnu nastavu u srednjim školama i na fakultetima itd. Sa druge strane, pozitivno je da se iz godine u godinu povećavaju izdvajanja za neke bitne budžetske stavke poput subvencioniranja kamata za stambeno zbrinjavanje mladih ili granta za projekte za mlade.

Vijeće mladih Grada Tuzla osnovano je u junu 2017. godine i od tada je uspostavilo uspješan sistem za umrežavanje omladinskih organizacija sa područja grada Tuzle i provođenje različitih projekata za mlade. Vijeće mladih Grada Tuzla trenutno čini 17 organizacija. Već ranije je spomenuto da Grad Tuzla izdvaja sredstva za rad Vijeća mladih Grada Tuzla, što je izuzetno važno za normalno funkcioniranje Vijeća. U Tuzli je uspostavljen i Prostor za mlade čije je upravljanje povjereno omladinskoj organizaciji – Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“. Ovo je posebno bitan resurs koji je stavljen na raspolaganje omladinskim organizacijama čime je osigurano da postoji siguran prostor za okupljanje mladih u Tuzli. Dodatno, na ovaj način omladinske organizacije imaju na raspolaganju besplatan prostor gdje mogu provoditi različite aktivnosti poput edukacija, seminara, kurseva i sl. sa svojim ciljnim grupama.

Analiza potreba omladinskih organizacija i neformalnih grupa sa područja Grada Tuzla izrađena je da posluži kao pregled trenutnog stanja, te da ponudi smjernice prvenstveno Vijeću mladih Grada Tuzla u kojem smjeru da vodi daljnji razvoj omladinskih organizacija. Pohvalno je da na ovaj način mladi vode brigu o mladima, te osiguravaju razvoj omladinskog sektora, čime se osigurava da se poveća ponuda aktivnosti i proizvoda koje mogu da koriste mladi sa područja Tuzle, Tuzlanskog kantona, ali i svi drugi mladi koji žive na području Tuzle zbog školovanja na Univerzitetu u Tuzli.

Također pročitajte