JAVNI POZIV za finansiranje aktivnosti pojedinaca iz oblasti kulture

Jul 10, 2021 | Uncategorized, Vijesti iz zajednice

Na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijima i postupku raspodjele sredstava za finansiranje aktivnosti pojedinaca iz oblasti kulture („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 5/21) i Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu sa pozicije „Ostali grantovi pojedincim – kultura, broj: 17-391/21 od 29.6.2021. godine, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla, dana 05.07.2021. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV
za finansiranje aktivnosti pojedinaca iz oblasti kulture

I – Predmet javnog poziva
Predmet javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu sa pozicije „Ostali grantovi pojedincima – kultura“ u iznosu od 10.000,00 KM. Sredstva se dodjeljuju pojedincima u svrhu finansiranja realizacije aktivnosti iz oblasti kulture u sljedećim prioritetnim oblastima:

 • likovne i muzejsko-galerijske djelatnosti,
 • muzičke, muzičko-scenske i plesne djelatnosti,
 • književne i izdavačke djelatnosti,
 • pozorišne, filmske i audio-vizuelne djelatnosti,
 • djelatnosti usmjerene na očuvanje kulturno-historijskog naslijeđa.
  Iz odobrenih budžetskih sredstva aplikanti mogu finansirati isključivo troškove neophodne za
  realizaciju predložene aktivnosti, nastale u tekućoj godini a za koje mogu dostaviti dokaze o
  namjenskom utrošku sredstava.

  II – Pravo učešća
  Pravo na dodjelu sredstava po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti pojedinci sa područja grada Tuzle
  koji realizuju aktivnosti u oblasti kulture a koji ispunjavaju sljedeće opće uslove:
 • da su državljani Bosne i Hercegovine, sa prebivalištem na području grada Tuzle,
 • da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija,
 • da nisu članovi upravljačke strukture neprofitnih organizacija,
 • da svoje aktivnosti realizuju na području grada Tuzle.
  Jedan aplikant može ostvariti pravo na dodjelu sredstava samo po jednoj aplikaciji u toku jedne godine.

  Javni poziv, prijavna dokumentacija i detaljnije informacije dostupni su na sljedećim linkovima:
 • Javni poziv za finansiranje aktivnosti pojedinaca iz oblasti kulture (Datum objave:05.07.2021.)
 • Prijavni obrazac
 • Pregled budžeta
 • Obrazac za finansijski izvještaj
 • Obrazac za narativni izvještaj

Također pročitajte