Javni poziv za radno mjesto u Vijeću mladih FBIH – Projektni asistent_ica

Jan 26, 2022 | Ne smijes propustiti, OGLASI ZA POSAO

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine je krovna organizacija za mlade, prepoznata i kreirana u skladu sa Zakonom o mladima u ovom entitetu. U decembru 2015. godine je održana osnivačka Skupština na kojoj su predstavnici šest kantonalnih vijeća mladih formirali ovo udruženje, a koje od tada aktivno radi na poljima rada sa mladima, javnog zagovaranja, politika prema mladima te unaprijeđuje omladinsko organizovanje u Federaciji BiH.

Vijeće mladih FBiH raspisuje Javni poziv za poziciju Projektnog asistenta_ice, a u skladu sa Statutom i propisanim internim pravilima i procedurama organizacije.

Naziv pozicije: Projektni asistent_ica

Period angažmana: pet (5) mjeseci sa mogućnošću produženja

Tip angažmana: Ugovor o djelu

Javni poziv otvoren do: 30.01.2022. do 23:59

Očekivani početak angažmana: februar 2022. godine

Uslovi rada:

– Radno mjesto u Sekretarijatu Vijeća mladih FBiH (kancelarija u Sarajevu);

– Očekivani broj radnih sati na sedmičnom nivou je 30;

– Putovanje u zemlji i inostranstvu;

– Prilika za napredovanje i usavršavanje.

Opis zaduženja i odgovornosti:

– Asistent_ica će biti zadužen_a za asistenciju na projektnim aktivnostima organizacije;

– Pružat će administrativnu, logističku i tehničku podršku pri realizaciji aktivnosti;

– Prikupljat će i voditi računa o neophodnoj projektnoj dokumentaciji;

– Pratiti financijske i operativne projektne planove uz podršku drugog osoblja Sekretarijata;

– Održavati komunikaciju sa partnerima i drugim akterima važnim za realizaciju projekta;

– Predstavljati rad organizacije na događajima u BiH i inostranstvu;

– Pružati povremenu podršku strukturama unutar Vijeća mladih te omladinskim udruženjima u strukturi;

– Učestvovati u izradi projektnih prijedloga.

Tražene kvalifikacije i kompetencije:

– Državljanin_ka Bosne i Hercegovine;

– Minimalno dvije (2) godine relevantnog ili radnog iskustva u omladinskom sektoru na poslovima koji se odnose na traženo radno mjesto;

– Poznavanje omladinskih politika u BiH;

– Iskustvo u radu sa različitim interesnim grupama (institucije vlasti, privatni sektor, nevladin sektor, mladi itd);

– Poznavanje engleskog jezika;

– Izražene komunikacijske i interpersonalne vještine;

– Spremnost na rad u dinamičnom okruženju;

– Sposobnost rada u timu i dobar timski duh.

Dodatni poželjni uslovi:

– Poznavanje omladinskog organizovanja u Federaciji BiH kroz vijeća mladih na svim nivoima organizovanja;

– Poznavanje omladinskog organizovanja u BiH;

– Iskustvo rada na zagovaračkim incijativama;

– Iskustvo u pisanju projektnih prijedloga.

Mogućnosti:

– Rad u dinamičnom, mladom i stručnom timu;

– Prilika za sticanjem novih znanja i vještina u pozitivnom radnom okruženju;

– Prilika za usavršavanjem na polju omladinskih politika i omladinskog organizovanja;

– Napredovanje na radnom mjestu unutar Sekretarijata;

– Putovanja i umrežavanja unutar BiH i inostranstvu;

Svi zainteresirani kandidati_kinje treba da pošalju svoj CV, motivaciono pismo (do 500 riječi) i listu referenci na konkurs@vijecemladih.ba sa naznakom „Prijava za radno mjesto Projektnog asistenta_ice“ najkasnije do 30.01.2022. godine (do 23:59h).

Lista referenci koje će kontaktirati Komisija za izbor treba sadržavati: ime i prezime, pozicija, organizacija/institucija, kontakt email i broj telefona. Template za listu referenci sa dodatnim uputama možete pronaći ovdje.

Samo će kandidati_kinje koji prođu u uži krug biti pozvani na razgovor sa Komisijom.

Više informacija o krovnoj organizaciji za mlade u Federaciji BiH – Vijeću mladih FBiH, možete pronaći na www.vijecemladih.ba ili se obratiti generalnom sekretaru, Nedimu Alibegoviću na nedim.alibegovic@vijecemladih.ba

Javni poziv možete preuzeti OVDJE.

Također pročitajte