Javni poziv za radno mjesto u Vijeću mladih FBIH – Projektni asistent_ica

Jan 26, 2022 | Ne smijes propustiti, OGLASI ZA POSAO

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine je krovna organizacija za mlade, prepoznata i kreirana u skladu sa Zakonom o mladima u ovom entitetu. U decembru 2015. godine je održana osnivačka Skupština na kojoj su predstavnici šest kantonalnih vijeća mladih formirali ovo udruženje, a koje od tada aktivno radi na poljima rada sa mladima, javnog zagovaranja, politika prema mladima te unaprijeđuje omladinsko organizovanje u Federaciji BiH.

Vijeće mladih FBiH raspisuje Javni poziv za poziciju Projektnog asistenta_ice, a u skladu sa Statutom i propisanim internim pravilima i procedurama organizacije.

Naziv pozicije: Projektni asistent_ica

Period angažmana: pet (5) mjeseci sa mogućnošću produženja

Tip angažmana: Ugovor o djelu

Javni poziv otvoren do: 30.01.2022. do 23:59

Očekivani početak angažmana: februar 2022. godine

Uslovi rada:

– Radno mjesto u Sekretarijatu Vijeća mladih FBiH (kancelarija u Sarajevu);

– Očekivani broj radnih sati na sedmičnom nivou je 30;

– Putovanje u zemlji i inostranstvu;

– Prilika za napredovanje i usavršavanje.

Opis zaduženja i odgovornosti:

– Asistent_ica će biti zadužen_a za asistenciju na projektnim aktivnostima organizacije;

– Pružat će administrativnu, logističku i tehničku podršku pri realizaciji aktivnosti;

– Prikupljat će i voditi računa o neophodnoj projektnoj dokumentaciji;

– Pratiti financijske i operativne projektne planove uz podršku drugog osoblja Sekretarijata;

– Održavati komunikaciju sa partnerima i drugim akterima važnim za realizaciju projekta;

– Predstavljati rad organizacije na događajima u BiH i inostranstvu;

– Pružati povremenu podršku strukturama unutar Vijeća mladih te omladinskim udruženjima u strukturi;

– Učestvovati u izradi projektnih prijedloga.

Tražene kvalifikacije i kompetencije:

– Državljanin_ka Bosne i Hercegovine;

– Minimalno dvije (2) godine relevantnog ili radnog iskustva u omladinskom sektoru na poslovima koji se odnose na traženo radno mjesto;

– Poznavanje omladinskih politika u BiH;

– Iskustvo u radu sa različitim interesnim grupama (institucije vlasti, privatni sektor, nevladin sektor, mladi itd);

– Poznavanje engleskog jezika;

– Izražene komunikacijske i interpersonalne vještine;

– Spremnost na rad u dinamičnom okruženju;

– Sposobnost rada u timu i dobar timski duh.

Dodatni poželjni uslovi:

– Poznavanje omladinskog organizovanja u Federaciji BiH kroz vijeća mladih na svim nivoima organizovanja;

– Poznavanje omladinskog organizovanja u BiH;

– Iskustvo rada na zagovaračkim incijativama;

– Iskustvo u pisanju projektnih prijedloga.

Mogućnosti:

– Rad u dinamičnom, mladom i stručnom timu;

– Prilika za sticanjem novih znanja i vještina u pozitivnom radnom okruženju;

– Prilika za usavršavanjem na polju omladinskih politika i omladinskog organizovanja;

– Napredovanje na radnom mjestu unutar Sekretarijata;

– Putovanja i umrežavanja unutar BiH i inostranstvu;

Svi zainteresirani kandidati_kinje treba da pošalju svoj CV, motivaciono pismo (do 500 riječi) i listu referenci na konkurs@vijecemladih.ba sa naznakom „Prijava za radno mjesto Projektnog asistenta_ice“ najkasnije do 30.01.2022. godine (do 23:59h).

Lista referenci koje će kontaktirati Komisija za izbor treba sadržavati: ime i prezime, pozicija, organizacija/institucija, kontakt email i broj telefona. Template za listu referenci sa dodatnim uputama možete pronaći ovdje.

Samo će kandidati_kinje koji prođu u uži krug biti pozvani na razgovor sa Komisijom.

Više informacija o krovnoj organizaciji za mlade u Federaciji BiH – Vijeću mladih FBiH, možete pronaći na www.vijecemladih.ba ili se obratiti generalnom sekretaru, Nedimu Alibegoviću na nedim.alibegovic@vijecemladih.ba

Javni poziv možete preuzeti OVDJE.

Također pročitajte

UNTZ domaćin konferencije BUA 2023

UNTZ domaćin konferencije BUA 2023

Univerzitet u Tuzli ove godine je domaćin BUA(Balkan Universities Association) konferencije. Ova asocijacija osnovana je 2014.godine i...

Budi dio Žive biblioteke BiH

Budi dio Žive biblioteke BiH

Zanima te koncept žive biblioteke?Imaš priču koju želiš da podijeliš sa drugim mladim ljudima?Želiš da naučiš kako koristiti moć...