Dan socijalne pravde: Socijalni razvoj se temelji na jednakosti

Feb 20, 2023 | Budi bolji/a, SUPER VIJESTI

20. februar se u svijetu obilježava kao Dan socijalne pravde. Znamo li šta je socijalna pravda i ima li je u našem društvu?

Socijalna pravda odnosi se na društvo u kojem se pravda postiže u svakom dijelu društvene zajednice, odnosno na ideji da svi ljudi zaslužuju jednake uslove za život. Ona se širi izvan jednakosti pred zakonom, te uključuje sve sfere društvenog života. Ujedinjeni narodi donijeli su 2007. godine odluku da će 20. februar obilježavati kao Svjetski dan socijalne pravde. Države članice su priznale da slavljenje ovog dana može doprinijeti dodatnom učvršćenju napora međunarodne zajednice za iskorjenjivanje siromaštva, povećanja zabrinutosti za dostojanstvo rada, jednake mogućnosti i pravični pristup socijalnim dobrima te pravdi za svaku ljudsku osobu, odnosno, najjednostavnije ostvarenju “društva za sve”.

Socijalni razvoj se mora temeljiti na pravdi, solidarnosti i jednakosti među svim zemljama i unutar svake od njih, a socijalna pravda, jednakost i pravičnost čine temeljne vrijednosti svakog društvenog života.

Imajući u vidu navedene definicije, lako je zaključiti da je bosanskohercegovačko društvo daleko od socijalno pravednog. Različitosti u pogledu društvenih statusa, siromaštvo, narušena prava na radnom mjestu i mnogi drugi problemi pokazatelj su da na polju socijalne pravde kao društvo još moramo raditi.

Kako doprinijeti socijalnoj pravdi bosanskohercegovačkog društva?

Svaki pojedinac može dati svoj doprinos u razvoju društva. Za početak, važno je znati kakvo društvo želimo biti i težiti ka ostvarenju tog cilja. Ukoliko želimo društvo bez korupcije, istu moramo prijaviti kada je uočimo. Želimo li jednaka prava na radnom mjestu, moramo se boriti za njih. Želimo li jednakost i pravdu, ne smijemo šutjeti na nepravdu. Pasivnost doprinosi nepravdi, a aktivnost i jačanje vlastite ličnosti za dobrobit kolektiva, kad’- tad’ donose rezultate.

Zašto je važno obilježavati ovaj dan?

Svjetski dan socijalne pravde prilika je da ponovo naglasimo značaj izgradnje odnosa koji izražava stalnu brigu o socijalno ugroženima i ne dovodi ih u položaj da se osjećaju beskorisnim i nezaštićenim članovima društva. Vrijeme koje je pred nama moramo usmjeriti prema odgovornosti za društvo u kojem je čovjek na prvom mjestu, za društvo socijalne pravde i jednakosti.

Također pročitajte