Grad Tuzla lider u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih u BiH

Jul 17, 2020 | #SUPERVIJECE, SUPER VIJESTI

Grad Tuzla je nagrađen zajedno sa 4 druge općine/grada u Bosni i Hercegovini.

U vremenu kada svi pričaju o negativnim trendovima odlaska mladih, nemaru vlasti i pasivnosti građana, Vijeće mladih FBiH, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, odlučili su odati priznanja jedinicama lokalnih samouprava za ukupan doprinos na unapređenju položaja mladih u Bosni i Hercegovini.

Priznanja su dodijeljena za postignuća u 2019. godini i to za pet lokanih zajednica:

  1. Tuzla – Lider u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih
  2. Brčko – Lider u oblasti obezbjeđivanja prostora za mlade i rad sa mladima
  3. Laktaši – Lider u oblasti lokalnih politika za mlade
  4. Ilijaš – Lider u podršci razvoja potencijala mladih
  5. Općina Centar Sarajevo – Lider u oblasti zapošljavanja mladih

Krovna tijela mladih u Bosni i Hercegovini za dodjelu priznanja lokalnim zajednicama raspisala su javni poziv za sve lokalne zajednice u BiH koje su u proteklom period realizovale aktivnosti i programe podrške za mlade. Priznanja su dodijeljena u okviru inicijative za poboljšanje položaja mladih “Fakat je vakat za mlade” koju zajednički realizuju sva tri krovna tijela mladih u BiH.

“U BiH postoje zajednice koje strateški i kontinuirano rade na poboljšanje uslova i kvaliteta života mladih ljudi u njima i za takve zajednice se treba znati i trebaju biti primjerom pozitivne prakse.” – poručuju predstavnici krovnih tijela mladih.

Cilj raspisivanja javnog poziva bio je potaknuti i druge lokalne samouprave da učine više na unaprjeđenju položaja mladih u njima.

Javna priznanja, predstavnicima lokalnih zajednica bit će dodijeljena u sklopu događaja “Fakat je vakat za mlade… na lokalu” koji će od 24 – 27. Jula 2020. godine biti održan u Bihaću, a koji tri krovna tijela mladih provode u okviru inicijative Fakat je vakat za mlade.

“Fakat je vakat za mlade” inicijativa je koju je Vijeće mladih FBiH pokrenulo u saradnji sa drugim krovnim tijelima s ciljem kreiranja boljih uslova ua život mladih u BiH, jačanja njihovih prava, intenziviranja saradnje struktura vijeća mladih te osnaživanja omladinskog sektora.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI).

Također pročitajte