Imaš ideju? Grad Tuzla daje do 7000KM po projektu

Mar 10, 2023 | #SUPERVIJECE, SUPER MLADI, Vijesti iz zajednice

Mlada si osoba i imaš ideju koja može donijeti pozitivne promjene u našem gradu? Ako su odgovori DA, onda je ovo odlična prilika za tebe. Grad Tuzla je raspisao Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava za podršku projekata neprofitnih organizacija. Među grantovima je i podrška za projekte mladih i to u sljedećim oblastima:

1. Obrazovanje mladih,
2. Ljudska prava, demokratija i rodna ravnopravnost,
3. Građanski aktivizam i društveni angažman mladih,
4. Edukacije mladih o poduzetništvu i razvijanje programa samozapošljavanja,
5. Kreiranje modela podrške zapošljavanju mladih

Kada su u pitanju grantovi za projekte mladih, minimalni iznos kojim će Grad Tuzla podržati projekat je četiri hiljade maraka, a maksimalan sedam hiljada.

Aplikanti mogu ostvariti pravo na sredstva ukoliko ispune sljedeće uslove:

  • da projektne aktivnosti realizuju na području grada Tuzla i u interesu građana Tuzle,
  • da se projekti odnose na prioritetne oblasti iz ovog Javnog poziva,
  • da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija,
  • da im je registrovana djelatnost u skladu sa prioritetnom oblasti u okviru koje će realizovati projekat,
  • da posjeduju odgovarajuće materijalno-tehničke i kadrovske pretpostavke, kao i iskustvo u realizaciji projekata iz oblasti za koju prijavljuju projekat

Odlična je ovo prilika za poboljšanje položaja mladih osoba i pomake u oblastima obrazovanja, demokratije, rodne ravnopravnosti, ali i poduzetništva i programa samozapošljavanja. Svoju ideju možete prijaviti do 30. marta ove godine.

Dodjela finansijskih sredstava će se vršiti u skladu sa Metodologijom za transparentno finansiranje projekata neprofitnih organizacija po standardima Evropske unije – LOD metodologija.

Sve ostale detalje o prijavi, zainteresovani mogu pronaći u Javnom pozivu objavljenom na oficijelnoj stranici Grada Tuzla.

Također pročitajte