U toku su prijave za Školu političkog aktivizma

Jul 26, 2023 | #SUPERVIJECE, Budi bolji/a, Mladi, a biznismeni, SUPER MLADI, Vijesti iz zajednice

Omladinski pokret Revolt poziva mlade, aktiviste i aktivistice sa područja cijele Bosne i Hercegovine da se pridruže Ljetnoj školi političkog aktivizma, sedmodnevnoj edukaciji koja za cilj ima podizanje nivoa političke pismenosti mladih i poticanje mladih na aktivno učešće u procesima donošenja odluka, a koja će biti održana u periodu 11-17. septembra u Tuzli.

Poziv je otvoren za sve koji/e ispunjavanju sljedeće uslove:

• Mlada osoba (17-30) iz Bosne i Hercegovine

• Mogućnost obaveznog prisustva na 80% predavanja u okviru Škole

• Otvorenost za aktivan rad i izvršavanje zadataka koji budu sastavni dio programa Škole.

Edukacija će tokom sedmodnevnog programa obraditi različite teme:

-civilno društvo i građanska hrabrost

-politička nauka, kompas i ideologije

-mediji u demokratiji

-izbori i izborni proces

-politička pismenost

-zelene i ekološke politike

-politička ekonomija.

Sve teme bit će prezentovane od strane iskusnih pojedinaca/ki i eksperata/kinja – profesori/ce, analitičari/ke, dugogodišnji/e aktivisti/ce – dajući konkretan uvid u najbitnije aspekte i praktičnu primjenu svake od tema.

Organizatori/ce snose troškove smještaja, hrane i prijevoza. Broj učesnika/ca je ograničen, a prijaviti se možete putem linka.

Rok za prijavu je 14.august 2023. godine.

Također pročitajte