Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim/talentovanim učenicima/ama osnovnih i srednjih škola za školsku 2023/2024. godinu

Jan 19, 2024 | #SUPERVIJECE, Ne smijes propustiti, SUPER MLADI

Na osnovu Pravila i kriterija Fondacije Hastor raspisuje se Konkurs za dodjelu stipendija redovnim učenicima/ama u školskoj 2023/2024. godini.

Pravo na prijavu imaju redovni/e učenici/ce koji/e se školuju na akreditovanim osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini.

Kandidati/kinje koji/e žele aplicirati za stipendiju mogu to uraditi isključivo putem online prijave (osnovna škola / srednja škola) na web-stranici Fondacije Hastor (www.fondacijahastor.ba) u okviru tri kategorije: nauka, umjetnost i sport.

Krajnji rok za apliciranje je 31.01. 2024. godine do 16:30 sati.

USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE:

 • da je kandidat/kinja državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
 • da je kandidat/kinja redovno upisan/a učenik/ca na akreditovanim osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama na području čitave Bosne i Hercegovine;
 • da je kandidat/kinja u toku prethodne tri školske godine imao/la odličan uspjeh na kraju školske godine;
 • da je kandidat/kinja u toku prethodne tri školske godine imao/la primjerno vladanje;
 • da je školski uspjeh učenika na kraju prethodne tri školske godine izražen u brojčanim, a ne opisnim ocjenama;
 • da kandidat/kinja nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za školovanje od neke druge institucije ili je spreman/na odreći se iste u slučaju pozitivnog selekcijskog ishoda po ovom konkursu.

Dodatno uz online prijavu, kandidati/kinje u .pdf formatu prilažu sljedeće skenirane dokumente:

 • đačke knjižice/uvjerenja na kojima se mogu vidjeti zaključne ocjene na kraju školske godine za sve tri prethodne godine školovanja;
 • potvrde o nastavnim aktivnostima u prethodnoj školskoj godini (potvrde o pohađanju sekcija);
 • potvrde o vannastavnim aktivnostima u prethodnoj školskoj godini (potvrde o volontiranju u organizacijama, udruženjima i fondacijama);
 • diplome stečene u prethodne tri školske godine za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na školskom/kantonalnom/entitetskom/državnom takmičenju, olimpijadi, evropskom ili svjetskom takmičenju iz oblasti predmeta iz nastavnog plana i programa, a za državna takmičenja, olimpijade, svjetska i evropska takmičenja dostavljaju se i diplome/certifikati o učešću (ovo se odnosi isključivo na kandidate u kategoriji Nauka);
 • diplome stečene u prethodne tri školske godine za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na takmičenjima i konkursima muzičkog, likovnog, literarnog, dramskog, tehničkog i drugog umjetničkog izražaja i stvaralaštva (ovo se odnosi isključivo na kandidate u kategoriji Umjetnost);
 • diplome i nagrade stečene na osnovu uspjeha u toku prethodne tri školske godine u sportskim takmičenjima na školskom/kantonalnom/entitetskom/državnom takmičenju, olimpijadi, evropskom ili svjetskom takmičenju, a za državna takmičenja, olimpijade, svjetska i evropska takmičenja dostavljaju se i diplome/certifikati o učešće (ovo se odnosi isključivo na kandidate u kategoriji Sport);

Napomena: u razmatranje će se uzeti samo diplome s takmičenja koja se odnose na kategoriju za koju kandidat/kinja aplicira te ne treba dostavljati diplome iz drugih kategorija s obzirom na to da iste neće biti bodovane.

Kandidati/kinje koji/e zadovolje prvu fazu konkursne procedure i ostvare dovoljan broj bodova će putem e-maila biti obaviješteni o prolasku u narednu fazu selekcije te će biti potrebno da, po prijemu obavještenja od strane Fondacije, isključivo putem pošte na adresu Fondacije Hastor (Bulevar Meše Selimovića 16, 71000 Sarajevo) dostave originale ili ovjerene kopije dokumenata skeniranih prilikom online apliciranja, kao i sljedeće dokumente:

 • kućnu listu (original ili ovjerena kopija – općinska služba);
 • ovjerene kopije uvjerenja o državljanstvu i rodnog lista kandidata/kinje;
 • dokaz o primanjima/neprimanjima za sve članove domaćinstva navedene u kućnoj listi

(NAPOMENA:  dokaz o primanjima/neprimanjima za sve članove domaćinstva podrazumijeva sljedeće:

 • za zaposlene članove potvrdu od firme o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca uključujući i topli obrok ili posljednje tri platne liste;
 • za nezaposlene članove potvrdu od nadležnih organa (biro za zapošljavanje ili poreska uprava za lica koja nisu na evidenciji biroa za zapošljavanje);
 • za penzionere posljednji ček od penzije;
 • za ostale punoljetne članove porodice koji se školuju potvrdu o redovnom pohađanju nastave (učenici) i/ili potvrdu o redovnom studiranju (studenti);
 • dokaz za sve ostale vrste primanja (kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka ili dokaz o iznosu dječijeg dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu).

Lični podaci navedeni u online obrascu  i tražena dokumentacija će se koristiti isključivo u svrhu obrade podataka za dodjelu stipendije.

Kandidati/kinje za koje Komisija za dodjelu stipendija donese odluku da ostvaruju pravo na dodjelu stipendije Fondacije Hastor će biti obaviješteni o terminu potpisivanja ugovora o stipendiranju te o ostalim informacijama relevantnim za zaključivanje ugovora..

Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidat/kinja se obavezuje na učešće u volonterskim aktivnostima u sklopu Fondacije Hastor pod mentorstvom studenata stipendista. Više informacija o volonterskim aktivnostima i misiji Fondacije Hastor možete pronaći na našoj web-stranici.

U slučaju tehničkih problema prilikom online apliciranja, pošaljite e-mail s jasnim upitom na fondacija@hastor.ba ili pozovite na broj 033/774-789.

Tekst preuzet sa LINK.

Također pročitajte