Fondacija SHL treba volontere za rad u Njemačkoj

Jan 29, 2024 | #SUPERVIJECE, Budi bolji/a, Ne smijes propustiti, SUPER MLADI

Imaš između 18 i 23 godine?

# Govoriš njemački ili engleski jezik?

# Želiš provesti godinu dana u Njemačkoj?

Odlično! Prijavi se za jednogodišnje volontiranje u uredima Fondacije Schüler Helfen Leben u njemačkim gradovima Neumünster i Lübeck.

Ako govoriš njemački jezik onda se prijavi za volontersku poziciju u Neumünsteru, a ako govoriš engleski jezik prijavi se za volontiranje u SHL uredu u Lübecku. Ako govoriš oba jezika onda možeš da biraš grad 🙂 Certifikat, odnosno potvrda o poznavanju jezika nije potrebna, samo znanje.

Copy of akademija post web

Šta ćeš tamo raditi?

Ako se prijaviš za volontiranje u SHL uredu u Neumünsteru…

…radićeš na pripremi i implementaciji Socijalnog dana u Njemačkoj. Iz iskustava ranijih generacija volontera/ki sa Zapadnog Balkana pokazalo se da poslovi Regionalnog koordinatora i Koordinatora kampanje nude najviše prilika za razvoj. Ako se odlučiš za poziciju Regionalnog koordinatora imaćeš priliku putovati po cijeloj Njemačkoj i predstavljati ideju Socijalnog dana njemačkim srednjoškolcima. Koordinator kampanje je zadužen za promotivnu kampanju Socijalnog dana te kreira promotivne materijale, sarađuje sa štamparijama, radi promociju na društvenim mrežama i sl. Osim toga imat ćeš priliku organizovati skupštine SHL-a te veliki SHL-ov događaj odabira projekata (PAT), ali i putovati u posjete projektima koje SHL podržava u Jugoistočnoj Europi. 

Ako se prijaviš za volontiranje u SHL uredu u Lübecku…

…radićeš na promociji ideje Socijalnog dana u drugim državama Europe. U ljeto 2018. godine SHL je otvorio ured u Lübecku u kojem u ime europske organizacije SAME (Solidarity Action Day Movement in Europe) realizuje program koji ima za cilj proširiti ideju Solidarity Action Day (“Socijalni dan”) i omogućiti razmjenu između mladih iz različitih europskih zemalja. Rad SHL-a u uredu u Lübecku podržavaju dva volontera. 

Kao volonter/ka u programskom uredu u Lübecku ti ćeš podržavati planiranje i implementaciju brojnih međunarodnih sastanaka i aktivnosti razmjena kako bi Solidarity Action Day postao poznat u drugim europskim državama. Bićeš uključen/a u realizaciju različitih sastanaka organizacija članica SAME mreže i drugih događaja te svojim iskustvom i kreativnošću doprinositi planiranju seminara i radionica. Osim toga, tu je i prilika za saradnju sa mladima iz Lübecka na planiranju i realizaciji različitih lokalnih projekata. Tvoj rad će biti prvenstveno fokusiran na podršku radu SAME-a, ali ćeš kao dio SHL porodice imati priliku upoznati se i sa radom SHL ureda u Berlinu, Neumünsteru i Sarajevu, te posjetiti partnerske organizacije u inostranstvu. 

PAT18-122-1-1650x676

Šta se očekuje od tebe?

SHL traži volontera ili volonterku koji ima sljedeće kompetencije:

– Sposobnost rada u timu i spremnost na kompromise

– Samopouzdanje i odgovornost

– Empatija i tolerantnost

– Zainteresovanost za rad sa mladima

– Osnovne tehničke vještine (rad na računaru i sl.)

Za uspješno obavljanje volonterske službe ti bi trebao/la imati određeno volontersko iskustvo i iskustvo u društvenom angažmanu (npr. u vijeću/savjetu učenika ili omladinskoj organizaciji) kao što je iskustvo planiranja i vođenja radionica/seminara i uvjerljiva interakcija sa grupama mladih. 

Volonterske pozicije unutar SHL-a smatraju se prilikom za tvoj lični razvoj i usavršavanje pa iako opisi poslova pokrivaju različite vrste aktivnosti, iskustvo nije neophodno za svaku od njih. Pojedinačne aktivnosti također bivaju raspoređene unutar tima u skladu sa ličnim interesima i vještinama.

Trebaš imati između 18 i 23 godine (za poziciju u Lubecku iznad 18 bez gornje granice) i tvoje trenutno mjesto prebivališta treba biti izvan Njemačke, te ne bi trebao/la imati njemačko državljanstvo.    

Za poziciju u Lübecku, od tebe se očekuje dobro poznavanje engleskog jezika, pri čemu je poznavanje njemačkog prednost, ali nije neophodno. SHL će finansijski i organizacijski podržati tvoje učenje njemačkog jezika prije i tokom volonterske službe. Za poziciju u Neumünsteru potrebno je poznavanje njemačkog jezika. 

SHL će te također podržati u procesu dobivanja boravišne dozvole i pokriti troškove koji nastanu u tom procesu.

Kako to izgleda u stvarnosti?

– Trajanje volontiranja: 13 mjeseci (od sredine jula 2024. do sredine augusta 2025.) – SHL je do određene mjere fleksibilan po pitanju početka i trajanja volonterske službe;

– Lokacija: SHL uredi u Neumünsteru i Lübecku (Schleswig-Holstein, sjeverna Njemačka);

– Džeparac: u toku trajanja volontiranja oko 350€ za Neumünsteru i 390€ za Lübecku na mjesečno nivou;

– Smještaj: SHL pokriva sve troškove stanovanja u zajedničkom stanu sa ostalim volonterima;

– Ostali troškovi: SHL također plaća troškove u toku realizacije aktivnosti, zatim troškove obaveznog zdravstvenog osiguranja, izdavanja vize i ostale neophodne troškove u toku pripreme za volontiranje;

– Godišnji odmor: 26 dana u toku trajanja volontiranja;

– Podrška: pedagoška podrška u toku trajanja volontiranja, učešće u pripremnom, procesnom i finalnom seminaru te prilika za učešće u ostalim internim i eksternim treninzima;

– Putovanje: projektne posjete partnerskim organizacija/projektima SHL-a u jugoistočnoj Europi (i organizacijama članicama SAME mreže širom Europe);

– Posjeta porodici: pokriveni troškovi jednog povratnog putovanja u rodni grad u terminu po vlastitom izboru volontera/ke.


Kako ćeš se prijaviti?

Prijaviti se možeš najkasnije do 11.02.2024. u ponoć, popunjavam upitnika na linku ovdje.ovdje.

SHL osoblje će nakon prijema aplikacija osoba koje ispunjavaju kriterijume stupiti u kontakt sa istima i održati inicijalni intervju. 

Detaljan tekst na engleskom i njemačkom jeziku o ovom pozivu nalazi se ovdje (Neumünster) i ovdje (Lübeck). .   i ovdje (Lübeck). .  

Tekst preuzet sa LINK.

Također pročitajte